Pages

Monday, 1 July 2013

Adem van het Leven, deel 2 - De Dubbele zalving!Adem van het Leven

2e deelDe Dubbele zalving,
of een religieuze Godsdienst?

12. Het dubbele gedeelte leeuw en Lam.Een zeer kostbare blik op het dubbele gedeelte zalving van Jezus wat Hij voor ons heeft gewonnen.


Het mysterie in de tuin:  Het Lam, ging in de tuin de plaats waar Jezus het liefst tot Zijn Vader bad. De olie begon daar te stromen en werd vrij gegeven voor een enorme zalving om de geschiedenis van de wereld te wijzigen. Hij Jezus was voorbereid te gaan, om van aangezicht tot aangezicht een ontmoeting te hebben met de valse leeuw die Hem wilde testen.


We zijn nu in een belangrijk tijdperk gekomen, om te begrijpen hoe we het drievoudige koord van illuminatie van onze wil af kunnen breken, want onze wil is overgenomen en geprogrammeerd door de Illuminatie. We ontmaskeren het valse drievoudige snoer van illuminatie, wij zijn geen erfgenamen daarvan en wij breken  dat van onze wil en ons leven af, in Jezus Naam. Jezus gaf Zijn "Pneuma Adem" voor u en mij, om daar uit te komen. 


Als de Leeuw heeft Hij het dubbele gedeelte zalving. De Adem  (Breath) geeft een dubbele portie zalving, een opstanding uit de doden.

13. Het dubbele deel van Elia.De belofte van God is het vrij geven van het dubbele gedeelte van de geest en de macht van Elia op de aarde vóór de grote en vreselijke dag van God. Het dubbele gedeelte zalving is al dichtbij, en wij worden hiervoor opgeleid om straks het dubbele deel van Elia te krijgen.


Een zeer aangrijpend moment zal de ontmoeting zijn met de Heer der Heren, we zullen Hem ontmoeten tussen de vleugels van de Cherubim


De blauwdruk van God voor ons is, dat we de Stem van God kunnen horen, zelfs de wind van de vleugels van de legerscharen van de God’s engelen in de hemel zijn dan te horen . Dit is de ontmoetingsplaats waar de aarde en de hemel elkaar ontmoeten. Dit is de trainingsgrond waar ons geleerd wordt om klaar te zijn, voor het naar voren komen van de echte zonen en dochters, de echte zonen en dochters worden dan geboren.


Romeinen 8:19. want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen God’s.

14. Het komende grote feestelijke banket!

 

Hooglied 2:4 Hij heeft mij gebracht naar het huis van het feestelijk banket, en zijn banier over mij was de liefde.


Een bekend lied uit de jaren ‘70 was:
He brought me to His banqueting table and his banner over me is love, Jesus loves me and I love Him, His banner over me is love.


Met  de Adem (Breath) van het leven komen we tot het feestelijke banket.
Geen letterlijk feestmaal maar het grote geestelijke feestbanket. Dit is een grote uitstorting van de Heilige Geest, de  adem  (Breath) van het leven brengt de nieuwe wijn voor het feestbanket voort, dus een rijk uitgieten van de nieuwe wijn. De tijd van de uitstorting van de adem *(pneuma) zal worden een uitgieten van de Nieuwe wijn voor het feest.

*Pneuma = geest; lucht, adem, maar vooral de wind van de Heilige Geest.

Het zal zijn een totale verbreking van het drievoudige snoer van de vrijmetselarij en Illuminatie. En onze uitbundige viering is een grote uitstorting van het levend water, de adem (Breath)  van het leven. Jezus giet Zijn Licht uit op het grote feestbanket.

Maar een ritueel feest van Illuminatie zal het feestbanket, ware het mogelijk willen vernietigen. Wij zijn nu in de **kairos tijd voor de echte Adem (Breath) van God, en de viering met de echte zeven kandelaars adem.

**Het is kairos tijd,wat betekent dat nu het kritieke en beslissende moment is om actie te nemen.


Het echte feestbanket komt op de krachtige einddatum, om ons mee te nemen naar de vergader/ feestzaal van de Koning! En dat is de deur om verblinde ogen te openen, zelfs blinden al vanaf de geboorte. WOW! Dank U Jezus!

15. De vrijmetselarij

 

Een blik richting de oostzijde van de vrijmetselaar Tempel

In Engeland heet wat wij ‘vrijmetselarij’ noemen ‘masonry’. Toen de speculatieve vrijmetselarij rond 1725 vanuit Engeland naar Frankrijk overwaaide, vertaalden de Fransen het Engelse woord ‘mason’ met ‘maçon‘, dat metselaar betekent. Zo werd ‘freemason’ tot ‘franc-maçon’, dat weer letterlijk vertaald in het Nederlands, vrijmetselaar oplevert.


De ingewijden in de tempels van Egypte werden “phree messen” genoemd, wat betekent “Kinderen van het licht”, omdat ze het licht van kennis ontvangen hadden, en dat is veranderd in “Vrijmetselaars” (Freemasons).


Vrijmetselaars aanbidden in het geheim satan onder de naam, Lucifer of Lichtdrager.


Dit is het teken van hun verbondenheid met Satan


Barak Obama, een hoge vrijmetselaar, Prince Hal Freemason.

Het Rockefeller imperium is inmiddels legendarisch te noemen. Deze familie behoorde en behoort tot de rijkste bankiersfamilie in de wereld. Naast de vele humanitaire, sociaaleconomische, culturele en politieke projecten die georganiseerd en gefinancierd worden door een groot aantal Rockefeller ondernemingen. hebben leden van deze familie een verregaande invloed op het buitenlands beleid van Amerika.


De Rockefeller Foundation, bijvoorbeeld, ondersteunt financieel de Wereldraad van Kerken.


Op zijn beurt worden de Rockefellers weer gesponsord door het internationale bedrijfsleven en Amerikaanse banken.  

16. Wat is de witte loge?De definitie van de Witte loge van de piramide van Egypte is de grote Witte broederschap van mannen en vrouwen overal ter wereld.

Een mystiek geheim van een verborgen geestelijke organisatie die is samengesteld uit verheven meesters van Illuminati die het valse lichaam van Isis zijn, de koninginnen kamer.

Het is het valse lichaam van Christus. Dit gezamenlijke lichaam, is de valse bruid, het namaak lichaam van Christus, de vrouw, de zwarte bruid.

Opmerking: het is niet alleen in de vrijmetselarij!

 

Paus Benedictus XVI is het hoofd van de valse godsdienst, 
met misleiding en bedrog.

De Witte Loge, satans tempel, is: Rome, Griekenland, Babylon, Perzië, de Mormonen, en de Jehova getuigen, New Age, Scientology, vrijmetselarij, orthodoxie, Lutheranisme, en de exclusieve broeders. En het is ook het fundament van het Protestantisme

U kunt dit zeker interpreteren als een plan van de Vrijmetselarij om u onder de invloed van de vrijmetselarij te krijgen. Het is de witte loge van vrijmetselarij voor iedereen die in de 33-ste graad komt.

Maar het is ook broederschap tussen mannen en vrouwen van alle valse godsdiensten, cultus en het is dode religie. De witte loge is gewoon de tempel van satan, de hoogste Tabernakel van satan.

Door de naam van Koning Salomo te gebruiken, dit is een verkapte maskerade van satan als de koning van de Witte tempel van slachtoffers (holocaust), en ten tweede het gebruiken van koning Salomo is ook omwille van zijn perverse lust voor vrouwen en een vrouwen harem te beheren.


In de Vrijmetselarij is de naam Salomo ook belangrijk omdat er in het engels (Solomon) 3x de naam van de zongod in voorkomt.


SOL-OM-ON = “Sol” is het Latijnse woord voor zon. “Om is het Indiase woord voor zon, en “ON is het Egyptische woord voor zon.(Quoted from the Masonic Report, McQuaig, p. 33)


De Witte Tempel is ook een tempel van slachtoffers (holocaust) wat de eigenschap van de echte vrouw probeert te vernietigen.


17. De witte roos van de Rozenkruisers.
    

Witte Roos op een zwart kruis / De Luther roos van de Rozenkruisers
Nog een ander voorbeeld van een prominent gebruik van het pentagram is de Luther roos. Het zegel van Maarten Luther, de kerkhervormer (1483-1545). Het gaat hier niet om het pentagram met de vijf punten, maar met 5 hoeken.

18. Een sterke opkomst van de Draak.

De draak en Izebel staan in dit uur op tegen de kerk. In het uur waar we nu zijn aangekomen, is het zeer belangrijk om de staart van de draak van onze levens af te breken, dat is o.a. onze arrogantie en onze trots en hoogmoed, het brengt alleen maar dood en vernietiging in het lichaam van Christus met zijn staart.


Een gebeeldhouwde afbeelding van de keizerlijke draak uit de Qing dynasty.
De Draak is sterk aan het opkomen in deze dagen, we moeten ons daarvan afscheiden in de Naam van Jezus.


De draak stort een vloed van water uit zijn mond.

Het kan zomaar plotseling als een vloedgolf uit onze monden komen, van pastors, voorgangers, leiders, hulpverleners. Ook in onze huwelijken, gezinnen en in onze families is het vaak een vloedgolf van vuiligheid die uit de mond van velen komt.


Het is dringend noodzakelijk nu te starten met het verbreken van elke arrogantie en trots. In de Naam van Jezus, dit serpent (slang) moet totaal van ons afkomen nu!


Openbaring 2-26-28 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, wanneer de vaten van de pottenbakker in stukken gebroken worden, gelijk ook Ik van mijn Vader autoriteit ontvangen heb, en Ik zal hem de Morgenster geven.


Hij die overwint, en Mijn Woord en Mijn Werken bewaart tot het einde, hem zal ik macht geven over de landen; dit is onze belofte als wij weigeren om de vrouw Izebel toe te laten haar gang te gaan.


Wij de eindtijd kerk worden geroepen om te doen wat in Hebreeën 11:33-34 staat, dit zijn de sleutels van dood en hel.


Hebreeën11-33-34 Wij zullen zijn: die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen.


Jezus Bloed breekt de macht van de vernietiger en verwoester van dood en hel. Nu is de tijd; wij proclameren, in de Naam van Jezus, doorbraak! Nu is het moment van uittocht uit alle werkzaamheden van de duisternis.


Jesaja 41:10-13 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik maak u sterk, Ik help u, ook zal Ik u voorzeker met mijn rechtvaardige rechterhand overeind houden. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, zullen beschaamd en te schande gemaakt worden; diegene die u bestrijden, zullen als niets zijn en omkomen; u zult hen zoeken die ruzie met u maken, maar niet vinden; zij die oorlog met u voeren zullen als niets zijn en niet bestaand. Want Ik ben de HERE, uw God, die uw rechterhand omhoog houdt; die tot u zegt: Vrees niet, Ik zal u helpen.
  

Gebedspunten en proclamaties.


1 Ik verbreek: Het zegel van de zeven rozen tegen de profetische mond en de stem in het strottenhoofd, in de Naam van Jezus.


2 Ik verbreek: Het bloed vergieten en plagen van ziekten van de roos op het endocriene systeem, (dat bestaat uit een aantal klieren die hormonen afscheiden in het lichaam), in de Naam van Jezus.


3 Ik verbreek: De adem van dood uit elke klier van het endocriene systeem, in de Naam van Jezus.


4 Ik verbreek: Het zegel van de Rode roos aan de hypofyse. De verbinding met de Griekse god Uranus van het lucht ruim verbreek ik, in de Naam van Jezus.


5 Ik verbreek: Alle depressie en negativisme over ons leven, die verzegeld is door de Rode roos van de Rozenkruisers. In de Naam van Jezus.


6 Ik verbreek: Het verlies van de hoop met zelfmoord gedachten vanwege de god van ijs en kou, in de Naam van Jezus.


7 Ik verbreek: De valse vader Uranus, in de Naam van Jezus.


8 Ik verbreek: De Chrono’s tijdgod van ons leven, die ons God’s tijd doet missen, in de Naam van Jezus.


9 Ik verbreek: De Rode roos van Rozenkruisers van Chrono’s tijd, die ervoor zorgt dat we voor God uitrennen, in de Naam van Jezus.


10 Ik verbreek: De zegel van de Rode roos van instorting van de Schildklier, in de Naam van Jezus.


11 Ik verbreek: De band aan de Griekse god Mercury (=kwik) die kwikgif vrijzet aan de Schildklier, (de kern van de energie niveaus), in de Naam van Jezus.


12  Ik verbreek: de witte Roos van het Rozenkruis en Illuminatie, in de Naam van Jezus.


13  Ik verbreek: de valse roos van Sharon, in de Naam van Jezus.


14  Ik verbreek: de valse Christus, in de Naam van Jezus.


15  Ik verbreek:  de roos van Illuminatie, die bloedvergieten brengt, vijandigheid en hekserij, en ik verbreek het ongoddelijk lijden door de rozenkruis, in de Naam van Jezus.


16  Ik verbreek:  de adem van de dood boven ons, in de Naam van Jezus.


17  Ik verbreek: en heb berouw, van het moord en jaloezie gevoel, in het hart van God’s mensen, in de Naam van Jezus.


18  Ik verbreek: en heb berouw over de verbinding met de twee witte rozen die oorlog in het Huis van God brengen, in de Naam van Jezus.


19 Ik verbreek: en heb berouw van de band met de rozenkruisers die onenigheid brengt in ons huwelijk en gezin, in de Naam van Jezus.


20 Ik verbreek: de familie geest van echtscheiding, in de Naam van Jezus.


21 Ik verbreek: de onenigheid in onze levens, onze gezinnen en in het Huis van God, in de Naam van Jezus.


22 Ik verbreek: de familie zetel van de mannelijke toetreding tot de roos van de Rozenkruiser, in de Naam van Jezus.


23 Ik verbreek: de 18 de graad van vrijmetselarij van het rozenkruis dat in ons is en in onze generaties verborgen ligt, dit maakt het hart harder, dat brengt veel echtscheiding, in de Naam van Jezus.


24 Ik verbreek: de Alchemie in huwelijken die zorgt voor verborgen affaires in het hart, in de Naam van Jezus.


25 Ik verbreek: de Alchemie die dood brengt bij de partner in het huwelijk, in de Naam van Jezus.


26 Ik verbreek: de moord, die rituele wetten en bloedvergieten brengt, in het huwelijk, in de Naam van Jezus.


27 Ik verbreek: de drie kruizen van dood van het Rozenkruis, in de Naam van Jezus.


28 Ik verbreek: het bespotten van Jezus met de kroon van rozen, in de Naam van Jezus.


29 Ik verbreek: de spotgeest tegen de Geest van Openbaring van God, in de Naam van Jezus.


30 Ik heb berouw van verbroken verbonden in God’s huis, in de Naam van Jezus.


31 Ik heb berouw van meedoen aan liegen en roddel waardoor er verdeling is gekomen in God’s huis, in de Naam van Jezus


32 Ik heb berouw van buitenhuwelijkse relaties van mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, mannen met vrouwen het is de adem van dood, in de Naam van Jezus


33 Ik trek van me af: De mantels van de Rozenkruizers, in de Naam van Jezus


34 Ik verbreek: De strop naar de valse vader, de valse zoon en de valse heilige geest van de Rozenkruiser en snij me daarvan los, in de Naam van Jezus


35 Ik verbreek: en doe af het schort met de 3 rozen van bloedvergieten dat op ons leven is, in de Naam van Jezus.


36 Ik verbreek: het zegel van de rode rozen, dat steelt onze bekwaamheid in voorbede en gebed, in de Naam van Jezus


37 Ik verbreek: De adem van dood uit onze thymusklier of zwezerik (de thymus produceert hormonen (o.a. thymosine) die de groei en het afweersysteem stimuleren), in de Naam van Jezus


38 Ik verbreek: De aanbidding van de zonnegod Apollo, wat een wettelijk recht verschaft om met geïnfecteerde pijlen te schieten zodat het lichaam met plagen wordt getroffen, in de Naam van Jezus.


39 Ik verbreek: De valse genezing door Apollo, in de Naam van Jezus.


40 Ik verbreek: De oorlog van de rozen over de milt en het lichaam van Christus, in de Naam van Jezus.


41 Ik verbreek: het zegel van de Rode roos van onze Pijnappel klier en van onze slaap af, in de Naam van Jezus.


42 Wij verklaren dat de zeven rozen van het Rozenkruis kruis en het pentagram van de valse drie-eenheid, van ons leven af zal breken en van ons endocriene systeem zodat we in de volheid van Christus kunnen komen, in de Naam van Jezus


Het valse priesterschap zal verdwijnen, en wij zullen deelhebben aan het waardevolle echte Priesterschap van Melchizedek.


Openbaring 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.


Openbaring 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Gods zegen
Josie Hagen