Pages

Monday, 29 October 2018

De Halloween van alle Halloween!


 “Een woord om op te letten 

Niet om angst te kweken 

maar om alert te zijn”
  Van het bloed van Abels geslachte lam in Genesis, naar de gewaden van de heiligen, gewassen in het Bloed van het Lam in Openbaring. 


Dit Jaar 2014 – “De Halloween van alle Halloween”

“Gods Waarschuwing aan de mensen op aarde”


De huidige viering van Halloween is rechtstreeks afgeleid uit oude druïden Baäl rituelen die ongeveer 2000 jaar geleden plaatsvonden.


“De Satanische Natuur van Halloween Blootgelegd”

“Halloween: Een sinistere viering van dood en duisternis”


Baäl is een synoniem van Satan in het Nieuwe Testament. Samhain, uitgesproken als sah-win, was een driedaags vuurfeest wanneer de Druïden mensenoffers en andere verachtelijke satanische rituelen uitvoerden. De nacht van 31 oktober op 1 november was gewijd aan Samhain – de Heer van de Dood, gesymboliseerd door de gehoornde god en de hert god. Men geloofde dat op deze avond de grens tussen de levenden en de doden was verduisterd en de geesten van de doden naar de aarde terugkeerden.

“In de Maling nemen of Betalen”

Op Samhain zouden de Druïden de dorpen ingaan om menselijke offers van huishoudens te eisen. Als het huishouden zich in acht nam dan geloofden zij dat zij zouden worden beschermd tegen boze geesten. Als ze niet overeenstemden zouden de Druïden de familie vervloeken en een hexagram symbool in menselijk bloed op de voordeur schilderen die de boze geest “FANCY DRESS” Bekend als "gedaante” zou aantrekken (zichzelf vermommen). De Druïde priesters zouden zich verkleden in kostuums en afschuwelijke maskers om zogenaamd boze geesten te weren.


“Zichzelf Vermommen”

Efeziërs 5:11
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Romeinen 13:12
De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

Wij, de Kerk, moeten eensgezind in Jezus naam alle werken van de duisternis herroepen en ons bekeren van de duistere werken in onze familie geschiedenis, onze fundamenten – Wij zijn geroepen voor zo’n tijd als deze om te horen wat de Geest van de Almachtige God aan ons zegt.


“Zaad van het Kwaad”

“De Zetel van Satan”


De Slechte is Satan. “Zelfs hij, zijn komst is na de werking van Satan” is een verwijzing naar de Antichrist. De Vader van leugen en bedrog. Druïden van Hoog Niveau zitten in het Ambt van de Nephilim.

Genesis 6:5
De Here zag dat alle mensen op aarde slecht waren: Alles wat ze uitdachten, elke gedachte van het hart, was steeds even slecht.


“De Goddeloosheid van de Mensen”

1 Korintiërs 4:5
Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

 
We moeten net als Noah zijn wanneer de rest van de wereld meer en meer onder de Invloeden van de duisternis en de invloeden van de Nephilim komt.  Noach was een profeet van de Heer, predikte, onderwees en verklaarde oordeel "Maar ze luisterden niet." De geest van Druïdisme en van de Nephilim Halloween is Dood en Hel.

Het zaad van de slang zijn degenen die de werken van Satan doen – degenen die in vijandschap met God zijn – degenen die wandelen in zonde. Jezus noemt hen zonen van Duivels.

Adam was Geschapen in Verbond met God. Toen Adam zondigde ging hij het verbond binnen met het koninkrijk van de duisternis. Alle slang aanbidding in onze familie bloedlijnen moeten worden gebroken door Het Bloed van Jezus Christus.


Genesis 1:27
En God schiep de mens naar Zijn Beeld; naar Gods Beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Hosea 6:7
Maar zij hebben als Adam het verbond gebroken; daar hebben zij trouweloos gehandeld tegen over Mij.

De Overschaduwing van de Duisternis – We zijn nu in de tijd van de overschaduwing van grote duisternis.


“Zaad van het Kwaad van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad”

Mattheüs 15:13
Hij antwoordde hun en zeide: “Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden, met wortel en al.”

Druïdisme en Heidense Halloween is niet gepland door de Heer, dit moet worden uitgetrokken met wortel en al door Gebed, Voorbede, Vasten en verbaal herroepen van alle deelneming aan de Boom van Kennis van Goed en kwaad in Jezus naam.

Jesaja 60:21
Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten: de scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking.


Nu – en in deze komende dagen neemt het kwaad toe – Kan ik u zeggen dat er deze dagen meer oppositie is dan de gebruikelijke oorlogvoering – we hebben de afgelopen dagen en weken ervaren dat het geloof ik een opbouwen was naar deze – 2014 Halloween.


“Druidisme, Harry Potter, Halloween is Aanbidding van de Eik Boom, 
De Schepping”

2 Johannes 1:11
Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. “Inclusief Halloween”

“Grillige agressieve clowns – De Joker”


Dreigende Clowns Terroriseren de mensen van Bakersfield, California, Halloween Maskers.


De Druïde priesters verkleedden zich in kostuums en afschuwelijke maskers om boze geesten te weren.


Het Halloween seizoen brengt vaak de grapjas in mensen naar boven – en in het bijzonder bij tieners – en vaak dalen deze streken af zoals naar vandalisme. Maar de tieners die gekleed zijn als clown en voorbijgangers intimideren zijn volgens de Los Angelos Times veel te ver gegaan. Bakersfields Hoofdofficier van politie Joseph Grubbs zei dat zijn afdeling bezorgd is dat het gedrag van de dreigende clowns kan omzetten in iets dat veel erger is dan intimidatie.


“We zullen arrestateren. Wij willen dit doen stoppen”


“Opening naar de geest van angst en van terreur is de geest van Halloween

“De sfeer voorbereiden voor de Antichrist door Angst en Chaos te creëren”
“Net op tijd voor Halloween”

Net op tijd voor Halloween, het is tijd om te praten over dood. De Amerikaanse Chemie Sociëteit heeft een geweldige video (zie hierboven) over de chemische processen die de levenden van de doden onderscheidenZie voor meer in de link onderaan de brief.

Deuteronomium 12:2
U zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied u in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom. U zult hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde Asherah palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen.


“De Pen Draak god van Druïdisme”

Inanna/Dianna en Isis zijn priesteressen, prostituees van de vruchtbaarheid sekten van de Druïden van de Vrijmetselarij. Het is de valse koning der koningen van Druïdisme en hij roept de geest van de Keltische volksstam aan. Hij is een dodelijke valse koning van heerlijkheid - hij bewaakt het bos en houdt ons gevangen - hij wil ons en onze kinderen en kleinkinderen als offers vermoorden.

Wij verklaren dat we vluchten uit de bossen van Druïdisme en Europees Heidendom, het komt van onze voorouderlijke familielijn af in Jezus naam.

Wij en onze families zullen niet opgesloten blijven in het bos van Druïdisme en deel hebben aan de aanbidding van de Boom van Kennis van goed en kwaad.

Wij verklaren dat het toejuichen van alle Halloween en zijn fascinatie voor deze boom van ons af zullen komen – de bewakers en de Draken zullen ons willen tegenhouden en ons doen stoppen om uit het bos en het Woud te komen en het zal daarom moeilijk zijn de Boom van het Leven te vinden.


“We moeten de Bijl aan de Wortels van elke boom leggen die geen goede vrucht voortbrengt”

Openbaring 17:5-6
En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis, “het Grote Babylon”, Moeder van alle Hoeren en van de Gruwelen van de Aarde.” En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En toen ik haar zag, verbaasde ik mij met grote verbazing.

Zij kocht en handelde in de wereldse grondstoffen van religie en haar vervalste, namaak liefde. We zien dat de in de inventaris van haar aankopen de meest kostbare specerijen zijn opgenomen, inclusief kaneel. Maar meer beangstigend is het feit dat zij de ziel van mensen verhandeld. Door haar vervalste liefde, valse acceptatie en valse zekerheid, bedriegt zij vele kostbare zielen met de grondstoffen van haar religie!

Openbaring 18:13
En kaneel en specerijen en reukwerk en parfum en mirre en wierook, wijn, olie, olijfolie bloem en tarwe en vee en schapen, ladingen van paarden en strijdwagens en slaven en de zielen van mensen.


“Zij handelt in de Zielen van de Mensheid”


Deze vrouw was prachtig gekleed in al het fijnste paarse en dieprode linnen van deze wereld. Ze leek onsterfelijk en eeuwig want ze begon haar bedrog al in de Hof van Eden. We vinden haar vinden in de straten van spreuken waar ze verleidelijk de mensen zonder gezond verstand en onderscheidingsvermogen verleidt in haar huis. Het Huis van Vernietiging.


“Zij begon haar bedrog al in de Hof van Eden”

“De Aanbidding van de Schepping”


Nieuws van de Paus – De Grote Oerknal, door wetenschappers gelooft dat dit zo’n 13,8 miljard jaar geleden heeft geleid tot de vorming van het heelal, was allemaal onderdeel van Gods plan, heeft Paus Francis verklaard. De Paus zei de wetenschappelijke berekening van het begin van het heelal en de ontwikkeling van leven door middel van evolutie compatibel zijn met de Katholieke Kerkvisie van de schepping. Hij vertelde op een bijeenkomst van de Vaticaans Pauselijke Academie voor Wetenschappen: “De Grote Oerknal, die we vandaag de dag als oorzaak zien van de oorsprong van de wereld, is niet in tegenspraak met de interventie van de goddelijke Schepper, maar integendeel, bewijst het eerder. Franciscus zei: “Genesis’ Berekening van de Schepping is niet Waar.”

“Paus Franciscus Zei: “Genesis’ Berekening Van De Schepping Is Niet Waar””

De Katholieke Kerk onderwijst niet langer het Creationismehet geloof dat God de wereld schiep in zes dagenen zegt dat de berekening in het boek van Genesis een allegorie voor de manier waarop God de wereld schiep. De Grote Oerknal, door wetenschappers gelooft dat dit zo’n 13,8 miljard jaar geleden heeft geleid tot de vorming van het heelal, was allemaal onderdeel van Gods plan, heeft Paus Francis verklaard – Bron: de Vaticaans Pauselijke Academie voor Wetenschappen.

Jeremia 2:20
Want van ouds hebt u uw juk verbroken, uw banden verscheurd, en gezegd: “Ik wil U niet dienstbaar zijn!” Inderdaad, op elke hoge heuvel en onder elke groene boom legt u uzelf als een prostituee neer.


“Het Schrijven is aan de Muren van de Naties”


Alle naties van de wereld hebben fundamenten van heidendom en Stier aanbidding, dit is Baäl aanbidding met inbegrip van de fundamenten van kind offers van Halloween.

Marcus 13:19
“Want in die dagen zullen er zulke verdrukkingen zijn” zoals er niet geweest is van het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer wezen zal.

“Want in die dagen zal er een onderdrukking zijn zoals nooit eerder gezien’’


Marcus 16:15
En Hij zeide tot hen – Gaat heen in de gehele wereld – predikt het Goede Nieuws - het evangelie - aan de gehele schepping.


“Mensen over de gehele aarde moeten het goede nieuws

van het Volle Evangelie van Christus horen”


Lukas 11:50
Opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van al de Profeten, dat vergoten is sinds de schepping van deze wereld.

Johannes 17:24
“Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die U Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn Heerlijkheid mogen aanschouwen, die U Mij gegeven hebt; want U hebt Mij liefgehad, vóór de schepping van de wereld.”

Jacobus 1:17
Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.


“De Donkere Vader “De Duistere Vader – niet de Vader van Licht”


Daniël 2:22
Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen; Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.


God zegt in Zijn woord dat Zijn volk wordt vernietigd door gebrek aan kennis.
  

“Mensen worden vernietigd vanwege een gebrek aan geestelijk voedsel”


Daniël 6:22
Toen sprak Daniël tot de koning: “O Koning, leef in alle eeuwigheid! Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil van de leeuwen toegesloten, zodat zij mij geen kwaad hebben gedaan, want ik ben onschuldig bevonden voor Hem, maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan.


Turkse soldaten dragen Turkse vlaggen tijdens een parade van de 89e verjaardag van de Dag van Overwinning in Ankara.

Jeremia 2:33
Wat wist u goed uw weg te vinden om minnarijen te zoeken! Daarom hebt u ook uw wegen aan boosheden gewend. “Zelfs in uw slippen is het bloed gevonden van onschuldige armen - die u niet bij een inbraak hebt betrapt.

Het evenwicht van de macht in het Midden-Oosten is in wanorde: Een burgeroorlog van drie jaar heeft Syrië verscheurd en opende een vacuüm voor de opkomst van ISIS; Soennitische strijdkrachten onder leiding van Saoedi-Arabië blijven strijden tegen Sjiietische strijdkrachten onder leiding van Iran; andere landen zijn worden in één adem genoemd met de opstanden in de Arabische st-2014.


“De Komende Dag des Oordeels”

Maleachi 3:1-2
Zie, Ik zend mijn bode, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het Verbond, die u begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen. “Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.”

 “De nieuwe film Exodus”

U ziet in de nieuwe film hoe ze pronken met Farao’s Maconnieke Schort!! Dit is allemaal recht in ons gezicht en deze film zal veel voor God stuk maken – de Vrijmetselaars en Farao’s Schort! Zoals te zien in de foto hieronder. Schorten zijn symbolisch voor Jezus die het Schort aandeed bij het laatste avondmaal om zijn houding als dienstknecht aan te tonen.


Ziet U deze stijl van vogels, Christian Bale draagt het op zijn Borstplaten voor Egypte!? Interessant. Ik denk dat wat hij hier met deze film vertoont, is de Egyptische overheersing in het verleden en de toekomstige Egyptische overheersing van onze Moderne Wereld door middel van Rome, de Illuminati en de Vrijmetselaars! Ik denk dat wat Bale hier vertoont is zijn trouw aan de Octagon Star van 8 Antichrist Matrix van de Jezuïeten!! Hij is een Tempelier!?


“Zoals u merkt deze film komt uit in December”

“De Geboorte van de Egyptische god Osiris en Nimrods – ook het Yuletide seizoen”


“Halloween gaat niet over het plezier,


het is een open deur naar terreur en angst, occulte angst”


Andere Halloween favorieten omvatten De Frighteners (angstaanjagers), Monster House (monster huis), Coraline en Ghostbusters (geestenjagers). “Voor de gek houden of betalen.”

 “Het Aanroepen van de Geest van dood”

“De valse Drie-eenheid van Dood en Hel”

 

Drie mannen bedekken hun gezicht om te protesteren tegen het dragen van de Boerka in openbare plaatsen – Foto: Alex Ellinhausen, lees verder in de onderstaande link.


“De Poorten van Wenen”

Richteren 5:8
Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten. Waarlijk, schild nog speer werd gezien onder veertigduizend in Israël!


Tijdens het beleg van Wenen in 1683 leek Islam klaar om Christelijk Europa te overspoelen.

“De Super Moskee van München”

Gatestone Instituut – Anti-moskee activisten zeggen dat de handhavers van multiculturalisme in Beieren hebben vastgesteld dat het moskee project zal doorgaan, zelfs als het vereist het omzeilen van het democratisch proces.
  

Duitsland: Zwijgen de Critici in München bij de bouw van de Mega Moskee.


“We zijn in een nieuwe fase van een zeer oude oorlog”


Wij verklaren in de naam van Jezus, de kracht en het ambt van het valse druïde priesterschap, van priesters en priesteressen in onze generaties die de Aanbidding van deze Vruchtbaarheid cultus dienden, en het aanroepen van de dood in de rituelen van Druïdisme en Heidendom en Halloween, gaan vallen en breken. Wij herroepen het in de Naam van Jezus.

“Wij herroepen het in de Naam van Jezus”


In Jezus Naam breken we de offer Altaren van onze generaties, waar kinderen werden geofferd aan het ritueel van Halloween nacht. We komen er uit, wij trekken er uit. Exodus nu!

Deuteronomium 16:21
U zult geen gewijde paal, houten Asherah paal, noch enig geboomte planten naast het Altaar van de HERE, uw God,


Vergeef ons Vader voor het niet gehoorzamen aan U”


Deze uitgestrekte armen, in plaats daarvan, werden verworpen, genageld aan het Kruis. U was een man van smarten, bekend met verdriet. En nog uitte Uw hart woorden van vergeving want U wist dat zij niet wisten wat ze deden. Heer Jezus Vergeef ons en onze families.


Het Jaar van de Gunst des Heren”

Jesaja 61:1-3
De Geest van de Here HERE is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen; om te verbinden gebrokenen van hart; om voor gevangen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hen geeft hoofdsierraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, de mantel van lof in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen; “Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot Zijn gerechtigheid.” Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.


“De verwoestingen van vele generaties”

“Bomen van Gerechtigheid een Planting van onze God”

“Gods Gedachten aan Mij”

Openbaring 22:17
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort zegt: Kom! En wie dorst heeft komt en wie wil, drinkt vrij van het Water des Levens om niet.

“De Bruid Roept: “Kom, Heer Jezus”


Zacharia 13-1
Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het Huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.

O, mijn Heer, open de Fontein van Levende Wateren voor de Bruid van Jezus, een Fontein van Liefde om haar te reinigen van haar zonden en onzuiverheid!Gods Zegen
Josie Hagen


=========================================================


Lees meer in de linken hieronder:

Dreigende clowns terroriseren de mensen van Bakersfield California


Meest krachtige legers in het Midden Oosten 2014


Iraanse niet-Moslims zien gevangenis terechtstellingen ondanks hervormingen


Protesteerder draagt Ku Klux Klan outfit uit verzet


Nee tegen mega Moskee in Duitsland