Pages

Tuesday, 4 February 2014

Korte Droom en Visioen 2014!19-01-2014

 

In deze korte maar zeer indrukwekkende droom werd mij verteld dat het einde der tijden nabij is en dat er een kracht van veel vernietiging over de aarde zal komen. Meer dan ooit tevoren zag ik bloed en vuur en veel rook, goed wetend en volledig beseffend, Dat De Heer Zelf, deze droom, aan mij heeft laten zien met een Gevoel van waarschuwing van de spoedig komende vernietiging, en het besef dat de Hoop van God altijd aanwezig is.


Aan het einde zag ik duisternis, als een boekrol, zich over de aarde uitrollen. Dan, toen de korte droom en waarschuwing aan het einde waren gekomen, zag ik de aarde als een Wereldbol groot en brandend. En ik zag, zoals het was, een zeer groot Zwart lint gebonden rond de Aardbol, die als een cadeau werd terug gegeven, daar de vernietiger en al zijn krachten hun werk hebben gedaan.


“De Proeftijd voor de Mensheid is op!”In Job 33:22 - De dodende machten zijn letterlijk, "de Vernietigers”, zij zijn de oorzaak om te sterven" of de engelen van de dood die klaar zijn leven van een man weg te nemen tijdens ernstige ziekte. Er is geen exacte parallel hieraan te vinden in het Oude Testament. De dichtst daarbij komende benadering is "de engel die het volk vernietigd" door pestilentiën 2 Samuel 24:16,17 parallel 1 Kronieken 21:15, 16 de engel die de Assyriërs sloeg 2 Koningen 19:35 = Jesaja 37:36 parallel 2 Kronieken 32:21 "engelen van het kwaad" Psalm 78:49


Job 33:22
Zodat zijn ziel tot de groeve nadert, zijn leven tot de dodende machten.


2 Samuël 24:16-17
Toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om het te verdelgen, berouwde het onheil de HERE, en Hij zei tot de engel die verderf bracht onder het volk: Genoeg! Laat nu uw hand zinken. De engel stond toen bij de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. En David sprak tot de HERE, toen hij de engel zag, die onder het volk verderf bracht: Zie, ik heb gezondigd, en ik heb ongerechtigheid bedreven, maar deze schapen – wat hebben zij gedaan? Laat toch uw hand zijn tegen mij en mijn familie.


Parallel aan:


1 Kronieken 21:15-16
Ook zond God een engel naar Jeruzalem om dat te verdelgen, maar zodra hij daarmee begon, zag de HERE het, en het onheil berouwde Hem; Hij zei tot de verderfengel: Genoeg! Laat nu uw hand zinken. De engel des HEREN stond toen bij de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. Toen sloeg David zijn ogen op en zag de engel des HEREN staan tussen hemel en aarde, met in zijn hand het getrokken zwaard, uitgestrekt over Jeruzalem; en David en de oudsten, in rouwgewaad gehuld, wierpen zich op hun aangezicht.


2 Koningen 19:35
In die nacht ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken.


Is gelijk aan:


Jesaja 37:36
Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het leger van Assur honderd en vijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken.


En parallel daaraan:


2 Kronieken 32:21
Toen zond de HERE een engel, die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur verdelgde, zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn land terugkeerde. Eens, toen hij het huis van zijn god was binnengegaan, hebben zijn eigen zonen hem daar met het zwaard geveld.


Psalm 78:49
Hij zond tegen hen zijn brandende toorn, verbolgenheid en angstwekkende gramschap, een schare van verderfengelen.


Jesaja 34:4
Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgenboom afvalt.
Handelingen 2:20-21
De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

  Gods zegen

Josie Hagen