Pages

Monday, 17 June 2013

Meester Metselaars - Een Wereld Orde Mind Controle

Openbaringen 11:15  En de zevende engel blies de bazuin en Luide stemmen klonken in de Hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is nu gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.“De Heersende Machten in de Lucht”
Het is geworsteld op het gebied van Satan en zijn coalitietroepen, de Heersers en de Regeerders van deze wereld, hen achterlatend in een grote ravage. De Wereldmachten.


Efeze 1:21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.”Lukas 5:37 En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen en de zakken gaan verloren.”“Tenzij u volledig gebroken bent,

kan God u niet volledig in het Beeld van zijn Zoon maken”

“Opdat ze zouden Leven”Wat een verwachting, dat “gedode Lichamen, gedode Volkeren, Huizen, Huwelijken, Verslaafden, de Hopelozen, de Misbruikten, zij die Verraden zijn, de daklozen, de Vaderlozen en Moederlozen, de mentaal depressieven, de Narcisten, Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis, de Borderliners, en zo verder … eruit komen. Zij kwamen tot leven onder de Krachtige Wind van God Almachtig.


Deze wereldwijde epidemie van mensen die slachtoffer zijn van het pedofiele netwerk.


De Zetel van de Draak die in dit uur mensen kan nemen in “moord en zelfmoord.” We breken het van ons en onze gezinnen in Jezus naam.


“Narcisme en Borderline”


N.P.S. = Narcistische persoonlijkheidsstoornis.


De narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen.


Het leven van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is meestal zwaar, het heeft een diepe impact op de omstanders. Zoals een junk heroïne nodig heeft, is iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis altijd op zoek naar aandacht.


Een definitie van gediagnosticeerd narcisme is een belangrijk kenmerk van: “Grootsheid.”


"Grootsheid"


Dit betekent dat: Ik ben, het enige belangrijke is in mijn leven. Iedereen om me heen moet zich aanpassen aan mij. Alles moet draaien om mij. Dit is het koninkrijk van “zelf”, het is het koninkrijk van de mens. En narcisme wordt gezaaid in het begin van ontbering.


Het probleem is onwil in plaats van onvermogen om te veranderen.
Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die het vaakst wordt beschreven als een karakter stoornis. Het onderscheid is belangrijk voor prognoses. Als de schade van narcisme al begint bij een zuigeling, is het veel moeilijker om er uit te komen.


Als narcisme is aangeleerd, dan is er hoop op herstel, maar slechts een paar mensen hebben de motivatie om te willen veranderen.


Of als zuigeling, zowel van in de baarmoeder, of geleerd narcisme, zonder Christus, zonder de kracht van het Kruis, zonder het bloed van het Lam, is het moeilijk daarmee te breken en het kan alleen overwonnen door het Bloed van het Lam.


M.P.S. = Multi Persoonlijkheidsstoornis, ook wel Borderline.


Borderline is een ingrijpende psychologische stoornis. Mensen met Borderline hebben sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Ze zijn enorm impulsief, denken zwart-wit en reageren extreem. Ook hebben mensen met deze stoornis hebben intense en snel wisselende relaties. De stoornis uit zich anders bij mannen en vrouwen. Mannen gaan bijvoorbeeld vaker alcohol en drugs gebruiken, terwijl vrouwen eerder eetbuien krijgen.


Mensen met Borderline doen vaak een groot beroep op hun omgeving.
Het ene moment heeft iemand behoefte aan aandacht en contact, het volgende moment kan iemand zich helemaal terugtrekken en het contact afwijzen.


De naasten hebben vaak moeite met de emotionele uitbarstingen en het impulsieve gedrag van iemand met Borderline. De relatie staat daardoor steeds onder spanning. De kans dat mensen met Borderline in een sociaal isolement terechtkomen, is dan ook vrij groot.


Borderline is in de psychologie ingedeeld bij de persoonlijkheidsstoornissen.
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis denken, voelen en reageren structureel anders dan je zou verwachten. Hierdoor kunnen ze in het dagelijks leven moeilijk functioneren en kan de omgeving ook (ernstige) last ervaren.


Het is ook gerelateerd aan: depressie balans stress zin energie slaapproblemen ontspanning optimisme somberheid angst eenzaamheid negatieve gedachten onzekerheid piekeren angststoornis depressieve stoornis verdriet geluk zelfmoordgedachten ADHD autisme


Borderlinepersoonlijkheidsstoornis is ook gerelateerd aan schizofrenie manisch-depressieve-stoornis anorexia dwangstoornis posttraumatische-stress-stoornis postpartumdepressie slaapstoornis mentale-fitheid welbevinden alcohol verslaving assertiviteit bewegen uitstelgedrag veerkracht verlegenheid perfectionisme


“Wat is een bipolaire stoornis?


Bipolaire stoornis, ook wel bekend als manisch-depressieve stoornis, is een hersenaandoening die ongebruikelijk verschuivingen veroorzaakt in de stemming, energie, activiteit, en de mogelijkheid om dag - tot - dag taken uit te voeren. Symptomen van een bipolaire stoornis zijn ernstig. Ze zijn verschillend van de normale ups en downs die iedereen gaat door van tijd tot tijd. Bipolaire stoornis symptomen kunnen resulteren in beschadigde relaties, slechte baan of school prestaties, en zelfs zelfmoord. Maar bipolaire stoornis kan worden behandeld, en de mensen met deze ziekte kunnen een volledig en productief leven leiden.


Bipolaire stoornis ontwikkelt zich vaak in iemands late tienerjaren of begin volwassen jaren. Minstens de helft van alle gevallen beginnen voor de leeftijd van 25. 1 Sommige mensen hebben hun eerste symptomen in de kindertijd, terwijl andere symptomen laat in het leven kunnen ontwikkelen.


Bipolaire stoornis is niet gemakkelijk te herkennen wanneer het begint. De symptomen kunnen lijken als afzonderlijke problemen, niet erkend als delen van een groter probleem. Sommige mensen lijden al jaren voordat ze goed worden gediagnosticeerd en behandeld. Zoals diabetes of hart- en vaatziekten, is een bipolaire stoornis een langdurige ziekte die zorgvuldig gedurende het hele leven van een persoon moet worden beheerd.


Jesaja 24:10 Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden.

“Elk huis is vergrendeld om indringers te weren”


Het is de hoogte tijd dat de wereld meer en meer wakker gaat worden voor dit. Daar gaat het nu om.
  
“Maak hen wakker Heer”

“De Heersende Wereldmachten”


http://www.infowars.com/filmmaker-exposes-bilderbergs-burden-on-mankind/ De Lasten van Mensen” — een korte CGI film over een zwaar beladen onderwerp.
Infowars.com  10 Juni 2013                                                               
Als we de lasten overwegen die op een ieder van ons individueel en op ons allemaal als collectief worden gelegd door de Bilderberg vriendjespolitiek, laat deze korte animatie ons terugkijken naar Atlas Shrugged. Risto Aallonharja (Aka Risto Raven) van Finland creëerde een korte film over de een zwaar beladen college.”


“Roep om een Nieuwe Wereld Orde te Scheppen”


Breaking News: Joe Biden vraagt om 'een Nieuwe Wereld Orde'
Gepubliceerd op 06 april 2013

Vice-president Joe Biden dat de 'positieve taak' voor ons is om 'een nieuwe wereld orde te scheppen' aan de Export Import Bank conferentie in Washington op 5 april 2013. Hij zei ook dat de banen cijfers voor maart in de VS "teleurstellend" Zijn.


Scotland – Een van de wereldwijde centra van Pedofilie en  Satanisme.


De grootste geheime gemeenschap in de wereld is niet voor niets genoemd de “Schotse Rite van Vrijmetselarij.” De Tempeliers kwamen uit Schotland naar voren nadat zij gezuiverd waren in Frankrijk in 1307 – dat is hoever de Schotse verbindingen in deze teruggaan. Feitelijk zelfs verder dan dat.


Wanneer u Pedofilie en Satanisme onderzoekt zult u ontdekken dat Vrijmetselarij en/of andere geheime gemeenschappen uiteindelijk steeds weer opkomen. Telkens weer. Zo is het met het Schotse netwerk van Pedofielen – Satanisme dat gaat naar het ‘hart’ (verkeerd woord)  van de Schotse en Britse Regeringen.


Als u een nest van Pedofielen en Satanisten wil vinden, kijk dan niet verder dan de Britse vestiging en het Huis van Afgevaardigden. Hetzelfde gaat op voor Schotland, de Verenigde Staten – Overal.
Dit is een belangrijke reden waarom het Pedofielen – Satanisten -bestuurd systeem elk kind en familie die dit wil ontmaskeren en blootstellen negeert  of intimideert.
Jesaja 53:6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid *Iniquity op hem doen neerkomen. “De Verborgen Holocaust”


“De Verslagen dode Lichamen”

Ezechiël 35:8  Ik zal zijn bergen met zijn gesneuvelden vullen. Op uw heuvels, in uw dalen en bij al uw waterstromen, daar zullen zij liggen die vielen door het zwaard.


Die worden gedood door het zwaard zullen vallen”


Jesaja 34:3  En hun verslagenen zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan; de bergen zullen druipen van hun bloed.


Jeremia 4:31  Ik hoor een kreet van pijn, als van een vrouw die de eerste keer baart. Vrouwe Sion kreunt, zij heft haar handen ten hemel: ‘Wee mij! Ik bezwijk in handen van moordenaars.’

“Wee mij! Ik bezwijk in handen van moordenaars”

De boze taferelen komen nadat twee mannen met zwaaiende messen een man, die verondersteld wordt een Brits militair te zijn, in een drukke straat in Londen hebben afgeslacht en onthoofd nadat zij een Islamitische tirade aan voorbijgangers leveren.
Premier David Cameron, veroordeelde woensdag de “verschrikkelijke aanslag” en voegt toe … “Er zijn sterke aanwijzingen dat van een terroristische incident.”  Ooggetuigen beschreven hoe de twee mannen bleven staan nadat zij hun aanslag hadden gepleegd en aan voorbijgangers vroegen hen te fotograferen. De aanval gebeurde in de buurt van de Royal Artillery Barracks in Woolwich, Zuidoost-Londen.


“De Cultus van Baäl is Nooit Verdwenen”


Het menselijk offer bevat gedurende vele van dit soort afgesproken occulte ontmoetingen de volgende vereiste elementen, stuk voor stuk overdreven om de hoogst mogelijke graad:

“Trauma, stress, mentale angst, pure terreur”

De laatste handeling in het drama wijst aan dat er moet worden vernietigd door een vuur, bij voorkeur door brand.


Jeremia 19:5  Zij hebben de Hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden als brandoffers voor de Baäl, wat Ik niet geboden en niet gesproken heb, en in Mijn hart niet is opgekomen.


Mensen moeten sterven als menselijke offer, vooral kinderen, omdat de Duisternis jongere mensenoffers als meest begeerlijk ziet.”


“De Duisternis ziet jongere mensenoffers als meest begeerlijk”


Psalm 106:38  Zij hebben de hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden als brandoffers voor de Baäl, wat Ik niet geboden en niet gesproken heb, en in Mijn hart niet is opgekomen.


“De religie van de god Baäl was alom aanvaard onder de vroegere Joden en, hoewel het soms werd neergezet, het werd nooit permanent uitgeroeid. Koningen en andere hoog geplaatsten van de Bijbelse tien stammen aanbaden deze god.


De gewone mensen aanbeden deze zonnegod ook vurig omdat hun welvaart afhankelijk was van de productiviteit van hun gewassen en vee. De afgodsbeelden werden gebouwd op vele gebouwen. Binnen de religie bleken er vele priesters en verschillende klassen van toewijdingen. Tijdens de ceremonie droeg zij passende gewaden. De plechtigheden bevatten ook brandend wierrook en vuuroffers, af en toe bestaande uit menselijke slachtoffers.


“De cult van Baäl is nooit verdwenen”


Het zit nu verborgen in Vrijmetselarij en andere valse religies, valse tempels.


“Oorlog in de hemel”


Openbaringen 12:10  En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het Koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.


Openbaringen 12:11  En zij hebben hem Overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.


Jesaja 6:8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zei: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zei: “Hier ben ik, zend mij.”


“Hier ben ik HERE, zend mij”


Een Skull and Bone citaat - “Wie is wie, en aan wie verkochten ze hun zielen”


“Verkochten Hun Zielen aan de Vijand,
in ruil voor de Koninkrijken van deze Wereld”

“En verschuilen zich achter een masker”


“Het leven kan een maskerade zijn”


Lukas 12:2  Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.


Skull & Bones, Vrijmetselarij en al zijn Tentakels”

“de Jezuïeten, het Vaticaan”


“Het tijdperk van het programmeren van de mind” - Citaat van David Icke.
Als u een beschaving wilt volgen als het instort, kijk wat er gebeurt op het concept van de rebellen. Op een dieper niveau, zijn er massale schietpartijen en moorden (al geënsceneerd of niet) dit wordt gebruikt om de altijd aanwezige 'eenzame huurmoordenaar' te definiëren als de vertegenwoordiging en het symbool van wat de onafhankelijke individuele is. Ben je een zelfstandige en apart individu? Een buitenstaander? Kijk uit.  ‘s nachts, kan je veranderen in een razende moordenaar - Einde citaat!


Ezechiël 9:1 Toen riep Hij met luider stem te mijnen aanhoren: Treedt nader, gij, die aan de stad de straf voltrekken moet, ieder met zijn verdelgingswapen in de hand!


“Elk met een wapen in zijn hand”

Ezechiël 33:3-8 Het woord des HEREN kwam opnieuw tot mij: Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen: wanneer Ik over een land het zwaard breng, en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en aangesteld tot wachter, en deze ziet het zwaard over dat land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk – Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen; zijn bloed komt over hemzelf; als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered. Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt – en het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal Ik de wachter rekenschap vragen. Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven, – maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld.
“Wees niet bang”


Ezechiëls boodschap was niet geruststellend, rustgevend en kalmerend, hij bracht een woord van veroordeling op een natie die niet bereid was om in het reine met zijn zonden komen.


De gevangenen waren in Babylon als een gevolg van de zonde. Nu stuurde God Ezechiël naar hen, om hen te waarschuwen voor een nog groter vonnis, de verwoesting van Jeruzalem en de tempel.


“We moeten de boodschap van Ezechiël ter harte nemen”


De wereld vertellen dat niet alles goed is, de eeuwigheid wacht en Jezus stierf voor onze zonden, is niet altijd met open armen begroet. Mensen willen vertrouwen in hun huidige omstandigheden.


We zijn niet in de wereld om te vrezen, maar om het Evangelie vrijmoedig te verkondigen aan een gevallen wereld, zoals Ezechiël, Jeremia, Jesaja en de andere profeten deden.


Mattheüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.“Waarschuw hen van Mij”


We moeten in het gebed van onze familie en ons leven afbreken “de selectie van een “Inferieur Ras” te zijn en of een “Superior Ras” te zijn.


En de selectie van het zijn ingesteld om te worden geëxperimenteerd “Met verdorven en boosaardige martelingen op ons lichaam en onze geest”


*Let op de komende brieven, waar ik hierop dieper zal ingaan!


“Gedode Lichamen, gedode Volkeren, Huizen, Huwelijken, Verslaafden, de Hopelozen, de Misbruikten, zij die Verraden zijn, de daklozen, de Vaderlozen en Moederlozen, de mentaal depressieven, de Narcisten, Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis, de Borderliners, en zo verder”


“De marteling van het Beest” op onze geest, ziel en lichaam, de trauma's van het Beest.


We moeten in Jezus Naam breken met het Belangrijkste Voertuig van de mind controle van het Beest van onze generaties, van mind controle van de Trauma's zonder Genade.

“Trauma's zonder Genade”


“Programmeer uw Onderbewustzijn”


Het programmeren van het gehele verstand, de mind, door martelingen en angsten in de laatste dagen onder de plannen van de Een Wereld Orde.


“De Een Wereld Orde zijn de Heersende Machten”

“Het Beest dat zijn slachtoffers Verslond”


"Toen wilde ik de betekenis weten van het vierde dier, dat anders was dan alle anderen en het meest angstaanjagende, met zijn ijzeren tanden en bronzen klauwen - het Beest, dat de slachtoffers verpletterd en verslond en alles wat over was vertrapt.


Daniël 7:19 Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon angstaanjagend was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad,


“De God Narcissus”


Narkissos of Narcissus  is een jager figuur uit de Griekse mythologie.
Zo kwam de jonge jager op een dag aan bij een heilige vijver, waarvan het water kristalhelder was, waar de herders nooit langskwamen met hun kuddes, waar geen berggeit of ander dier zich vertoonde.


Zelfs bladeren en takken van de bomen durfden er niet in te vallen. Overal rondom groeide het gras mooier dan elders en de rotsen beschutten het tegen de zonnestralen.
Moe van het jagen besloot Narcissus om daar even tot rust te komen en zijn dorst te lessen met het water. Toen hij zich voorover boog zag hij zijn weerspiegeling in het wateroppervlak van de Styx, maar hij dacht dat het een mooie geest was die in de vijver leefde.


Narcissus, het enige wat deze persoon in staat is om duidelijk te zien, zijn de “Karaktergebreken” van iedereen. Zij zullen die karakterfouten verbaliseren in eigengerechtigheid, oordeel, razernij, woede.


Narcissus was een Griekse god die zo geboeid werd door zijn eigen beeld dat het hem vernietigde. Sinds die oude verhalen, is Narcisme gekomen tot een betekenis van een destructieve impuls - zoals de Christelijke zonde van hoogmoed - naar een gezond lijkende noodzaak zoals een "hoog zelfrespect en eigenwaarde."


We moeten alle afgoderij van het Zelf en van Egoïsme breken, we moeten het Ik vermorzelen en alle controle breken.


In dit uur van schudden zal er een grote werkelijkheid komen omdat God alle bedekking van schaamte en angst afschud om “bloot te leggen” wat er werkelijk in ons hart verborgen is.        


“Omdat God alle bedekking van schaamte en angst afschud”


Met verlatenheid, schaamte en verraad komt een sterke behoefte om een  controller, een manipulator, overheerser en een (pas op) ondervrager te zijn.


Dit zorgt ervoor dat de schaamte beschermd wordt, bedekt blijft, en voortduurt. U zult er geen plaats vinden om te verbergen, er zal geen manier zijn om te ontsnappen.


Jeremia 25:35  De herders kunnen niet meer vluchten, de leiders kunnen niet ontkomen.


Narcissus


Markus 4:22  Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen.


Haal neer die Hoge plaatsen. “Mind controle leidt tot Waanzin”, de mind controle van het Beest leidt tot Waanzin. Het is de natuur of het Karakter van het Beest.


“Compulsieve stoornissen”


Waar compulsieve stoornissen aan het werk zijn, is schaamte aan het werk. Wanneer het geweten is bezoedeld, krijgt een persoon het gevoel vies en onrein te zijn van binnen en buiten.


1 Korintiërs 8:7  Maar niet bij allen is die kennis. Want sommigen, in hun geweten nog niet los van de afgod, eten (dit vlees) als afgodenoffer en hun geweten, dat zwak is, wordt erdoor besmet.

“Maar niet bij allen is die kennis”


Voortdurende en zelfs rituele reiniging en wassen, en obsessieve netheid, zal zich beginnen te manifesteren in een aantal dwangmatige gedragsstoornissen.


De familie vloeken in onze generaties zijn een bron van Zenuwinzinking. Het familie martelrek, de pijniging van het Beest verborgen, door de jaren in onze generaties.


09-06-2013 BBC News Today – Een Miljoen Vaderloze Families. Een Miljoen kinderen in de UK. 
“Tsunami van Zenuwinstortingen”

Het ontbreken van vaders is gekoppeld aan een hoger aantal criminaliteit onder tieners, zwangerschap en schade, het verslag zegt waarschuwend dat de UK een Tsunami van zenuwinzinkingen in hele families zal beleven. Lees meer in link onderaan.


Openbaringen 13:1   Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen.


“De Zee van mensen, de Massa’s”Openbaringen 12:17   En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de rest van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.


Genesis 3:15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.


“De Overname van ons DNA”


Volgens “Mind control” neemt het trauma en de schok van ritueel misbruik de controle over van de Dubbele Strengen van het DNA van wat ooit de persoonlijkheid was.


Wetenschappers gebruiken te term “Dubbele Strengen” om de twee slingerende wending van de chemischce structuur te beschrijven. Deze vorm,  die er net als een gedraaide ladder uitziet, geeft DNA de macht om met grote precisie biologische instructies door te geven.


We moeten pro-actief zijn en door gebed, berouw en bekering de draadjes van Illuminati programmering diep in onze generaties uittrekken. De programmering van het DNA.


“Overblijfsel van haar nageslacht ”Bloedlijn”


Het Beest is in zekere zin het zaad van de slang, kinderen van toorn.


Overwinnen door het Bloed van het Lam.


Vader in Jezus naam verbreken we de marteling van ons Zenuwstelsel. Onder al die jaren van trauma, het immuunsysteem begint te barsten.


Er moet een krachtige reiniging zijn door het “Bloed van Jezus” om alle onreinheid weg te nemen en om het totaal te verwijderen.


Johannes 17:17 Heilig hen in uw Waarheid; uw Woord is de Waarheid.


Hebreeën 9:14 Hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos Offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?


1 Petrus 1:2  Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het Bloed van Jezus Christus: genade en vrede wordt u vermenigvuldigd.


Jezus Christus op de leeftijd van 33 jaar, Jezus de Zoon van Glorie gaf zijn Leven.  Jezus brak de macht van het hoogste niveau van zoonschap van Satan het Beest


Jezus Christus, de Zoon van Glorie brak voor ons op Golgotha de “Coup” door Genade.Het Hoogste niveau van het “Zoonschap van het Beest” was gebroken. Hij brak het met Zijn Bloed. Met Trauma, Hij werd Getraumatiseerd, van het Diepste niveau van Trauma van elk menselijk wezen dat ooit is getraumatiseerd.


We verklaren Waardig is het Lam!


Het Bloed en Water begonnen van deze Koning van Glorie en Majesteit uit te storten.
De “Coup door Genade” was de laatste doodssteek van de speer, die de beëindiging van de vernietiger verklaarde.


Heer Jezus, we nemen de twee sleutels van uw Koninkrijk, om ons hart te openen voor u, dat de trauma's zal komen van ons. Dank U Heer.


De Zoon van Gods Liefde gaf de “Dubbele portie Water en Bloed.”


“De Definitieve Doodsteek”


Jezus Brak voor ons door. Hij brak de “Coup”, Jezus brak de doodssteek. Deze dubbele portie verbazingwekkende genade is het enige dat ons kan leveren in dit uur. Jezus brak de macht van onze familie lijnen.


“Door Zijn striemen zijn wij genezen”


Naar de uiterste delen van onze trauma's en angsten. Wij zijn Genezen. Waar niemand ons privé heeft gezien. 


Nu Bekroond met heerlijkheid en eer omdat Hij onderging de dood, zodat door de genade van God, Hij de dood zou smaken voor iedereen.


Jesaja 6:8   Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: “Hier ben ik, zend mij.”
“Voor een korte tijd beneden de engelen gesteld”


Hebreeën 2:9 Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.


“We zullen Ook de Kroon van het Leven ontvangen”


Jakobus 1:12  Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de Kroon des Levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben.


“De Trauma’s van Jezus”


Jezus werd Gezonden als de Eerstgeboren Zoon van de Vader der Heerlijkheid. Hij ging vanuit de Heerlijkheid van de Vader, naar het Kruis om verminking en ritueel bloedvergieten te ontvangen, om Zijn bloed te vergieten. Om gekruisigd te worden door…


·         Rituele verminking.
·         Ritueel bloedvergieten.
·         Rituele pijn.
·         Rituele schok.
·         Rituele angst.
·         Angst aan het lichaam.
·         Angst voor de geest van het Beest.


Verdriet in de Ziel door het Beest. Het Beest verminkte Hem ritueel, verminkte de wil, het lichaam, om ons te bevrijden. Zodat we inderdaad vrij kunnen zijn van de geest van het Beest.


De Oude slang wil ons verlammen in de midden hersenen, in het negatieve, als gevolg van het trauma en de schokken van het leven.


Vergeet niet, dat in de “Martelingen en het trauma’s het Beest de mensen wil programmeren, door Mind controle andermans gehele verstand te “Markeren voor Vernietiging”


“Mind controle van het Beest”


Jesaja 34:5 Want mijn zwaard is in de hemel dronken geworden; zie, het daalt neer op Edom en ten gerichte op het volk dat door mijn banvloek werd getroffen.


Ezechiël 9:6 Ontziet niet en hebt geen deernis. Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij beginnen.
Toen begonnen zij bij de zeventig mannen, de oudsten, die zich vóór de tempel bevonden.“Vrij van de trauma's van het Beest”


De familiegeschiedenis in onze generaties van Zenuwinstorting. We verklaren een verbreking van alle martelingen en trauma's aan ons zenuwstelsel.   


“De Martelrekken van het Beest” van de Grootmeesters van dr. Mengele,  “Geselecteerd om te worden Gemarteld”


Wij verklaren waar we op een punt van afbraak zijn geweest, Of we nu zeven, zeventien, of zevenenzeventig zijn, het stopt nu!


Trauma's van het beest kom van ons lichaam af, ga van onze huwelijken uit, van ons leven, van onze huizen, kom eruit!


Wij “komen eruit door het bloed van het Lam”


Wij herroepen in Jezus naam van het valse uitverkoren geslacht van het Arische ras te zijn.


Wij herroep en verbreek het af van onze levens en gezinnen van de Nederlands Duits superieure ras mentaliteit.


Hebreeën 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.


Daarom is hij in staat om volledig te herstellen degenen die tot God komen door Hem, omdat Hij altijd leeft en zo voor hen. Hij was getraumatiseerd met het diepste niveau van Trauma van elk mens die ooit is Getraumatiseerd.


“Van elk mens die ooit is Getraumatiseerd”


Jezus Christus brak door voor ons, Hij brak door de macht van Trauma en verdriet van onze familie lijnen. Geen wonder dat hij zo vol  is van verlossende liefde, Hij is er voor ons geweest. Hij droeg ons verdriet en onze rituele trauma's.


Spreuken 20:27  De geest van de mens is een lamp des HEREN, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart.


“De Verborgen Holocaust”


De Eindtijd Mind controle zal leiden tot krankzinnigheid. De Troon van het beest is in onze duisternis.


“De Troon van het beest is in onze duisternis”


Wij verklaren dat de familie krankzinnigheid zal komen van al onze gedachten. Het Trauma's zal ons lichaam, geest en mind controle verlaten.


Heer Jezus, wij verklaren “tot in het uiterste van onze trauma's en verdriet, en in al onze pijn”

“Zijn we genezen”


Waar nog de horror van pijn shock en trauma is, daar is Hij nog steeds aan het uitstorten in ons, “Door Zijn striemen ben ik genezen.” Elke striem bij Hem was pure liefde. Tot in het diepste Trauma komt de zuivere Liefde van Jezus.


Het blauw van een wond reinigt het kwaad: dat doen de striemen bij de inwendige delen van de buik.


Spreuken 20:30  Bloedige striemen zuiveren het kwaad uit, en slagen reinigen de schuilhoeken van het hart.


“Wijn is een spotter”


Spreuken 20:28 Liefde en trouw beschermen de koning, en door liefde schraagt hij zijn troon.


Jesaja 53:3-4 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.


“Wij Zullen Zijn Heerlijkheid Kennen”


De Glorie van de Heer was als een Verterend Vuur op de Berg Sinaï. "Nu was de Verschijning van de Heerlijkheid des Heren in de ogen van het volk van Israël als een verterend vuur op de top van de berg."
Exodus 24:17-18 De Verschijning van de Heerlijkheid des HEREN was als Verterend Vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg Veertig dagen en Veertig nachten.


Nu, de Glorie van de Heer was als een verslindend vuur op de top van de Berg in de ogen van het volk van Israël.

   
“Briljante Schittering van Zijn Aanwezigheid”


Joel 3:14  Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing.


 “De HEER is nabij in de Vallei der Beslissing”Gods zegen

Josie Hagen

 ==============================

Lees meer in onderstaande linken 

De verslagen dode lichamen

Een Miljoen Kinderen in UK vaderloos
http://www.bbc.co.uk-22837817