Pages

Thursday, 6 June 2013

Gebedsstrategie tegen Angst en Vrees - Deel 1"Angst en Vrees"

Deel I


Vader in de Naam van Jezus, dank ik U dat ik prachtig gevormd ben door Uw handen. Dat ik geschapen ben naar Uw beeltenis. Dat U mij gevormd hebt, dat U mij Heer,  wilt herstellen in de Heerlijkheid, die U voor ogen had om mij in te laten wonen.1.    Ik claim een volledig werk van Uw Heilige Geest om me te vernieuwen, te herstellen en vrij te zetten van ieder onbewust trauma in mijn leven. In de Naam van Jezus.


2.   Vader in de Naam van Jezus, breek ik de vloek van zorg; ik breek de vloek van pijn in het voortbrengen van kinderen.


3.   Ik maak mijn leven en het leven van mijn kinderen los van de vloek van pijn en zwaar (moeilijk) bevallen en ik leg beslag op Uw belofte van “gered zijn om kinderen te dragen”,  In de Naam van Jezus.


4.   Ik zet mijn volgende  generaties vrij van boze gruwelen, de pijn en het trauma van geboortetrauma.  In de Naam van Jezus.


5.   In de Naam van Jezus, breek ik de vloek van de pijn in mijn familielijn, die op mijn leven en het leven van mijn kinderen is gekomen door incest en bestialiteit.  


6.   Waar deze ongerechtigheden, iniquities, dan ook zijn binnengekomen door betrokkenheid van mijn familie in het occulte, Vader, bekeer ik me van deze verachtelijke zonde in mijn familie. In de Naam van Jezus.


7.   Ik verkies om  het  kostbare en het snode in mijn leven te scheiden.  In de Naam van Jezus.


8.   Vader in de Naam van Jezus, claim ik en verklaar ik een heel krachtige vrijzetting en herstel van ieder laatste restant van dit alles, waar mijn leven nog gebonden is  met onbewuste herinneringen van geboortetrauma, dat me boven mijn verstand heeft getraumatiseerd of verlamd.


9.   Trauma is niet mijn erfenis in Jezus, ik claim mijn volle erfenis in Jezus, die mijn ziel hersteld.


“Hij geneest mijn ziel”
  Psalm 23:  Ik claim de volheid  van dat Woord in de Naam van Jezus.


10.               Vader, ik breek de vloek van apneu en dyspneu, zelfs als  volwassene te stoppen met ademen- zelfs in de nachtelijke uren, apneu, dyspneu, snurken, snakken naar adem ‘s nachts , jij zult volledig van mij en van mijn familie komen, in de Naam van de opgestane redder, Jezus Christus.


11. Waar de streng als een strop aangetrokken was , als een slang, tijdens de geboorte  mijn generaties en een blauwe  of levenloze baby bracht, breek ik de vloek en knip ik de navelstreng, van het occulte van mijn geboorte met de verstikking, alle shock, alle gebrek aan zuurstof, alle schokkende en verlammende  doodsangst en verwoesting, door, In de Naam van Jezus.


12.               Jezus in Uw Naam, proclameer ik dat ik zelfs iedere band doorsnijd naar iedere ongoddelijke arts, de ook werd gebruikt om verdere narigheid en occult effect over mijn leven brengen.


13.               In de Naam van Jezus, noch ik, noch mijn familie, zal gebonden blijven gedurende  “heel ons leven door een doodsangst”.


Hebree├źn 2:15
En allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren.


Hiermee verklaart Jezus dat Hij de dood overwonnen heeft en mijn volle vrijzetting en vrijheid heeft gekocht.


14.               In de Naam van Jezus, verwerp ik alle shock en iedere geest van dood die in mijn leven is gekomen, door middel van de navelstreng,”strop, kabeltouw”, wij breken de strop, het strengelkoord over mijn leven en mijn familie.


15.               Vader in de Naam van Jezus, ik breek de vloek van hypoxia ( verlaagde zuurstofspanning; tekort aan zuurstof in de ingeademde lucht) dat de dood bracht of zelfs bijna- dood of zelfs cerebral palsy (hersenbeschadiging op jonge leeftijd ), achterlijkheid en spasmen. We breken de generatievloek, in de Naam van Jezus. 


16.               We breken de vloek van slagen op het hoofd, hersenbloeding, aneurisma (verwijding van een slagader van het hart, te onderscheiden in echte aneurysma verum of valse aneurysma spurium) en beroerte, die in mijn familielijn kunnen zijn en iedere ongerechtigheid, beschadiging of vernietiging door hulp van instrumenten bij de geboorte. In de Naam van Jezus.


17.               Vader, ik breek de vloek van shock en verblijf bieden (logement) van shock. Effecten van chronische vermoeidheid (M.E.) koortsen en ook het slecht functioneren van mijn hypothalamus, betreffende controle over de temperatuur. In de Naam van Jezus.


18.               Ik verbind mijn leven in de volheid van de Adem van God naar mijn ademhalingssysteem in de Naam van Jezus.


Gods zegen

Josie Hagen