Pages

Friday, 7 June 2013

Meester Metselaars 'Architecten' van de Een Wereld Orde  “Gods Hemelse Troon”


 

“De Smaragdgroene Troon van De Almachtige God van Israël”
“Dag En Nacht Zij aanbidden Zijn heilige Majesteit”


Daniël 3:17-18  Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.


“Niet langer meer het Gouden Beeld aanbidden”


Hoe God de Almachtige Zijn volk Bevrijde uit Gebondenheid en slavernij aan deze wereld.
“De Verlosser is Nabij”

“Hij zal ons uit uw hand verlossen.” Wij zullen niet uw goden, noch het gouden beeld van overspel niet dienen. Wij zullen geen eenling aanbidden haar imago Beest en. We zullen niet langer dragen het beeld van het beest.


“We nemen de Glorie terug”


Doorbraak:  “Wij verklaren de bevrijding van onze God.”


Jozua 3:11 Zie, de Ark van het Verbond van de HERE der ganse aarde, zal u leiden over de rivier de Jordaan!


 “Hij Zal ons uit Slavernij leiden”

God is de Grote Architect van het Universum: We verklaren een uitkomen van de Zetel van het Beest.

"Tweeling geest van Mind controle en Eugenetica"
"De bloedlijn van the Beest"
“Verandering van de menselijke genetica” De verborgen Holocaust”


De Heersende machten van deze wereld. De grote Architect over ons DNA. Wij scheiden ons af in Jezus naam, we verbreken de overname van onze familiegeschiedenis van de genetica. Wij verklaren de Heerschappij van Jezus Christus.


“Wij verklaren over ons de heerschappij van Jezus Christus”


Ingewijd, om te worden overgenomen in de onderwereld, zodat de overgenomen genetica onderdeel is geworden van de onderwereld.


Onze Emoties en Herinneringen zullen niet langer worden geregeerd door het Beest.


Het dierlijke Beest, genetica met een dierlijk karakter.


Dit is wat de vijand wil doen aan ons en onze families. Hij, als de Architect over ons DNA, wil ons genetisch veranderen zodat we nooit meer hetzelfde zullen zijn.


Het Bloed van de Hemel staat ons bij, Het DNA van Jezus, Wij Verklaren “We zullen een doorbraak hebben in Jezus Naam.”


Hebreeën 13:12 Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden.


“Door Zijn Eigen Bloed, het Hemels Bloed”

 

“Plannen van de Een Wereld Orde”

De Meester Metselaars van de Een Wereld Orde.

“Niemand kan Twee Heren dienen”

De Ongelooflijke Oorlog van de “God van Tronen” Komt

“Terreur en Angst en Paniek”

Een Wereld Orde en zijn Verborgen Agenda Plannen om Chaos en Angst over de gehele aarde te creëren.
Chaos en angst in Boston na de explosies

Openbaringen 12:12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.Terrorisme een bedreiging, waar we mee leven.
Bom verschrikking bij de Boston marathon


Ingewijd, om te worden overgenomen in de onderwereld, zodat de overgenomen genetica onderdeel is geworden van de onderwereld.


Job 9:23 Wanneer zijn gesel plotseling doodt, dan spot Hij met de vertwijfeling van onschuldigen.


Job 24:12 Uit de stad stijgt het gekerm van stervenden op en roept de ziel van gewonden om hulp, doch God slaat geen acht op het gebed.


Het gekreun van de stervenden stijgt op van de stad, en de zielen van de gewonden schreeuwen om hulp.
Na de dodelijke ramp raden psychologen en kinderartsen ouders sterk aan om hun schoolgaande kinderen te beschermen tegen te veel blootstelling aan het nieuws. Maar waar ze ouders niet tegen waarschuwen zijn de drugs die psychiaters aanbevelen. Dat zou de moorden in de eerste plaats hebben veroorzaakt.


“Psyche drugs en schietpartijen op scholen”


In vrijwel alle school bloedbaden in de afgelopen 15 jaar is de schutter op of in terugtrekking uit psychiatrische medicijnen. Toch, de federale en de deelstaatregeringen blijven de verbinding tussen psychiatrische drugs en moorddadig geweld negeren, en liever deze tragedies te exploiteren in een onderdrukkende en ongrondwettelijke machtsgreep, dan de geweren weg te grissen van onschuldige, gezagsgetrouwe mensen.


Net als vrijwel alle bloedbad schutters voor hem is van de beruchte Batman schutter James Holmes, naar nu verluidt, het innemen van hardcore farmaceutische drugs gemeld. In het geval van Holmes was het toevallig precies dezelfde drugs als datgene wat uiteindelijk leidde tot de vroegtijdige dood van acteur Heath Ledger. Voor het maken en “het veranderen van de staat van zijn gehele verstand” (mind), werd de 'Batman shooter' zwaar verslaafd aan de pijnstiller Vicodin. Holmes werd zelfs, naar verluidt, gedoseerd op een farmaceutische cocktail net voor de schietpartij. Bijwerkingen van het medicijn Vicodin, zelfs op de 'Aanbevolen' waarden welke Holmes waarschijnlijk overtrof, bevatten “gewijzigde  mentale toestanden” en “ongebruikelijke gedachten of gedrag.” Van pijnstillers op recept is alleen al aangetoond dat ze nog dodelijker en schadelijker zijn dan veel illegale drugs. In 2008 zijn meer Amerikanen gestorven aan farmaceutische pijnstillers dan aan illegale drugs zoals cocaïne en heroïne of gecombineerd. Even hierop verder gaand, uit statistische analyse blijkt dat drugsdoden door voorgeschreven drugs het aantal verkeersongevallen overtreffen.

“Chronische Stress”
 
Magnesium wordt ook uitgeput wanneer het lichaam overgaat van een korte termijn vecht – of -vlucht reactie naar een chronische stressreactie. De bijnieren produceren cortisol, een soort cortisone, en een ander stress-hormoon, noradrenaline, die fungeert als adrenaline en dit veroorzaakt ook magnesium uitputting. Chronische stress kan afkomstig zijn van het gevoel van onzekerheid en dreiging ..


“Overbezorgdheid”


Angst is een chemische reactie die ontstaat wanneer de bijnieren reageren op een stressvolle gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een lage bloedsuikerspiegel, door het vrijgeven van adrenaline. Adrenaline is erg handig als je probeert te ontsnappen uit een gevaarlijke situatie, omdat het de vecht of vlucht respons stimuleert. Het hart begint sneller te pompen; de spijsvertering vertraagt; energie voorraden worden vrijgegeven uit de lever en komen ter beschikking van het hart, longen en spieren; en de spieren van de armen en benen worden geactiveerd. Al deze reacties vereisen magnesium.


Dus elke keer dat we een vorm van stress ervaren, worden onze magnesium voorraden aangeboord om energie op te wekken. Deze magnesium uitputting strest het lichaam zelf, wat kan leiden tot paniekaanvallen, die gelijk is aan nog meer stress. Niet alleen onze overwerkte bijnieren veroorzaken magnesium uitputting.


Prediker 11:10  Verban dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.


Prediker 2:22 Wat toch heeft een mens voor al zijn zwoegen en voor het streven van zijn hart, waarmee hij zich aftobt onder de zon,


Enkele honderden duizend patiënten zijn toegelaten tot de staatsziekenhuizen en worden elk jaar gediagnosticeerd als schizofreen.
“Een leger met niets te verliezen”

Killing Zijn Ongeboren Zal Haunt China
Door Richard Walker - China zal geconfronteerd worden met een sociale crisis. In de komende decennia zal China worden geconfronteerd met een grote sociale crisis, want het zal minder vrouwen hebben als gevolg van het doden van tientallen miljoenen ongeboren vrouwelijke baby's. Als gevolg hiervan zullen vijftig miljoen Chinese mannen geen kans hebben om ooit een partner te hebben of getrouwd te zijn
Sommige deskundigen voorspellen andere effecten, dat meisjes zullen worden gedwongen tot een huwelijk op zeer jonge leeftijd, de ontvoering van vrouwen uit de omliggende landen en de noodzaak om openlijk homoseksuele relaties in een snel groeiende homopopulatie mogelijk te maken. Er zal ook een zeer hoge mate van prostitutie en georganiseerde misdaad ontstaan door een bloeiende handel in vrouwen.Een leger met niets te verliezen.

 “Verandering van de menselijke genetica” De verborgen Holocaust”
        
“De Overnamegeest van het Beest”


MEXICO CITY – Een hoge vertegenwoordiger van het Vaticaan heeft zich uitgesproken tegen de cultus rond de Mexicaanse Santa Muerte, de heilige dood. Kardinaal Ravasi noemde het vereren van de dood deze week godslasterlijk.
Het gebruik om de dood te vereren als de heilige Santa Muerte ontstond eeuwen geleden toen het geloof van Mexicaanse indianen werd vermengd met het katholicisme van de Spaanse veroveraars. De dood wordt verbeeld als het skelet van een vrouw, met een zeis in haar handen.

Santa Muerte geldt als de beschermheilige van drugshandelaars, maar wordt ook aangeroepen door mensen die slachtoffer dreigen te worden van drugsgeweld. De laatste jaren nam haar populariteit flink toe door de drugsoorlog die Mexico teistert. Zij wordt aanbeden door de drugsdealers en doodsbange mensen die in de door drugs verscheurde buurten van Mexico wonen. Men probeert met kaarsen of fruit in kleine huisaltaren Santa Muerte gunstig te stemmen.

"Dit is godslasterlijk"


Ingewijd, om te worden overgenomen in de onderwereld, zodat de overgenomen genetica onderdeel is geworden van de onderwereld.
Santa Muerte de beschermheilige van drugshandelaars

Hoofdzaak misbruik- Drugs Alcohol

Drugsmisbruik is niets anders dan het innemen of gebruiken van stoffen in excessieve of beledigende hoeveelheden, hoeveelheden die meer kwaad dan goed doen. Middelengebruik is meestal een verslaving die groeit na verloop van tijd, zo niet afgeremd in zijn beginfase. Alcohol- en drugsmisbruik is een brede categorie die zich bezighoudt met buitensporige alcoholisme, drugsverslavingen en andere dergelijke buitensporig en oncontroleerbare drang om schadelijke stoffen te nemen. Dit artikel belicht de kwaad van het gaan weg overboord in het hebben van een aantal van de volgende stoffen. Middelenmisbruik heeft niet alleen betrekking op drugs en alcohol, maar ook voor andere dingen die schadelijk en verslavend kunnen zijn in grote hoeveelheden zoals cafeïne en roken ook.


 “Problemen gerelateerd aan Alcohol misbruik”


Alcoholisme levert een grote bijdrage aan het wereldwijd toenemende geweld, verdeelde en gebroken families, het verwaarlozen van kinderen en sociale isolatie. Als het gaat om fysieke gezondheid kan buitensporig alcohol tot allerlei gezondheidsproblemen leiden. Zoals beschadiging van de lever en de nieren en alcohol verhoogt het risico op kanker. Het is ook bekend dat alcohol invloed heeft op het seksuele libido van drinkers en kan ook invloed hebben op de gezondheidsproblemen zoals onder andere diabetes. Daarnaast lopen zware drinkers het risico op ongevallen tijdens rijden onder invloed en vergelijkbare dodelijke ongelukken.


“Problemen gerelateerd aan Marihuana (cannabis) misbruik”


Cannabis of marihuana is een zeer verslavende illegale drug. Het is een depressivum die niet alleen psychose induceren in sommige gebruikers, maar ook kankerverwekkend is op de lange termijn. Er zijn verschillende respiratoire kankergevallen geweest bij gebruikers van marihuana. Lange termijn misbruik van cannabis kan het risico op astma verhogen, ademhalingsproblemen, longemfyseem en andere borst, mond, keel- en longkanker en infecties. Het kan ook leiden tot geheugenverlies en ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie.


“Problemen gerelateerd aan Cocaïne misbruik”


Cocaine, ook wel bekend als crack/rookcoke/basecoke, is een illegale drug die een tijdelijke ‘high’ geeft. De korte gevoelens van euforie kunnen tot een langdurige verslaving leiden. Zulke verslavingen kunnen verschillende problemen veroorzaken. Het snuiven van cocaïne beschadigt de binnenkant van de neus en de neusgaten. Injecteren van cocaïne verhoogt het risico op virale infecties, bloedvergiftiging, abcessen in de huid en beschadigde bloedvaten. Zulke injecties verhogen ook het risico op HIV. Op de lange termijn veroorzaakt cocaïne misbruik verschillende hart problemen, gedragsproblemen zoals depressie en psychische problemen zoals psychoses, hallucinaties en waanideeën of irrationele paranoïde. 


“Problemen gerelateerd aan Heroïne misbruik”


Het gebruik van de illegale opioïde Heroïne kan op de lange termijn leiden tot ernstige beschadiging van de hersenen en het zenuwstelsel. Het kan leiden tot samengevouwen aderen, chronische constipatie en huid abcessen.
Het verhoogt de risico's op bloed overdraagbare ziekten en veroorzaakt op de lange termijn vruchtbaarheidsproblemen. Longproblemen zoals longontsteking zijn ook gebruikelijk bij Heroïnegebruikers.


“Problemen gerelateerd aan Cafeïne misbruik”


Als je dacht dat cafeïne relatief onschadelijk is dan moet u snel op andere gedachten gebracht worden. Cafeïne is net als andere stimulerende middelen zeer verslavend. Overmatig gebruik of misbruik van cafeïne leidt op de lange termijn tot verlies van lichaamsgewicht, een verandering in metabolisme, het schaadt de mentale gezondheid en kan zenuwstelsel gerelateerde problemen veroorzaken. Cafeïne brengt zulke verborgen beschadigingen toe dat zwangere vrouwen, atleten en kinderen expliciet gevraagd wordt om hun inname te beperken. 


“Problemen gerelateerd aan Roken”


Het is een bekend feit dat roken op de lange termijn kan leiden tot verschillende vormen van kanker. Roken verhoogt ook het risico op cardiovasculaire problemen zoals beroertes, hoge bloeddruk, enz. Gebruik van tabak, in welke vorm dan ook, kan leiden tot diabetes, maagzweren, rugpijn en problemen met het gezichtsvermogen veroorzaken.

Rokers lopen risico op het krijgen van chronische obstructieve longziekten, longproblemen en cerebrovasculaire ziekten (hieronder valt bijvoorbeeld aanhoudende hoge bloeddruk die permanent de structuur van de bloedvaten veranderd waardoor ze smal, stijf, vervormd, ongelijk en meer kwetsbaar voor schommelingen in de bloeddruk worden). Rokende vrouwen kunnen zelfs schade toebrengen aan hun ongeboren baby..


 

“Onze Hersenen”

Al deze werkstoffen hebben allemaal verschillende fysieke effecten, maar ze kunnen de complete functie van de hersenen veranderen als iemand deze drugs vaak gebruikt. Verslaving treedt op als gevolg van een stijging van het dopamine gehalte in de hersenen, waardoor iemand het gevoel van plezier (euforie) bij het nemen van de drug ervaart. De wens om de sensaties die de drugs veroorzaakte opnieuw te ervaren zijn zo sterk dat de drugs een obsessie worden en belangrijker is dan al het andere. Bovendien zorgen de veranderingen in de hersenen ervoor dat de gebruiker niet meer helder kan denken, de juiste beslissingen kan nemen of overzien en heeft een gebruiker moeilijkheden met het in de hand houden van het gedrag.


Ingewijd, om te worden overgenomen in de onderwereld, zodat de overgenomen genetica onderdeel is geworden van de onderwereld.


Job 19:25-26  Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.


 


Wanneer zult u stoppen met weglopen? Wanneer zal u stoppen met hijgen naar andere goden? Maar u zegt, “Spaar uw adem. Ik ben verliefd op deze vreemde goden, en Ik kan er niet mee stoppen van hen te houden, nu!'


Ik ben verliefd op de god van Morfine, Slavernij van Drugs, Alcohol, Alle goden van verslaving...


“De Drugs Afgod Santa Muerte”


Jeremia 2:25 Loop je voeten niet stuk, bespaar jezelf een dorstige keel. Maar jij zegt: Laat me begaan, ik heb die andere goden lief, hen wil ik volgen.”


“Man met Wandelend Lijk Syndroom”


Een Britse man die lijdt aan een zeldzame hersenstoornis beweerde dat zijn hersenen 'dood' waren en dat hij een zombie was. Hij bracht zelfs tijd op de begraafplaats door omdat hij voelde dat hij daarin zou passen.


De man werd gediagnosticeerd met het syndroom van Cotard, ook bekend als “Wandelend Lijk Syndroom.” Het is een uiterst zeldzame aandoening, die nauw verbonden is met depressie, zij hebben het gevoel alsof zij ophouden te bestaan of dat delen van hun lichaam zijn vernietigd, gedood of ontbreken.


Scans van zijn hersenen onthulden zijn metabole activiteit, dat was zo laag, vergelijkbaar met die van iemand in een coma. Omdat patiënten niet geloven dat zij zijn leven, denken velen dat ze hun lichaam niet nodig hebben. Na verloop van tijd was hij in staat om te herstellen van het syndroom van Cotard met behulp van medicijn en therapie behandelingen.


“Eindtijd Controle van het Gehele Verstand”

 

Militaire Zelfmoorden Stijgt naar Epidemisch Niveau


Onvoorstelbare stress, onbedwingbare herinneringen, psychoactieve medicijnen op recept maken dodelijke combinatie – door Pat Shannan.
Met wat een van de vreemdste statistieken in de geschiedenis van oorlogstijd moet zijn, heeft het Pentagon het feit dat meer soldaten overzee sterven door zelfmoord dan aan de verwondingen in de strijd, heeft vrijgegeven — ongeveer één per dag. Juli 2012 was de ergste op record, een maand die zag 38 soldaten nemen hun eigen leven en met 349 opgenomen voor het jaar. Deze cijfers zijn verdubbeld in de afgelopen tien jaar.Alarmerender is nog het verslag dat Amerikaanse terugkeerde dierenartsen zelfmoord plegen op de ongekende snelheid van meer dan 20 elke dag — "dat is elke 65 minuten één," gemeld door Daily News van New York City - maar er is geen officieel antwoord op de vraag waarom is dit gebeurt.


“Denk in Uw Toorn aan Genade!”


Habakuk 3:2  HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend, maar denk in Uw toorn aan ontferming!


2 Kronieken 15:5  Wie in die tijd maar een voet buiten de deur zette werd belaagd, want overal heerste ontreddering.


Niemand kon in die dagen veilig reizen, want totale chaos had de mensen van de omringende landen overgenomen.


Wij verklaren een afbreken van de “Waanzin van het Beest” van onze levens. “Ga van onze levens, in Jezus naam.”


 “Jezus Christus is de HEER in dit Huis”

Het gebruik van illegale drugs over de aarde. We kunnen drugs- en medicijngebruik niet onderschatten, het is een Wereldwijde Holocaust.


Ingewijd, om te worden overgenomen in de onderwereld, zodat de overgenomen genetica onderdeel is geworden van de onderwereld.
“Psychiatrie”

Zelfs het zogenaamde “barmhartige doden” in deze natie, van het inferieure ras.


Heer, wij verwerpen in Uw naam de woorden van “een minderwaardige persoon zijn.”


“Desintegratie”

De desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, ook wel syndroom van Heller genoemd, is een psychische aandoening


Kinderen met deze aandoening ontwikkelen zich de eerste twee jaar of iets langer van hun leven een normaal patroon, maar voor het tiende levensjaar raken ze de eerder opgedane vaardigheden op het gebied van taal, sociaal gedrag, communicatie en motoriek weer kwijt. Verder gaan ze een beperkt, repetitief of stereotiep gedrag vertonen. In sommige gevallen gaat aan de aandoening een fase vooraf waarin het kind prikkelbaar, angstig of hyperactief wordt. In gevallen waarin een progressief neurologisch probleem kan worden aangetoond, zijn de symptomen vaak ook progressief.


“Wij zullen genezen zijn van Trauma’s”

De definitie van controle van het gehele verstand? Het is wanneer twee of meer mensen worden samengevoegd in de geestelijke wereld door hekserij, als zij worden samengevoegd in de controle van de mind! En een persoon kan meer en meer wazig, verward worden en daardoor gebonden aan het Beest.

Deprogrammering van Izebels Hekserij.

De Here God wil onze harten en gedachten openen om onze trauma's te genezen.
De Tweeling geest van Mind controle.

Wij verklaren in Jezus naam doorbraak door de macht van Gods bovennatuurlijke sleutels.


Sleutels die onze harten en ons gehele verstand zal openen.


Om nu de macht te breken van de greep van het Beest, van het DNA van onze generaties van controle van ons gehele verstand, onder het "Bloedvergieten van het Beest".
Lukas 6:43  Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort.


“Een genetisch veranderen, in het dierlijke karakter”


Dit is wat de vijand wil doen om ons meer en meer te veranderen, hij wil ons DNA, genetisch veranderen zodat het nooit meer dezelfde zal zijn.


We verklaren Satan het Bloed van Jezus is tegen je.


Illuminatie, Vrijmetselarij, Hoogste  niveaus in je Bloedbanen. We moeten dit herroepen door het Bloed van het Eeuwig Verbond, naar een superieure vorm!


Het Experimenteren van de “Evolutie van de Genetica van het Beest”.


“De Meester Architect van de Illuminatie van DNA”

 

Dr. Dood Mengele

Dr. Dood Mengele probeerde in de concentratiekampen een inmenging van het DNA van de slachtoffers toe te passen.


Door Nick Evans in Buenos Aires - 20:00 GMT 21 januari 2009


De staalharde harteloze "Engel van Dood", waarvan de missie was om een superras klaar te maken voor het Derde Rijk, was de dokter en bewoner in Auschwitz van mei 1943 tot zijn vlucht in het zicht van het Rode Leger in januari 1945.

Mengele vluchtte vanuit Europa naar Zuid-Amerika in het zicht van de Rode  Leger in januari 1945. Zijn taak was het uitvoeren van experimenten om te ontdekken door welke methode van genetische eigenaardigheid tweelingen werden geproduceerd - en vervolgens om kunstmatig het geboortecijfer van de Arische te verhogen voor zijn meester, Adolf Hitler.


Maar bewoners van Candido Godoi beweren nu dat Mengele herhaaldelijke bezoeken aan hen bracht in de vroege jaren 1960, en zich in eerste instantie voordeed als een dierenarts, maar zich dan ook aanbood aan de vrouwen van de stad voor een medische behandeling.  Dat is perversie van het hoogste segment van deze Illuminatie arts.We moeten in Jezus naam de Geestelijke Opzet breken die ons meeneemt in de genetica van het Beest.

“De Grote Architect van het Universum”


Het Ambt van de “Grootmeester” is de Grote Architect van het Universum.


Die zegt: Ik ben de Architect over uw genetica” uw familie DNA.


Dit is de “hetzelfde Ambt”van de nieuwe Koning van Nederland - de Soevereine, Willem-Alexander – die grootmeester is van de militaire William Order.

 

“Grootmeester van het Huis van Oranje”

Nederlandse orders en decoraties.
In zijn hoedanigheid van de Soevereine, Willem-Alexander is Grootmeester van de Militaire Orde van Willem en de andere Nederlandse Ordes van verdienste.

·         Groot Kruis van de Militaire Willems Orde (30 April 2013)
·         Groot Kruis van de Orde van de Nederlandse leeuw (27 April 1985)
·         Ridder van de Orde van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau (30 April 1980)
·         Groot Kruis van de Orde van het Huis van Oranje (27 April 1967)
Lees meer in de link onderaan de brief.

 "Hij is de Architect over de Bloedlijn van Oranje"

“De Grootmeesters zijn de Architecten van onze Genetica”

Prinses Beatrix bij de Bilderberg conferentie - 03-06-2013 15:12 | ANP
Prinses Beatrix is deze week aanwezig bij de 3-daagse Bilderberg conferentie in het Grove Hotel in het Engelse Watford.

Dit is het dringend uur om vrij te breken uit alle genetica verbonden met het systeem van het Beest.

“Eindtijd Spel van de Illuminatie. Onze Keus: Angst of Liefde?”


 De mind spelen om angst en terreur te creëren


We moeten van onze levens en gezinnen het Ambt van de Grote Architect afbreken.


“Onze Genetica behoren aan de Geest van de Here God”


We breken de overname van onze genetica, onze geestelijk DNA in Jezus naam.


Onze emoties en herinneringen. Dr Mengele wist en begreep dat onze emoties en herinneringen vaak zitten Opgesloten in het bloed.


De Geest van de Grootmeester van de 33e graad Illuminatie, de mind controle en de ballingschap.
 

“De Meester Bouwers zijn de Architecten van ons DNA”


We breken in ons leven de mentaliteit van het geprogrammeerd zijn dat ons leven inferieur is aan anderen, Dwars door de Nederlandse en Duitse Bloedlijnen van het Beest van openbaring.


Onze families zijn vaak al bestempelt met het trauma “Trauma van het beest.”


We breken de zetel van het beest om te worden “gemarkeerd” voor trauma,  ”Geselecteerd” voor trauma.


We Breken in Jezus naam de stempel, waar onze zielen en geesten zijn bedrukt door het Beest, gemerkt door het Beest.


Openbaring 13:15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 


Het Weymouth Nieuwe Testament zegt het zo:

Hebreeën 11:10 Want hij keek voortdurend uit naar de stad met de fundamenten, waarvan de Architect en bouwer is God.


Nu is de God van de vrede, die is opgestaan uit de doden de Grote Herder van de schapen door het Bloed van het eeuwige Verbond, Jezus onze Heer,


Hebreeën 13:20  De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,


“Jezus Christus is het Zelfde”


Jezus Christus Bloed houdt altijd zijn kracht, het is Potentie die nooit verandert. Hij is altijd hetzelfde.


Voor de organen van die dieren, waarvan het bloed wordt in het heiligdom door de hogepriester voor de zonde, werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij het volk zou heiligen met Zijn eigen bloed, buiten de poort geleden. Laat ons uitgaan daarom tot Hem buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.Hebreeën 13:12  Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden.


De Here God Verklaard “Laat mijn volk gaan, Oneindige Genade van God. Van de Vader, Zoon, Heilige Geest.


Deze genade en overvloedig leven van God opent onze Hersenen en zal beginnen om alle mind controle en de angst van het Beest  te verwijderen.
“Laat mijn volk gaan”

Laat ze gaan beginnen om alle mind controle en de angst van het Beest te verwijderen.


Joel 2:11  En de HERE verheft zijn Stem aan het Hoofd van zijn Strijdmacht; Zijn leger is zeer talrijk; want machtig is het Leger dat zijn woord volbrengt, aan Zijn opdrachten gehoorzaamd; want groot is de dag des HEREN en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?


De Dementie, veel gezinnen werden geleid naar een asiel.


Wij komen uit het DNA van de genetica van het Beest van het verliezen van de geest om het Beest.


Ik verklaar een breken van alle psychische macht waarmee mijn herinneringen tot slavernij zijn genomen in Jezus Name.


Als de psychische kracht van de valse profeet en prostituee onze midden hersenen treft kunnen ernstige psychische aandoeningen optreden. Schizofrenie, depressie, stemmingsstoornissen, Alzheimer, autisme, Tourette’s syndroom en epileptische aanvallen, geheugenstoornissen en alle trauma's,


“Kom uit ons familie DNA”


Verklaar in Jezus naam een Genezing van de niet genezen herinneringen die gevangen zitten in een gevangenis van Hekserij.

En daarom een verlamming van het Verleden.


“Wij verklaren Het is Volbracht”


Ik en mijn huis, wij zullen eruit komen door het Bloed van het Lam van God.


“De oorlog in de hemel”


Openbaring 12:10-11  En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.Ik en mijn Huis we zullen eruit komen “Door Het Bloed van het Lam van God.”


 De Oorlog in Hemel”

Openbaringen 12:10  En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.


Openbaringen 12:11  En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
Gods zegen

Josie Hagen


======================

Lees verder in de onderstaande linken:

Bom Terreur tijdens Boston MarathonZelfmoord onder Militairen


Santa Muerte Drug Afgod


Man met wandelend lijk syndroom


Militaire Willems Orde