Pages

Tuesday, 4 February 2014

Het Zevende Zegel!Mattheüs 13:35
Opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij zei: Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is.


Jezus uitte dingen die geheim gehouden waren vanaf de grondlegging van de wereld.

 “Grondlegging van de Wereld”

  “JEHOVAH ROI - De Herder Werd een Lam”
En toen hij het ​​Zevende Zegel opende, was er stilte in de Hemel,
voor ongeveer een half uur.
“De Terugkeer van de Mensenzoon”

Er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde ontzetting onder de volken vanwege het bulderen van de zee en de golven, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en de verwachting van de dingen, die over de wereld komen zullen, want de machten der hemelen zullen wankelen.


“En het menselijk hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen”


Jesaja 5:30
Het zal te dien dage over hen heen bruisen als het bruisen der zee; aanschouwt men de aarde, zie, er is benauwende duisternis, en het licht is verduisterd door de wolken.


Hebreeën 11:10
Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is.


Jesaja 17:12
Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van natiën, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen.


Toen bazuinde de Zevende Engel; en daar waren luide stemmen in de Hemel, zeggende, “Het Koninkrijk van de wereld is geworden het Koninkrijk van onze Heer en van Zijn Christus; en Hij zal Regeren voor eeuwig en eeuwig. En de vierentwintig oudsten, die zaten op hun Tronen voor God, vielen op hun aangezicht en aanbaden God.


Daniël 7:22
Totdat de Oude van Dagen kwam en Recht verschaft werd aan de Heiligen des Allerhoogste en de tijd was aangekomen, dat de Heiligen het Koningschap in bezit namen.


1 Korintiërs 6:2-3
Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest Onbeduidende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen.


Hooglied 4:7
Alles is schoon aan u, mijn liefste, er is geen gebrek aan u.


“Zij hebben niet verwacht hoe spoedig haar helse bewakers zouden komen?”“Bewakers van de Hel” ontdekt bij de “Poort naar de Hel”

Toen archeologen de “Poort naar de Hel” openden, hadden ze niet verwacht dat zijn helse bewakers zo snel zouden komen. Archeologen ontdekten oude ruïnes die overeenkomen met historische beschrijvingen van de mythes – Yahoo!7 News 17 december 2013.

“Poorten van de Hel”

Mattheüs 16:18
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de Poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.


“APOLLYON OMHOOGKOMEND 2014”

“Het Definitieve Mysterie van het Grote Zegel Onthuld”


Verborgen voor de Wereld, voor meer dan 200 jaar, door de Amerikaanse Overheid is Hier het Ontbieden van de Engel van de Wervelwind.


"In de Verenigde Staten zijn sommige van de grootste mannen op het gebied van handel en productie bang voor iets. Ze weten dat er ergens een macht is, zo georganiseerd, zo subtiel, zo waakzaam, zo met elkaar verbonden, zo compleet, zo alomtegenwoordig, dat zij maar beter niet hardop kunnen spreken in de veroordeling ervan" – Citaat van Woodrow Wilson.


“De echte machthebbers in Washington zijn onzichtbaar en oefenen macht uit van achter de schermen” – Het Amerikaanse  Hooggerechtshof Felix Frankfurte - 21 November 2013.    


“Want de machten der hemelen zullen wankelen”

“De Terugkeer van de Zoon des Mensen”


Lukas 21:25-26
En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij De Zoon des Mensen zien Komen in een Wolk, met grote Macht en Heerlijkheid.


“Oude Tempeliers naam gebruikt in moderne criminele kruistochten”
“Tempelier Ridder”


"Zegel van de Een Wereld Orde"

CNN – 24 Juli 2011 – Update 22:42 GMT. Een helder rood kruis markeerde de omslag van een manifest, zogenaamd geschreven door de verdachte in de terreuraanslagen van vorige week in Noorwegen.
Anders Behring Breiviks vermeende manifest bevat fragmenten uit een Wikipedia post over de Tempeliers.

De Tempel Ridders. De Tempeliers - strijders tijdens de middeleeuwse heilige oorlogen bekend als de kruistochten - droegen het Kruis Insigne als ze ten strijde trokken. De rode kleur vertegenwoordigde het bloed van christelijke martelaren. Recente hedendaagse interpretaties van de kruisvaarders oude drijfveren zouden niet lekker zitten naast de originele Tempeliers, volgens de Britse historicus en schrijver Piers Paul Read. "Ze zouden geschokt zijn .... Het waren zeer vrome mensen," aldus Read, die de geschiedenis van de ridders beschreven in zijn boek "De Tempeliers." De Ridders begonnen in de 12e eeuw als een religieuze orde Moslims te bevechten en Christelijke pelgrims naar het Heilige Land te bescherming. Ze kwamen voornamelijk uit West-Europa en namen strenge geloften van armoede, aldus Read. Maar na verloop van tijd vergaarde hun organisatie aanzienlijke rijkdom en bezit, trokken ijzer van zowel burgers als royalty op gelijke wijze.


Op bijna 6.000 mijl afstand, heeft de Mexicaanse politie witte gewaden,  versierd met hetzelfde symbool, in beslag genomen in een reeks van invallen gericht op het neerhalen van 's lands nieuwste drugskartels.


BBC 31 januari 2014 Laatst bijgewerkt op 17:19 GMT. Mexicaanse veiligheids troepen hebben dit weekend de tweede-in-bevel van Jalisco Nieuwe Generatie drugskartel, Tempeliers rivaliserende bende gearresteerd. Foto's van contant geld, wapens, gekooid wilde dieren en meer in het huis van de drugsbaron toen hij werd gearresteerd. Eenmaal geferifieerd, kan het een opmerkelijk inzicht geven in het leven van een zoon van één van de meest gezochte mannen uit de onderwereld van Mexico. The New Generation kartel is naar verluidt betrokken bij grootschalige drugshandel langs Mexico's Pacific Coast, het werken met de Sinaloa kartel, onder leiding van de meest gezochte man in Mexico, Joaquin 'Shorty' Guzman – Lees verder in onderstaande link.


17 January 2014 Laaste update om 06:38 GMT. Mexico: Burgerwachten pakken Tempeliers drugskartel. Burgerwachten bestrijden een krachtig drugskartel in Mexico en hebben de controle over bepaalde gebieden van de westelijke Mexicaanse staat Michoacán overgenomen, terwijl sommige mensen vrezen dat het een mislukking kan worden. De federale regering heeft in de regio een nieuw hoofd beveiliging benoemd in een poging om stabiliteit te brengen - BBC.


“Mexico's Apatzingan zet zich schrap voor drugsoorlog”


15 Januari 2014 - Laatst bijgewerkt om 10:05 GMT. Burgerwachten hebben in de Mexicaanse staat Michoacan een regeringsbevel getrotseerd om hun wapens neer te leggen omdat ze bij hun "zelfverdediging" tegen het Tempeliers drugskartel blijven. Mexico overweegt om federale troepen in het conflictgebied in Michoacan in te zetten.

14 Januari 2014 Laaste bijgewerkt om 03:53 GMT. De Mexicaanse regering heeft aangekondigd dat de federale troepen de beveiliging zullen overnemen in het gebied waar burgerwachten en een drugskartel met elkaar in botsing zijn. De "zelfverdedigingsgroepen" hebben de afgelopen week een aantal kleine steden in de westelijke staat Michoacan in beslag genomen. Het kartel is van sommige steden verdreven – Meldt Will Grant uit Apatzingan."Koningin Elizabeth overhandigt de Heerschappij aan Prins Charles"

Historische stap dichter bij een nieuwe koning"


"Een assistent zei: "Dit gaat over het doorgeven van het stokje aan de volgende generatie" 

The Mirror - 20 januari 2014 Door Andy Lines. Terwijl ze haar 88ste verjaardag op 21 april nadert, na bijna 62 jaar op de troon, heeft ze ingestemd met de overdracht van een deel van haar werklast in een historisch "gedeelde-job" overeenkomst met prins Charles – Lees verder in onderstaande link.


“Sekswerkers gebruiken anti-HIV-medicijnen in plaats van condooms”

Door Zainab Deen BBC World Service, Nairobi. In Kenia leven 1,5 miljoen mensen met HIV, en er zijn ongeveer 100.000 nieuwe infecties per jaar. Ondanks dit, hebben sommige sekswerkers onbeschermde seks - en nemen ze achteraf antiretrovirale geneesmiddelen om het infectierisico te verminderen. Hoe roekeloos is dit? "Laat me je de waarheid vertellen over waarom velen van ons geen condooms gebruiken," zegt Sheila die al sinds zes jaar een prostituee is in Nairobi's sloppenwijk Korogocho. We hebben geen geld en wanneer we een klant ontmoeten die bereid is om meer geld te geven dan dat je normaal krijgt, dan heb je seks zonder bescherming, ook al weet je zijn HIV status niet.” Sheila zegt dat zij en andere prostituees de volgende ochtend naar een kliniek kunnen gaan om nood antiretrovirale middelen te krijgen - geneesmiddelen die het virus onderdrukken, mits binnen 72 uur na de infectie ingenomen, en in veel gevallen stopt de progressie. Pamela, een prostituee: We gebruiken dit geneesmiddel als condooms. 
Ontvolking op welke wijze dan ook, inclusief WMD's uitgeput urnnium, Vaccinaties, HPV, Mexicaanse griep en andere giftige prikken, Mind Control, Gedwongen verhuizing - Gevangenisstraf - Sterfte door vermoorden - Krijgswet - Politie Staat - Drones - CCTV/ Internet/ Telefoon Monitoring en totale controle van uw leven! In principe is het doen wat ze zeggen, of ze schakelen uw chip uit waardoor het voor u onmogelijk is om naar de bank te gaan, te winkelen, naar het ziekenhuis te gaan of een dokter te zien, etc. zonder deze basisbehoeften is het lot van degenen duidelijk verzegeld!


Hebreeën 11:10
Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is.


“De Voortreffelijkheid van Wijsheid”


Toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de aarde bepaalde, toen was ik naast Hem, als een meester werkman, een bron van vreugde, elke dag opnieuw.


Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn vreugde was met de mensenkinderen.


Johannes 1:3
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.


“De zonden van de Profeten, Priesters, Vorsten”


Ezechiël 22:24-26
Mensenkind, zeg tegen het land: U bent een land dat niet gereinigd is, dat zijn regen niet heeft gekregen op de dag van de gramschap. Er is een samenzwering van zijn profeten in zijn midden. Zoals een brullende leeuw die een prooi verscheurt, eten zij de mensen op. Rijkdom en kostbaarheden nemen zij mee. Talrijk maken zij zijn weduwen in zijn midden. Zijn priesters hebben Mijn wet geweld aangedaan, zij hebben Mijn geheiligde gaven ontheiligd. Tussen heilig en onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt en het verschil tussen onrein en rein hebben zij niet duidelijk gemaakt. Zij hebben hun ogen gesloten voor Mijn Sabbatten. Ik word in hun midden ontheiligd.


"De Meester planners bedachten de strategie van een fusie

een Grote Fusie tussen de naties"


Maar voordat een dergelijke fusie kan worden voltrokken, en de Verenigde Staten gewoon een andere provincie in een Nieuwe Wereld Orde wordt, moet er ten minste de schijn van pariteit zijn als een van de senior partners in de deal. Hoe maakt men de naties van de wereld nader tot elkaar? De Insiders stelden vast dat een tweeledige aanpak nodig is; gebruik Amerikaans geld en kennis voor de opbouw van uw concurrenten, en gebruik op hetzelfde moment elke slinkse strategie die je kunt bedenken om dit land te verzwakken en te verarmen. Het doel is niet het faillissement van de Verenigde Staten, integendeel, het is om onze productieve macht te reduceren. Het plan is niet om de levensstandaard in minder ontwikkelde landen tot ons niveau te brengen, maar om die van ons naar beneden te brengen om gelijk te worden aan die van hen ... Het is uw levensstandaard die moet worden geofferd op het altaar van de Nieuwe Wereld Orde. Gary Allen in zijn boek – “Het Rockefeller Dossier”


De Rothchilds hadden de kroonhoofden van Europa bij hen in de schuld, inclusief de Zwarte Adel dynastie, de Habsburgers, die het Heilige Roomse Rijk 600 jaar regeerden." - Autheur David Icke


"Wat tegenwoordig de Bilderberg Groep heet werd 500 jaar geleden de Venetiaanse Zwarte Adel genoemd. Het idee achter de Europese dynastieke oligarchie is niet veranderd, het is de grootschalige vernietiging van alles wat samenhangt en is verbonden met het idee van een nationale staat." Daniel Estulin in zijn boek "De Bilderberg groep – Een Uitloper van de Venetiaanse Zwarte Adel”.

“Miljoenen Kinderen zijn Geïndoctrineerd in Hekserij, Heidendom”

De Illuminati, opgericht in 1776, gebruikte de Vrijmetselaars om hun macht wereldwijd te verspreiden. De Illuminati zat achter de Franse Revolutie, welke anarchie en revolutie produceerde. De Illuminati ontketende de geest van de antichrist, waar de mensen orgieën in kerken hielden en een topless vrouw op een paard paradeerde, die ze de Godin van de Rede noemden. Dit was een voorloper van de Communistische Revolutie. Karl Marx was een satanist en het Illuminati manuscript leverde de principes voor het Communistisch Manifest. De Italiaanse Communistische leider Antonio Gramsci had nauwe banden met de maçonnieke leider Albert Pike in Amerika, die drie grote wereldoorlogen voorspelde.


“De Derde Wereldoorlog zou gebeuren in het Midden Oosten”


Het Derde Rijk en Adolph Hitler waren diep betrokken bij het Satanisme en het Occulte. Toen de Amerikaanse regering duizenden Nazi wetenschappers van raketbouw en mind control na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika bracht waren veel van deze mannen en vrouwen beoefenaars in het occulte of satanisten.


Aleister Crowley, die het Beest werd genoemd, was voor de Tweede Wereldoorlog een Britse agent die occulte-verbindingen over geheel Europa had. Crowley wiens gezicht op de cover van Lonely Hearts Club band van de Beatles album Sergeant Pepper's heeft nog steeds een machtige invloed vandaag. De leden van het occulte en satanisme zijn de hoogste niveaus van de overheid, religie en militaire dienst  over de hele wereld binnengedrongen.


Tenslotte is de Evangelische Beweging geïnfiltreerd door leiders die afvalligheid, geestelijke misleiding en de leerstellingen van demonen promoten. Gehele kerkbewegingen, populair in evangelische kerken, zijn gebaseerd op occulte leer en de marxistische theorie!


Wij en onze families kunnen niet in het Boek van de doden blijven via de ceremonies van de Vrijmetselarij. Vrijmetselarij in de familiegeschiedenis kan onze namen brengen in het Boek van de doden.


Velen van ons hebben geleefd en gewandeld in dit onbegaanbare pad van vernietiging.Plotselingen dingen die gebeurden zetten een verwoestend verdriet vrij. Vele dingen die ons zijn overkomen.


Romeinen 3:16
Verwoesting, vernieling en ellende zijn op hun wegen.


“Verwoesting, vernieling en ellende zijn op hun wegen”


Dat is de vrucht van de Meester Metselaar van de Derde Graad.

Wij verklaren in de Naam van Jezus dat wij uit het Boek van de Dood komen.

Wij verklaren Gods Patroon van Opwekking van de doden.


Satans Opzet is het creëren van ellende, om vernietiging te blijven maken dat in ons leven als een cyclus doorgaat, zodat mensen opgesloten raken en geen uitweg meer zien, geen uitweg in lichaam verstand, ziel en geest.


2 Korintiërs 1:9
Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.


“Het Woord van God Heeft onder ons Gewoond”

“Want de Wet was door Mozes gegeven”


Genade en waarheid werden gerealiseerd door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien op geen enkele manier, de eniggeboren God, die in de Boezem van de Vader is, Hij heeft Hem verklaard.


 “In de Boezem van de Vader”
                     

Maar, "Hij zei je kunt mijn gezicht niet zien, want niemand kan Mij zien en leven.” Toen vroeg Jakob hem en zei:" Vertel me je naam. 'Maar hij zei: "Hoe komt het dat je mijn naam vraagt?" en hij zegende hem aldaar. En Jakob noemde de plaats Pniël, want hij zei: "Ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien, maar mijn leven is behouden gebleven." Nu scheen de zon op hem net toen hij Pniël overstak, en hij was mank aan zijn dij.


Ik lees of hoor gissingen over waar een “Verheerlijkt lichaam" uit zal bestaan wanneer we dit leven verlaten en een leven beginnen in een Nieuwe Hemel beheerst door een nieuwe orde. “De conclusie is, ja wij zullen dat zijn, maar onze geest zal worden veranderd zodat we hier niet op dezelfde manier aan zullen denken.”


Maar ik denk dat de grootste verandering die zal optreden, de verandering in onze lichamen zal zijn. Dat we in staat zullen zijn God te zien; we zullen in staat zijn om te bevatten de impact van zijn Aanwezigheid.


Heb je ooit deze uitdrukking gehoord: “Niemand kan God zien en leven?” Waar komt dat vandaan? De verwijzing komt van Exodus 33:20.  Hier is het verhaal van een directe conversatie – niet een visioen of een droom. In de context van de NLT met het sleutel vers onderstreept:


Exodus 33:20
Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.


“Mozes ziet de Glorie van de Heer”


Toen Martha van Bethanië in waarschijnlijk een van de laagste punten in haar leven was, zei Jezus tegen haar: 'Heb ik je niet vertelt dat als je gelooft, je de Heerlijkheid van God zou zien? "Vier dagen eerder had ze haar broer begraven, nadat ze iemand had gezonden om Jezus te halen. Maar Jezus kwam niet!


Johannes 11:40
Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de Heerlijkheid van God zult zien?
Wanneer een Kunstenaar een kunstwerk, of een Schrijver een manuscript, heeft voltooid dan kan hij of zij zeggen, “Het is volbracht!” De dood van Jezus aan het Kruis "Voltooide het plaatje" dat God had geschilderd compleet. Het verhaal dat hij had geschreven, al voor eeuwen, ja zelfs van voor de grondlegging van de wereld en van alle eeuwigheid! Vanwege het Kruis kunnen we nu de ceremonies en profetieën in het Oude Testament begrijpen.


Zoals hierboven vermeld, misschien wel het meest zinvolle en pittoreske gebruik van Tetelestai, was die van de KOOPLIEDEN of BANKIERS uit Jezus’ dagen die zouden zeggen: "De schuld is volledig betaald!" Papyri certificaten van belastingen zijn teruggevonden met het woord “Tetelestai” er overheen geschreven , hetgeen betekent "volledig betaald." Die persoon kan nooit meer aansprakelijk worden gesteld voor die schuld. Het gaf niet alleen aan dat de betaler genoeg had om de schuld te dekken, het verzekert ons er ook van dat de begunstigde uiteindelijk tevreden is. Hij kan later niets meer eisen. Hij kreeg wat verschuldigd was. Jezus betaalde volledig de schuld die wij verschuldigd waren en het zal niet meer voor eeuwig tegen ons in herinnering worden gebracht.


Halleluja, wat een Redder! Toen Jezus Zichzelf opgaf voor ons aan het kruis, voldeed Jezus volledig aan de rechtvaardige eisen van de Heilige God en Zijn Heilige Wet. Jezus’ dood als een "Offerlam" betaalde onze zondeschuld volledig, want "het loon van de zonde is de dood"


Romeinen 6:23  
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.


Geen van de Oud Testamentische offers konden de zonden wegnemen. Het bloed van dieren kon alleen tijdelijk de zonde “bedekken”. Maar het Lam van God vergoot Zijn Bloed, voor de verlossing van de overtredingen die onder het eerste Verbond waren begaan” – en dat Kostbare Bloed neemt de zonde van de wereld weg.


Hebreeën 9:15
En daarom is Hij de Middelaar van het Nieuwe Verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.


Wanneer een Romeins burger werd veroordeeld voor een misdrijf; het recht van die dag wierp hem in de gevangenis.


"Certificaat van Schuld"


Ze bereidden een "Certificaat van de Schuld" dat alle misdaden waarvoor hij was veroordeeld bevatte, en spijkerde het aan zijn celdeur voor iedereen te zien. Het bleef daar genageld zodat alle ervan verzekerd zouden zijn dat hij zijn volledige straf uitzat, en dus "volledig betaalde" de straf voor zijn misdaden.


"Volledig betaald"


Toen Jezus vanaf het Kruis riep “Tetelestai”, was dit hetzelfde woord dat over het “Certificaat van schuld” werd gestempeld nadat een crimineel zijn gevangenis termijn voltooid had. Het zou letterlijk betekenen “Volledig Betaald” voor al uw misdaden.


Vervolgens werd het certificaat aan de misdadiger overhandigd. Hiermee zou hij in staat zijn om aan te tonen dat zijn misdaden "volledig betaald” waren. Hij kon nooit een slachtoffer worden van "dubbele vervolging" of tweemaal betalen voor één en hetzelfde misdrijf.


Kolossenzen 2:14
En door het getuigschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit getuigschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.


En om die redden is Hij de Middelaar van het Nieuwe Testament, dat door middel van dood, voor de verlossing van de overtredingen, die waren onder het eerste Testament, zij die geroepen zijn de belofte der eeuwige erfenis zouden ontvangen.


“We zijn schuldig aan een schuld die wij nooit konden terugbetalen”

“Hij betaalde een schuld die Hij niet verschuldigd was!”


En toen Hij het Zevende zegel opende, kwam er een stilte in de Hemel van ongeveer een half uur lang.Dit vers brengt ons verder van het tafereel van "het zesde zegel" van Openbaring 7:12-17 naar het tafereel van Het zevende zegel. Het laatste vers toont de Kerk genietend van "Het Lam" dat hen Leidt "naar Levende fonteinen van Water” in de Hemel, waar ze voor altijd zullen blijven.


Openbaring 7:12-17
Zeggende: Amen, de Lof en de Heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen. En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het Bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Want het Lam, Dat in het midden van de Troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de Levende Waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.     

                                                      
“Het Lam”


Maar nu neemt Johannes ons mee terug in de op elkaar volgende gebeurtenissen van die laatste dag voorafgaand aan de beloning van Gods volkeren in de Hemel en net voor de "vier winden van de aarde" werden vrijgelaten door de vier engelen. Zij hadden de aarde, de zee en de bomen beschermd tegen de destructieve effecten van deze vier winden, voordat de heiligen waren "verzegeld" met "Het Zegel van de Levende God"Openbaring 7:1-9
Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de Troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.


Hier beschrijft Johannes een mysterieuze "Stilte in de Hemel”, welke ongeveer "een half uur” aanhoudt als het "Zevende Zegel" wordt geopend." Daarom is deze "stilte" in schril contrast met de luide stem van de Grote menigte die uitroept "De Redding komt van onze God, Die zit op de Troon" in Openbaring 7:10. Daarom moet deze scène, die ook in de hemel is, voorafgaan aan die scène met luide stemmen.


Openbaring 7:10
En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de Troon zit, en van het Lam!


Velen geloven dat de "Stilte" het gevolg is van de Hemel die leeg wordt van zijn bewoners nadat ze "de hemelse rechtbank hebben verlaten om Christus naar de aarde te begeleiden. Dus de bewoners van de Hemel, afgebeeld als de "wachten" in Daniël 4:17, zijn nog in de hemel en maken van deze "stilte" veel meer aannemelijk "een stilte van geweldige verwachting".


Zijn nog in de hemel en maken van deze "stilte" veel meer aannemelijk "een stilte van geweldige verwachting". En mijn woorden, de Zoon des Mensen zal zich voor hen schamen wanneer Hij komt in Zijn Glorie en in de Glorie van de Vader en van de Heilige engelen.


Daniël 4:17
Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen, en dat geeft aan wie Hij wil, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt.


“Eind Tijd Teken – Toename van Kennis”
       
                   
Daniel 12:4
Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.


Ik hou van dit omdat het duidelijk heenwijst naar onze tijd en dat kan door niemand worden weerlegd. Door de hele geschiedenis heen hebben we een langzame en slechts kleine toename van kennis gehad. Maar neem een ​​kijkje naar de Explosie van kennis over de afgelopen 150 jaar.


Amerikaanse Minister van Defensie William Cohen verklaarde blijkbaar in een persconferentie, onderwijl de nieuwe technologische bedreigingen opmerkend, eventueel in het bezit van terroristische organisaties: "Anderen zijn betrokken in een eco-type terrorisme waarbij ze het klimaat kunnen veranderen, aardbevingen en vulkanen kunnen oproepen vanaf afstand met het gebruik van elektromagnetische golven”. Dr Begich’s persbericht: "Terwijl de Minister van Defensie suggereerd dat deze mogelijkheid zou kunnen worden bezeten door terroristische organisaties, het Amerikaanse leger blijft ontkennen dat ze deze technologie ook beheersen." – Dr. Nick Begich


Ons school systeem onderwijst in stijgende lijn onze kinderen hoe ze gegevens onthouden en het wordt volledig genegeerd hoe hen geleerd wordt te denken, of te analyseren, voor zichzelf! Dit is volledig gepland als onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde. Mark en ik zijn door vele mensen verteld dat ons boek, dat spreekt over Mind-Controle, een draad biedt in dingen aan elkaar knopen. Plotseling heeft de Nieuwe Wereld Orde een betekenis: “De erosie van de constitutionele waarden en moraal in dit land begint zinvol te worden wanneer het concept van Mind-Controle in het plaatje is binnen gebracht – Cathy O’Brien and Mark Philips, auteurs van het boek “TRANCE Formation of Amerika”.
  


“Ancient Order Knights of Malta, Militia to the Pope”

Aloude Orde van de Ridders van Malta, Militia aan de Paus, zoekt nieuw bloed. De geschiedenis van de orde gaat terug naar de 11e eeuw met de oprichting van een ziekenzaal in Jeruzalem waar verzorging werd geboden aan mensen van allerlei religies die bedevaarten maakten naar het Heilige Land. Het is de laatste van de grote installatie Ridderlijke Militaire Orders, zoals de Tempeliers, die religieuze ijver met felle militaire macht combineerden om het Christendom uit te breiden en tijdens de kruistochten te beschermen tegen de opkomst en opmars van de islam.

In februari 1113 gaf Paus Paschalis II in een pauselijke bul de Orde erkenning als onafhankelijk van bisschoppen of wereldlijke overheid. Deze “geboorteakte”, zoals Festing het noemt, is de wettelijke grondslag voor de uitoefening van de soevereiniteit en de reden van de viering van het lustrum zaterdag’s in het Vaticaan.
                                        

De Ridders van Malta zijn de militia van de Paus en zij hebben een totale gehoorzaamheid gezworen door een bloedeed, die extreem serieus wordt genomen, tot trouw aan de dood. De Paus als het hoofd van het Vaticaan is ook het hoofd van een buitenlandse nationale macht – Van Aftermath News.

"Encyclopedie van de vrijmetselarij en haar verwanten wetenschappen" door Albert G. Mackey, 33e graad Mason, gepubliceerd door het Masonic History Company, Chicago, New York, & Londen, 1925: Volume One, pp. 392-95

“Orde Uit Chaos”

“Hegels methode van het scheppen van crisis”


Het is te vinden op de zegels van vele Europese en Europees-Aziatische natiestaten met inbegrip van Rusland, met vermelding van directe controle van het Vaticaan over die landen. Het symboliseert het verlangen van een roofzuchtige elite met vrijwel onbeperkte middelen, om de hele wereld volledig te domineren onder een Nieuwe Wereld Orde wereldregering systeem met behulp van geheimzinnigheid, manipulatie, dwang en met een terreur die op het laatst alle middelen heiligt.


“Een Orde die chaos over de hele aarde en de mensheid creërt”Vrijmetselaars, die als een Tovenaar de koperen slang, opgerold rond het zilveren kruisbeeld, ophouden. "Dit is ook een verwijzing naar het verhaal van Mozes die een koperen slang bevestigde aan een paal als een remedie voor de slangenbeet toen de Israëlieten dwars door de woestijn naar het Beloofde Land gingen. Volgens de traditie was de paal een T-kruising, een voorafschaduwing van de Kruisiging. "En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat iedereen die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft”.


“De Zoon Ridder van de Koperen Slang - Chevalier du Serpent d'Airain”


De Vijfentwintigste Graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus. De geschiedenis van deze graad is gebaseerd op de omstandigheden met betrekking tot Numeri 21:6-9.


Numeri 21:6-9
"En de Heer zond vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en veel volk van Israël stierven. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. De HERE dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een paal; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een paal; en een ieder die, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.


Micha 4:11
Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: “Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen!”


"De Raad van 13 controleert in het geheim de belangrijkste segmenten van de wereld. En terwijl deze geheime groep van Illuminati de wereld controleert, probeert een geheime partij binnen de Illuminati hen te beïnvloeden"

“Uit Chaos Komt Orde”


Paus Franciscus door Gay Magazin “De Advocate” gekozen als: Persoon van Het Jaar.

Job 11:4
Gij zegt: Mijn leer is zuiver, en ik ben rein in uw ogen.

“Fijne verjaardag Paus Franciscus”


De Argentijnse pontiff werd vandaag 77, en toevallig of niet, werd hij benoemd tot "Persoon van het jaar" door “De Advocaat”, het oudste homorechten tijdschrift in de Verenigde Staten. Het tijdschrift zei dat het Franciscus de eer gaf omdat, hoewel hij nog steeds tegen het homoseksuele huwelijk is, zijn pontificaat tot nu toe "een grimmige verandering in (anti-homo) retoriek van zijn twee voorgangers had getoond." De publicatie stelt: "Als Paus, heeft hij nog niet gezegd dat de katholieke kerk burgerlijke unies ondersteunt. "Maar wat Francis zegt over LGBT mensen heeft al reflectie en consternatie veroorzaakt binnen zijn kerk."


“Benedict XVI laat bijna 400 Priesters ivm misbruik uittreden”
  


17 Januari 2014 - Bijna 400 priesters, van de vorderingen van kindermisbruik, zijn in slechts twee jaar uitgetreden door toedoen van de voormalige Paus Benedictus XVI, dit heeft het Vaticaan bevestigd. De statistieken van 2011 en 2012 laten een dramatische toename zien ten opzichte van voorgaande jaren, volgens een document verkregen door de Associated Press ( AP ). Het bestand was een onderdeel van het Vaticaan, en verzameld voor een VN- hoorzitting op donderdag. Het was de eerste keer dat de Heilige Stoel publiekelijk werd geconfronteerd over het seksueel misbruik van kinderen door geestelijken. Kerkelijke Ambtenaren werden tijdens de hoorzitting in Genève geconfronteerd met een spervuur ​​van harde vragen waarom zij die gegevens bedekt en achtergehouden hadden en wat ze deden om misbruik in de toekomst te voorkomen. De advocaten van de slachtoffers klaagden dat er nog te weinig transparantie was - lees meer in onderstaande link.


Ezechiël 16:36
Zo zegt de Here HERE: Omdat uw eer prijsgegeven en uw schaamte ontbloot werd bij uw ontucht en overspel met uw minnaars en met al uw gruwelijke afgoden, en om het bloed uwer zonen die gij hun gegeven hebt – daarom zie, Ik ga al de minnaars die gij behaagd hebt, bijeenbrengen, allen die gij hebt liefgehad zowel als allen van wie gij een afkeer gekregen hebt: Ik zal hen van alle kanten tegen u bijeenbrengen en Ik zal uw schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw schaamte zien. Ik zal u richten naar wat men met overspeelsters en bloedvergietsters pleegt te doen; Ik zal u maken tot een voorwerp van bloedige grimmigheid en naijver.


“Dat zij al uw naaktheid” kunnen zien”

“Dit is het voertuig van Baphomet”

“De Zwarte Paus”


In 1541 creëerde de Paus het Satanische Geheime Genootschap bekend als de Jezuïeten. Het doel van de Jezuïeten was de Reformatie om te keren van door het uitroeien van ketters, en om over het algemeen een constante staat van oorlog te voeren tegen alle vijanden van de kerk. De Jezuïeten werden onderworpen aan de absolute, totale controle van een generaal die bekend stond als de Zwarte Paus.


“Deze Zwarte Paus is een Ingewijde 

In de Zwarte Kunsten van het Satanisme”


Terwijl de Jezuïeten gebonden zijn aan gehoorzaamheid aan zowel de Zwarte als de Witte Pausen, wordt de Zwarte Paus verondersteld de echte absolute macht binnen het Vaticaan uit te voeren, beginnend in de vroege jaren 1700. De Zwarte Paus heeft de Rooms Katholieke Kerk consequent dieper bewogen en geplaatst in de praktijk van hekserij. Dit doel van officiele overname van de R.K. voor Satan is nu  aangekomen op het late stadium waarbij de openbare Paus een niet-traditionele Crucifix gebruikt, het zogenaamde Gebogen Kruis, of Gedraaide Kruis.


Dit Gebogen Kruis Is in de Middeleeuwen door Satanisten ontworpen als hun symbool van de Anti-Christ.
Dus, wanneer Paus Johannes Paulus II dit Gebogen Kruis omhoog houdt naar de gelovigen, zoals hij continue doet, dan buigen zij zich onwetend naar het Symbool van de Anti-Christ. Dit is een van die gebeurtenissen, die nooit eerder hebben plaatsgevonden in de wereldgeschiedenis, die sterk het begin van de Grote Verdrukking in het algemeen en de Rooms-Katholieke Paus als de Valse Profeet in het bijzonder suggereert.


Jesaja 33:6
En het zal geschieden, dat de vastigheid van uw tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal zijn wijsheid en kennis; de vreze des HEEREN zal zijn schat zijn.


“En Wijsheid en Kennis zullen de sterkte van uw tijden zijn”

“Gods Wijsheid, Kennis en Inzicht te hebben houdt ons stabiel in deze dagen”


Johannes 3:14-15
En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

 

Numeri 21:9
Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een paal. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.


“Noord-Korea executeert oom van Kim Jong-un wegens verraad’”

Jang Song-thaek, de oom en mentor van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is als verrader geëxecuteerd. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA, dat Thaek ‘erger dan een hond’ noemt. De doodstraf werd vandaag door een militair tribunaal uitgesproken en direct uitgevoerd.


Jang Song-thaek was eerder deze week op dramatische wijze door gewapende bewakers van een Communistische Partijbijeenkomst verwijderd. Het was de grootste onrust sinds Mr. Kim zijn vader twee jaar geleden opvolgde. Het KNCA zegt dat Mr. Jang tijdens een militair proces op Donderdag had toegegeven een poging om de staat omver te werpen aan het voorbereiden was, waarop hij onmiddelijk werd geëxecuteerd.


Deze oom was een belangrijke figuur in de Noord-Koreaanse regering en een persoonlijke mentor voor Kim Jong-un. Door Jang uit zijn functies te ontzetten, geeft Kim Jong-un een belangrijk signaal af: namelijk dat niemand, zelfs zijn eigen familie niet, zich veilig kan wanen voor zijn macht.


 


Still van staatstelevisie Noord-Korea waarop te zien is hoe Jang Song Thaek door partijleden wordt verwijderd van een bijeenkomst in Pyongyang.


 “Lijden van belegerde Syrische burgers groeit”

Duizenden burgers mochten in Oktober uit Muadhamiya vertrekken.

“Laat het over zijn”

Een nieuwe crisis in Syrië doemt op - Uithongering. Honderdduizenden mensen leven in de opstand gebieden rond Damascus en in Homs onder belegering van het leger. Afgesneden van electriciteit en voedsel, medicijnen en ook gas kan de stad niet binnen komen, alleen de bommen regenen neer. Het bureau van de VN voor de coördinatie van Humanitaire Zaken heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over berichten dat meer dan een half miljoen mensen gevangen zitten in landelijk Damascus en er gevallen van ernstige ondervoeding onder kinderen bij zijn. Zoals een Syrische legerofficier de BBC vertelde: “Ze geven zich over of verhongeren” Tot nu toe hebben ze zich niet overgeven en "Honger verspreidt zich als kanker" vertelde Qusai, een media-woordvoerder in de voorstad van Damascus Muadhamiya me. "Het maakt dat de stedelingen op geesten lijken”. Persoonlijk ben ik meer dan 17 kilo afgevallen in de laatste vier maanden." – BBC 5 December 2013 Laatst bijgewerkt om 15:34 GMT.

“UK pollie geeft homo huwelijk de schuld van de vloed en overstromingen”
  


AAP – 20 Januari 2014. Een wethouder van de UK Independence Party (Ukip) heeft recente stormen en overstromingen gewijt aan het besluit van de Britse regering om het homohuwelijk te legaliseren. In een brief aan de Henley Standard schreef hij: “De Schriften maken het overduidelijk dat een christelijke natie die zijn geloof verlaat en handelt in strijd met het Evangelie, en in een naakte schending van een koninklijke eed, wordt geteisterd door natuurrampen zoals stormen, ziekte, pest en oorlog.
"Hij heeft arrogant gehandeld tegen het Evangelie dat ooit Brittanië “Groot” maakte, en de les moet zeker worden getrokken dat er geen mens, hoe machtig ook, kan knoeien met de Almachtige God en daarmee straffeloos daarmee kan wegkomen – Lees verder in onderstaande link.


BBC News - 12 Februari 2014, 20:22. Stormcrisis en watersnood in Engeland. LONDEN - Weinig lijkt de inwoners van het door overstromingen geteisterde zuiden van Engeland bespaard te blijven. Na weken van overvloedige regenval en aanhoudende watersnood, kwam daar woensdag ook nog een zware storm bij. „Een bijna ongeëvenaarde natuurlijke crisis”, zei generaal-majoor Patrick Sanders, terwijl windvlagen met orkaankracht werden gemeten – zie link onderaan.

  
“Amerikaanse “Katastrofische” ijsstorm beweegt naar het Noorden”


Ingezetenen in Noord-Carolina maken zich op voor maximaal 1ft (30cm) sneeuw. Een "katastrofische" ijsstorm heeft een grote ravage aangericht in het Amerikaanse zuiden en is nu klaar om de oostelijke kustlijn te slaan zeggen voorspellers. Meer dan 350.000 mensen zijn naar verluidt zonder elektriciteit en 3.000 Amerikaanse vluchten zijn geannuleerd vanwege ijs en sterke wind. Bijna lege wegen werden gerapporteerd evenals veel gehoorde waarschuwingen om binnen te blijven - BBC News - 12 Februari 2014 Laatst bijgewerkt om 19:53.


 “Want alles wat een natie doet wordt gewogen op de schaal van Goddelijke goedkeuring of afkeuring”


“39 Mensen gedood door ‘epidemische’ plaag in Madagascar”

 

Antananarivo (AFP) – Een uitbraak van de pest, wreder nog dan de builenpest genaamd de Zwarte-Dood, heeft 39 mensen in Madagascar gedood. Een arts van de regering zei dat 90 procent van de gevallen longpest was, een stam veel wreder dan de gewone builenpest die binnen drie dagen kan doden, weinig tijd voor antibiotica achterlatend om te werken. Een volk klaargemaakt voor het slachthuis – Zie link onderaan!


“De Dag van de Heer”


Zwijg voor het aangezicht van de Here HERE, want nabij is de dag des HEREN; want de HERE heeft een offermaal bereid; Hij heeft zijn genodigden geheiligd. Het zal gebeuren op de dag van het offer van de HEERE dat Ik de vorsten zal straffen, en de koningskinderen, en allen die gekleed gaan in uitheemse kleding.


Hoor, het gejammer der herders, omdat hun heerlijkheid verwoest is; hoor, het gebrul der jonge leeuwen, omdat de pronk van de Jordaan verwoest is. Zo zeide de HERE, mijn God: Weid de slachtschapen; Hun kopers doden hen maar voelen zich niet schuldig; hun verkopers zeggen: Geloofd zij de HEERE, dat ik rijk geworden ben; en hun herders sparen hen niet.Jesaja 10:7
Maar zo heeft hij dat niet bedoeld, hij heeft iets anders in de zin, zijn doel is te vernietigen, hij streeft naar de ondergang van talloze volken.


“Franse werkloosheid naar record hoogte gestegen"


CBS News 27 Januari 2014. De Franse werkloosheid is nu gestegen tot record hoogte met meer dan 3.3 miljoen geregistreerde werklozen. Kapitalistische controverse Billionare Tom Perkins vergelijkt "99 procent" beweging met nazi-Duitsland. Een miljardair en Silicon Valley pionier, Tom Perkins, waarschuwt voor een "gevaarlijke drift" in het linkse Amerikaanse denken in een brief aan de Wall Street Journal. Perkins schrijft: "Ik wil de aandacht vestigen op de parallellen van het fascistische Nazi-Duitsland, om de oorlog tegen de een procent, namelijk de Joden, om de progressieve oorlog op de Amerikaanse een procent, namelijk de rijken. Er is voorafgaand enige retoriek geweest. Steve Schwarzman heeft een aantal zaken rond belasting met de Holocaust gelijkgesteld ", zei Hobson." Ik zou de heer Perkins aanmoedigen om zijn geschiedenis te bestuderen, omdat de Holocaust niets te maken had met de economie - Door Sjosjana Davis.


Het creëren van een mentale en emotionele Holocaust voor de massa op aarde, een gevangenis planeet. Zelfs vandaag de dag, wanneer er een brede overeenstemming is dat de Holocaust voorkomen had moeten worden, roept de wereld niet in het gezicht van een regime dat vraagt om onze vernietiging en ontvangt het zelfs met open armen de man die daarvoor staat. “Netanyahu, de Israëlische Premier, zei, verwijzend naar de Iraanse president Hassan Rouhani: "In het licht van een staat die openlijk pleit voor de vernietiging van de staat van de Joden houdt iedereen zijn mond in het gezicht van de glimlach.” De houding ten opzichte van de Staat Israël is niet in verhouding tot de problemen die op de agenda staan​​. Het toont ons ook dat in de intimidatie van joden er een is van duizenden jaren van continuïteit aan het fenomeen van antisemitisme." Vorige week was de Knesset getuige van een van de meest belangrijke toespraken die ooit zijn gemaakt binnen haar muren," Netanyahu ging door in een voorbereide verklaring. "In deze toespraak, zei de Canadese premier Stephen Harper dat het uitkiezen van de staat Israël extreem is en van een onevenredige standaard, en dat het ook de fundamenten van de westerse beschaving ondermijnt, die wordt verondersteld om te vechten voor zowel onze rechten als die van anderen. Tegen de poging om de legitimiteit van de staat van de Joden ontkennen, moeten we vechten en ons recht eisen." Premier Netanyahu: “De Wereld doet niet genoeg om een nieuwe holocaust te voorkomen” - door Joel C. Rosenberg.


“De Wereld doet niet genoeg om een nieuwe holocaust te voorkomen”


“De Vallei van de Dorre Droge Beenderen”


Want vandaag, 27 januari 2014, is het de Internationale Haulocost Herdenkings Dag.


Aan het eind van 2013, zie ik de naderende storm aan de horizon, maar ik ben niet bang of ontmoedigd. Ik weet dat de God van Israël noch sluimert noch slaapt. Ik weet dat Hij krachtig aan het bewegen is.


Ik weet dat de Heer neemt wat de mens bedoeld voor het kwade en het omkeren voor goed. Inderdaad, de Heer beweegt krachtig om te zorgen voor Zijn volk, Israël en de Kerk, en hun harten terug te keren naar Hem en Zijn Woord. En daarom verheug ik mij. Ik kijk in de richting van 2014.


Toen zei Hij tegen mij, “Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis van Israël: ziet, zij zeggen,


"Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan"


Handelingen 2:23
Deze Jezus, Die overeenkomstig Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.


“Door Hem aan het Kruis te spijkeren”


Handelingen 2:24
God evenwel heeft Hem echter tot leven gewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, want het was niet mogelijk dat Hij door de dood werd vastgehouden.


Genesis 50:20
Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden.


‘Waar Hij door zijn Verzoenend Bloed zelf de dood Versloeg’’


In Zijn dood, begrafenis en opstanding versloeg Hij de laatste vijand waarmee we ooit zullen worden geconfronteerd. Hij werd mee naar beneden genomen, in Hades, waar Hij door Zijn Verzoenend Bloed de dood zelf Versloeg! En zo heeft de Messias in Zijn eerste komst perfect de Hogepriesterlijke rol vervuld. Hij was zowel Hogepriester en het Offer Lam. Oh ja, Hij was leeg van zelf, volledig overgegeven aan de wil van de Vader. Hij was een gebroken vat, bloedend en gekneusd voor de zonden en de ziekten van velen. Maar toch was dit onze dierbare en geliefde Messias!


“En in Zijn eerste rol verscheen Hij als de Lijdende Diensknecht”


God heeft vaak door de mond van de Profeet Jesaja gesproken over “Mijn Dienstknecht”. Zie het welbekende en meest verborgen gedeelte van Jesaja 53. Ons ultieme Offer Lam werd 2.000 jaar geleden op Pascha vermoord. Hij stierf op het uur dat de Pascha lammeren werden geslacht. Zijn offerdood als het beloofde Offer Lam voorzag het Nieuwe Verbond de betekenis van Pesach. Zijn dood brengt ook in het Nieuwe Verbond de vervulling van Pesach."


Romeinen 1:18
Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,


Lees Romeinen 1:18-32


Deze toorn van God, Geopenbaard tegen alle ongerechtigheid, Iniquity, Hangt over de Hele Heidense Wereld.


“Ik Schaam mij Niet voor het Evangelie”


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie, want het is de kracht van God tot redding van iedereen die geloofd, eerst voor de Jood maar ook voor de Griek, want Gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof; zoals geschreven is,


"De Rechtvaardige zal Leven Door Geloof”


  
“De Zevende Chakra is de opening van het Zevende Zegel”


"Het creëren van een mentale en emotionele Holocaust 
voor de massa op aarde een gevangenis planeet"


“En God zal alle tranen van hun ogen wissen” Openbaring 7


“7 De Kruin Chakra”


Vrijmetselarij heeft zeven chakra's zoals ook de oosterse religies hebben. Het woord Kundalini komt uit het Sanskriet en betekent opgerold. In de oosterse religies kronkelt de Kundalini geest, Kundalini slang, kracht en energie binnen in de mens, door de manier, van de zeven chakra's. Kundalini geest, kracht en energie zijn Satans demonische kracht, en door deze kracht, Satan bedriegt, verderft en corrupt de ziel van de mens.
Het is heel helder en duidelijk dat achter de zeven chakra's van de vrijmetselarij dezelfde bedrieglijk demonische Geest is, die de beoefenaars van oosterse religies bedriegt.


Vrijmetselaars zijn op zoek naar verlichting door het beklimmen van de ladder van Jakob volgens de graden van de Vrijmetselarij, totdat zij de verlichting bereiken. Verlichting treedt op wanneer ze zijn aangekomen door de zeven chakra's tot de 31-33e wervels. Op deze manier heeft de Kundalini kracht zich langs de 33 wervels van de rug gekronkeld.


Deze achtergrond vertelt ons hoe de 33e graad de meest belangrijke graad is in Vrijmetselarij. Bij de 33e graad heeft Satan de man volledig onder zijn kwaade macht, door de gehele Kundalini kracht te activeren in de man. Vrijmetselarij is het product van de geest van de Anti-christ, omdat de Bijbel zegt dat de man van zonde, de zoon des verderfs, zichzelf tot god verklaard.


In het boek Openbaring is een “beeld” voor de opening van het zevende zegel “chakra”, het Derde Oog chakra, die de mensheid opnieuw zal verbinden met het grote Kosmische Verstand. De Cabal Kliek, opererend door alle partijen door middel van plannen van alle kanten, genereren enorme conflicten om het ontwaakproces van het kruinchakra te ontkennen.

“De Zeven Zegels van de Zeven Chakra’s”


Openbaring 5:5
En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn Zeven Zegels te verbreken.


“De Zeven Zegels uit het boek Openbaring

zijn alleen aan het Lam om te worden Geopend”


En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn Zeven Zegels te verbreken.


“Zeven Zegels”


Een enorme kroon op het hoofd van duizend bloemblaadjes, de lotus bloemblaadjes van de zonnegod, loslaten van het magische vuur, zeker de kroon van Lucifer, Zeker de kroon van dood.


 “Dit is De “Poort naar hogere bewustwording”

 “Zeven zegels van Vuur”


Kundalini volgelingen verklaren dat deze zegels mensen hebben opgesloten en hun kennis en macht hebben doen stoppen, om de mensen tot slaaf te houden en onwetend in hun voorhoofd, in hun gedachten en begrip. Dit Chakra is de Omega van Satan - de communicatie met de Shiva god op de kruin. De Kruin is de Top van de Boom.


“Shiva is in het hindoeïsme de vernietiger”

“De Kruin Chakra”


Een enorme kroon op het hoofd van duizend bloemblaadjes, de lotus bloemblaadjes van de zonnegod, loslaten van het magische vuur, zeker de kroon van Lucifer, Zeker de kroon van dood.


 “Dit is De “Poort naar hogere bewustwording”


Deze Chakra heeft invloed op de ..

o      Hersenschors - Hersenen, Schedel, Centrale zenuwstelsel, Pijnappel klier – Hormonen en melatonine voor de slaap.

Deze Chakra is de Omega van Satan – de communicatie met de god Shiva bij de kruin.


We breken in Jezus naam het Alziend Oog van onze geest dat de deur naar Alzheimer en Bipolaire stoornis kan openen.


We breken in Jezus naam het contract van de 33e graad van de Vrijmetselarij, het oog van de Illuminati, in ruil voor geld en rijkdom.
Wij verklaren in de naam van Jezus een verbreking van het zegel van het Alziend Oog van onze geest, mind, hersenen, om ons ineffectief en opgesloten te houden.

 

“Shiva is in het Hinduïsme de vernietiger”

Het Licht en de kracht worden vrijgegeven door de fontanel botten bovenop.


Want het Lam, dat in het midden van de Troon is zal hen weiden, en zal hun leiden naar de Levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen wissen.


 “Het Zegel van de Levende God”

“Wij Verklaren in Jezus naam een volkomen eenheid aan onze zielen”

“DE MEEST HEILIGE PLAATS”

Psalm 15:1
“HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg?”


Jesaja 26:20-21
“Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.”


Openbaring 7:4
En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: Honderd vier en veertig Duizend waren verzegeld uit alle geslachten van de kinderen Israëls. En zij werden verzegeld als een Honderd vier en veertig Duizend van alle Stammen van Israël.


“De Heilige Geest verzegeld Gods volk met de Naam van God
en met Zijn Eigendom”

“Zij hebben het verstand, de mind, van Christus”


Verklaar, door de kracht van het Kruis en het Bloed van Verzoening, genezing van alle niet genezen herinneringen die gebonden zijn in een gevangenis van hekserij, en dus een Verlamming van het verleden waarin we opgesloten zijn, in het verleden. Veel mensen zijn tegenwoordig Gevangen in het verleden.


Dus Lucifer opent de zegels die niet geopend moeten worden en laat mensen vrij in de totale vernietiging. Het openen van de zegels kan in zwarte Magie worden gebruikt om te doden!


Jesaja 8:15-17
Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen! Ik zal op de HEERE wachten, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob; op Hem zal ik hopen.De Eindtijd gebeurtenissen beginnen met de opening van een boekrol verzegeld met zeven zegels. Alleen Jezus kan deze zegels openen. De opening van de eerste vier zegels brengt vier paarden met engelen daarop gezeten, deze worden meestal aangeduid als de "vier ruiters van de apocalyps." Mensen op aarde kunnen deze engelen of hun paarden niet zien.


Johannes 1:12 
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven zonen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;


Lucas 10:17-19
De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen. En Hij zei tegen hen: “Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.” Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.


Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en over alle kracht van de vijand, en niets zal je verwonden.


                “Ik zag de satan als een bliksem uit de Hemel vallen.”


Mattheüs 3:8
Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering,


Mattheüs 3:11
Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.Hebreeën 4:16
“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de Troon der Genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”


We zij geroepen om vrijmoedig te naderen tot de Troon der Genade. En daar zullen we zijn met onophoudelijke verzoeken en dankzegging.


Jesaja 52:11-12
Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg, reinig u, u die de heilige voorwerpen van de HEERE draagt! Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heengaan: de HERE immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël.


Dit is de tijd van herstel, van berouw, om te komen uit de gebroken verbonden, verlatenheid, afgebroken muren – Om de generatie te zijn die het zal doen, die het zal bemerken.


“Dat zal een interpretatie zijn van de tijd en het seizoen waar we in zijn”

“De Gelijkenis van het Feestmaal”


Maar de koning werd toornig, en hij zond zijn legers en vernietigde die moordenaars en zette hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven: "De bruiloft is wel bereid, maar degenen die waren uitgenodigd waren het niet waard. Ga dus naar de belangrijkste snelwegen, en ga zo veel als je daar vindt, uitnodigen voor de bruiloft."


"De bruiloft is wel bereid, 
maar degenen die waren uitgenodigd waren het niet waard.”Gods Zegen

Josie Hagen

 ==================================

Lees verder in onderstaande linken:


‘Bewakers van de Hel’ aan het licht gebracht bij ‘Poort naar de Hel'


Paus Franciscus gekozen door Gay Magazine ‘De Advocaat' als Persoon van het Jaar


Oom van Noord Koreaanse leider geëxecuteerd voor ‘verraad’


Benedict XVI ontslaat bijna 400 Priesters na misbruik
39 Mensen gedood door ‘epidemische’ plaag in Madagascar


UK Pollie geeft homohuwelijk de schuld van overstromingen


Halvering AOW vanaf 2015


Watersnood en storm Engeland