Pages

Monday, 29 June 2015

30 juni 2015 - De Ster van Bethlehem!Op 30 juni/1 juli komt er een conjunctie tussen Venus en Jupiter. "Deze 2015 combinatie van sterren zal ons de zeldzame kans geven om een soortgelijke scène te zien als die de magiërs zagen, en waarvan ze toen getuigden"

      "Ze keken zeer nauw naar de paden van Venus en Jupiter"


 
"De Ster van Bethlehem bloem"

Ook Daniël had al over de datum van de komst van de Messias geprofeteerd.

Daniël 7:13-14
Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een Eeuwige Heerschappij, die niet zal vergaan, en Zijn Koningschap is een, dat onverderfelijk is.

Venus, is een heldere Morgenster, die "de Messias volgt" met zijn passie en liefde. Jupiter, wordt uiteindelijk ingehaald waarna ze beiden samenkomen in Leeuw. We zullen straks ook weer van een soortgelijke achtervolging getuige kunnen zijn als Venus Jupiter navolgt in de aanloop naar de combinatie. Venus, met de gloed van schoonheid en passie, vertegenwoordigt de bruid van Christus. En Jupiter, ook bekend als de koning Planeet, vertegenwoordigt de Messias, de bruidegom.

Als zodanig, wanneer Venus jaagt op Jupiter toont het ons de bruid van Christus aan, in het nastreven van het Koningschap en zoals we straks samen komen met Hem in Zijn heerschappij op aarde. De magiërs verwachtten zijn eerste komst als de Verlosser en Koning. Nu verwachten wij ook Zijn komst als Koning en Bruidegom. Kortom, deze conjunctie vertelt iedereen die ogen heeft om te zien dat ons straks ook dat de belofte van met Hem regeren als Zijn Bruid zal worden gegeven aan degenen die de Heer najagen en hem vangen.

Dit zal zeker leuk zijn om in de loop van de komende weken in een heldere nacht naar te kijken. Als u in deze avondstonden bedenkt dat de Heer graag wil worden nagestreefd en gevangen.  Herinner u dat diegenen die de Heer zal kiezen om met Hem te regeren in Zijn duizendjarige Koninkrijk, dat dit degenen zullen zijn die Hem achtervolgden en die niet stopten totdat ze Hem gevangen hadden.

Als een extra opmerking, de combinatie die het ene volgde in 3 voor Chr. is één van de dichtstbijzijnde uitlijning van Venus en Jupiter in de geschiedenis. Ze kwamen zo dicht bij elkaar op 17 juni, 2 voor Chr. dat ze als één ster verschenen, die extreem helder moet zijn geweest, omdat zij toch al de twee helderste planeten waren. In feite geloven veel astronomen dat dit de aangeprezen "Zijn Ster" was. Deze combinatie komt op 30 juni / 1 juli er weer heel dicht bij, maar nog niet zo dicht dat ze één worden.

Als we denken aan hoe nauw deze combinatie lijkt op datgene waarvan de magiërs toen getuigen waren en dat dan combineren met de profetische implicaties van de andere huidige hemelse gebeurtenissen, dan kunnen we niet helpen, maar dan heffen onze ogen zich naar omhoog en zien dat onze verlossing nabij is! Er zal een verbinding of een samengaan komen tussen Venus en Jupiter in de nacht van 30 juni op 1 juli wat later nog wat verder doorgaat.

Zij zullen geleidelijk dichter bij elkaar komen in de komende twee weken als Venus jaagt en Jupiter vangt op de laatste dag van juni. Dit zal niet alleen een schitterend gezicht zijn, maar ook één van een Christologische betekenis zijn. Deze combinatie zal sterk lijken op datgene dat zich voordeed net voordat Jezus van Nazareth werd geboren. Als zodanig, wanneer Venus Jupiter najaagt, toont het ons de bruid van Christus, in het nastreven van de Koning en als we samenkomen met Hem in Zijn heerschappij op aarde, zoals “de Leeuw” aangeeft.“De magiërs verwachten zijn eerste komst als Verlosser en Koning"


De Terugkeer Van De Ster Van Bethlehem!

Is Dit Een Ander Teken Van De Terugkeer Van De Messias

Een werkelijk facinerende gebeurtenis van 27 juni tot aan 4 juli 2015

“De Ster van Bethlehem” siert de avondlucht

Venus en Jupiter zijn de helderste hemellichamen na de Zon en de Maan

Nu kunnen we ook tegemoetzien met Hem in zijn komst als Koning en Bruidegom. Kortom, deze conjunctie vertelt ons alles, wij die ogen hebben om te zien, zoals de belofte van te regeren met Hem als zijn bruid zal worden gegeven aan degenen die de Heer navolgen en hem “vangen".

Als een extra opmerking, de combinatie die de ene die volgde in 3 voor Christus is er één van de dichtstbijzijnde uitlijning van Venus en Jupiter in de geschiedenis. Ze kwamen zo dicht bij elkaar op 17 juni, 2 voor Christus zodat ze verschenen als één ster, en die moet toen extreem helder zijn geweest, omdat zij al zijn de twee helderste planeten. In feite geloven veel astronomen dat dit was de aangeprezen "Zijn Ster".

Deze combinatie komt op 30 juni / 1 juli weer heel dicht bij elkaar, maar niet zo dicht dat ze één worden".Als we denken aan hoe nauw deze combinatie lijkt op degene waarvan de magiërs getuigden en als we het dan combineren met de profetische implicaties van de andere huidige hemelse gebeurtenissen, kunnen we het niet helpen, maar dan heffen we onze ogen en zien dat onze verlossing nabij is! Let ook op dat dit teken zal plaatsvinden op de avond van 30 juni, tot in de vroege ochtend van 1 juli. En 30 juni is ook de deadline voor Griekenland om zijn schuld te betalen, dus het is een zeer belangrijke datum dit jaar.

1 juli is altijd een tijd datum voor ons geweest, want het is een teken van het feest van Trompetten. Houd ook in gedachten dat Jezus werd geboren op het feest van de Trompetten, en dat de Trompetten ook de dag voorspelden voor de opstanding van de doden. Het lijkt erop dat de komende combinatie een teken is van de opstanding of wedergeboorte wat zowel in dit jaar of volgend zou kunnen zijn. Het is meestal niet mogelijk om het precies te weten wat de aanwijzingen profeteren, maar het is zeker een goed teken voor ons.

Als een Grieks verzuim of afwijzing van hun schuld op 30 juni/ 1 juli zal gebeuren, dan zal dat het begin van een nieuw hoofdstuk in de Europese geschiedenis zijn, door Venus en Jupiter ondertekend.

Bram Walsweer.


Mattheüs 24:30
En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Gods zegen
Josie Hagen


 ============================================


Lees verder in onderstaande linken.

Kijk de Sterren van Bethlehem keren spoedig weer

Jupiter en Venus komen samen op dezelfde tijd en plaats