Pages

Wednesday, 31 July 2013

Gebedstragegie tegen Angst en Terreur!


 
“Angst en Terreur”


1.    Vader in Jezus Naam, erken ik openlijk dat dit het uur is dat grote angst op aarde komt waardoor het hart van de mensen het van angst begeeft.2.   En verklaar ik, dat door het Bloed van het Eeuwige Verbond, al mijn negatieve angsten, terreur, onzekerheid, bezorgdheid, alle trauma’s, omgekeerd worden in het positieve, zodat we alleen de vreze des Heren hebben.


3.   En ik verklaar, dat het verbroken verbond in mijn familielijn, nu zal herstellen.


4.   Ik verbreek de vloek van Leviticus 26 van de destructie van het beest in mijn familielijn in Jezus naam.


5.   Vader in Jezus naam, verwerp en breek ik: de angst en terreur van bezorgdheid, met hoge bloeddruk, beroerte, disfunctioneren van de adrenalineklieren, maagzweren, migraine, hoofdpijnen en astma.


6.   En in Jezus naam, ik verwerp het trauma en angst van het beest, dat de deur opent voor stress en bezorgdheid, voor de kwaal reumatoïde artritis.


Ik kies leven, de Prins van Leven, die ik heb gekozen om in een waar verbond te zijn, Uw  Bloed, overschaduwd mij.
  

7.   Ik bekeer me in Jezus naam, namens mezelf en mijn familielijn, ik bekeer me van het verbroken verbond  ”het mysterie van iniquity”, komende uit de generaties in mijn familielijn.


8.   Vader, in Jezus naam, verwerp en breek ik : het karakter van het beest, van Nebukadnezar.


9.   Vader in Jezus naam, verwerp en breek ik: de geest van krankzinnigheid, de geest van waanzin, ongezonde en onvolkomen geest.


10.  Ook verwerpen wij, en breken van onze familielijn, DNA, het verlies van menselijkheid, vanwege de verborgen zonden in mijn familielijn, van aanbidding - bewust of onbewust - van het beest, half mens half beest.


Ik verwerp zijn geest van terreur, waanzin, in Jezus naam.
Vader God, in Jezus naam, ik zal het oordeel van het beest niet vrezen.


11. Ik zal alleen de Heer vrezen. Ik ben geboren in het onbedorven DNA-zaad, en het Bloed van Jezus is veel machtiger dan de bloedverbonden van het beest.


12.  Satan is een geestelijk wezen. Hij had geen bloed. Hij maakt bloed na door ritueel bloedvergieten, bloedverbonden, bloededen, moord, het bloed van de heiligen, de beker van demonen  - occult bloed vergieten.Maar wij, Uw kerk, 

wij staan in dit uur op


om de belofte van God te claimen

van de volle redding”


13.       Vader, ik verwerp: het bolwerk van destructie, van angst en terreur, in Jezus naam.


14.       Ik kies in Jezus naam om een man/vrouw zonder angst te zijn: in deze wereld van angst en terreur.


15.       De angst die mijn fundamenten: en de fundamenten van mijn familie heeft gebonden, zal geen macht meer hebben.

 

16.       In Jezus naam en met de kracht van Zijn dierbaar Bloed: zal ik alle angst afleggen en alle destructie die er mee gepaard gaat, angst in mijn leven, zelfs die verborgen is in mijn  leven, die mij probeert te vernietigen.


17.       Ik kies door de Kracht van Jezus naam, om angst te vernietigen, in welke vorm dan ook .


18.       Vader ik bid: Geef mij een Geest van openbaring en van kennis van de Heer, om mij te helpen om mijn angsten te identificeren, welke het dan ook zijn. Ik zal niet bang zijn voor de angst.


“Ik wil alle angst verwerpen”


19.      Ik verwerp de angst voor slecht nieuws en de angst voor gevaar dat mijn leven bindt en mij een erge bezorgd mens maakt.


20.       Vader in Jezus naam: waar ik een patroon van angst heb om te vluchten,of weg te rennen en ontvluchten, wilt u dit alstublieft in mijn leven tonen. Heer, geef mij een specifiek woord van waarheid. Toon het mij , Heer.


21.      Ik verwerp en verbreek: de vloek van ontvluchting en terugtrekking.

  
Lukas 21:16
En het hart van mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.


22.      Vader in Jezus naam verwerp ik de familie iniquity en gebondenheid om in constante  bezorgdheid en stress te leven.


Ik verklaar dat dit niet mijn erfenis is in Christus Jezus.


23.      Ik bekeer me: en roep het reinigende bloed van Jezus aan.


24.      Vader, ik verwerp de angst voor mensen: verlatenheid, falen, succes, om te verliezen, voor pijn, misleiding, afwijzing, om buiten gesloten te worden, relatie, ziekte, angst om fouten te maken, om liefde te verliezen.


25.  Vader, ik verwerp en trek de wortel van me zorgen maken, pessimisme en negatief zijn over mezelf, en over mijn omstandigheden eruit, in Jezus naam.
Gods zegen

Josie Hagen