Pages

Friday, 5 July 2013

Meester Bouwers van een Een Wereld Orde - Anatomie van een Epidemie 1e deel

 Deel 3 - Serie Meester Bouwers                                      


“Anatomie van een Epidemie”
De Witte Adelaar doorzoekt de Hemel voor de hoop van de ontwaakten beneden.

“Dit Lichaam van mensen zal op Unieke wijze worden bereid
en gekwalificeerd om te functioneren als vrienden van de Bruidegom”

"De Witte Adelaar"
Ik hoorde een Luide Stem uit de Tempel zeggen tot de zeven engelen, Gaat henen, en giet uit de Fiolen van de toorn van God op aarde. De eerste ging, goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het Beest hadden en aan hen die zijn Beeld aanbaden.


"Die zijn Beeld Aanbaden"
                                   
"Het Beeld en het Karakter en de Natuur van het Beest"


De Drieëndertigste Graad Grote-Meesters Behandelen de Ware Zonen en Dochters als een Inferieur ras. En laten wij niet vergeten dat Koning Willem Alexander nu in dit Ambt van de Grootmeester staat.


Openbaringen 13:16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,


“Hier zien we al reeds de Markering voor Selectie aan het werk”

"De 21e eeuw”

Meester Metselaars. Dit is dezelfde geest van de “Drieëndertigste graad Illuminatie. Net zoals de Nazi Militaire Meesters die zeiden en geloofden dat “de slaven” en Joden een inferieure volk waren.  
We Trekken de Geest van het Beest uit onze gehele verstand, onze Mind,  zodat we niet langer worden gecontroleerd door deze valse Doctrines.


Alle Valse doctrines val van onze gedachten voor altijd! Van het geloof dat we een inferieur ras zijn en dat we niet waard zijn om te leven.


“De Rook van de Draak”


Openbaringen 14:11   En de Rook van hun Pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het Merkteken van zijn naam ontvangt.
De Rook van de Draak maakt een persoon ongevoelig voor de realiteit, het brengt waanideeën, misleidingen. Met valse vrede. Waanvoorstellingen Schizofrenie en Drug-geïnduceerde Schizofrenie.
Openbaring 14:11  En de Rook van hun Pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen Rust, dag en nacht, die het Beest en zijn Beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.


Jesaja 34:9-10  Het zal niet worden uitgeblust, dag noch nacht, voor altijd Stijgt zijn Rook op, van geslacht tot geslacht ligt het verlaten, tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor.

"Van Generatie op Generatie"“Een Anatomie van een Epidemie”

De term Vaderloosheid lijkt me vrij voor zichzelf sprekend, maar ik heb nooit echt goed begrepen welk een verstrekkende gevolgen dit heeft voor een hele generatie over de hele wereld van vandaag.


Heer Jezus leer ons bidden en onderwijs ons hoe te  bidden, want onze families zijn gebonden.


Satan wil de Eerst Geboren Zonen en Dochters. Hij wil de geest, het gehele verstand, de wil en de zielen van de Letterlijke en Geestelijke Zonen en Dochters overnemen.


Dit is een enorme Geestelijke Oorlog, het is De Oorlog van de Rode Draak en het is nu als een Epidemie die wordt uitgegoten over de aarde.


Openbaring 12:3  En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote Rossige Draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.


Dit Beest heeft een gefragmenteerde Mind om de geest en het gehele verstand van de massa's op aarde te fragmenteren.


"We zullen ontsnappen aan de Rode Draak"


We moeten in Jezus naam de Valse Heiliging doorbreken van het apart gezet zijn voor het gebruik van de Draak voor Pijn en Trauma en alle vormen van Kwelling en Beroering in ons Leven.


“Rode Draak”


De Rode Draak met zijn Zeven Hoofden, het is de Rook van de Kwelling van de Draak het brengt een Dodelijke Doses van de Anesthesie.


We moeten Bidden en Voorbede doen om de nood in onze familie geschiedenis in al hun DNA te verbreken, we moeten de noodzaak van het nemen van de dosis medicatie van verdoving blootleggen en dit medicatie patroon gaan verbreken. Mensen kunnen worden gedood door voorgeschreven geneesmiddelen en overlijden aan een overdosis drugs onder de opzet van de Rode Draak.


We verbreken de Zetel van de Draak van onze familie patronen van generatie op generatie van Trance en diepe slaap.


“Verslechtering van de Mind”


Waar we letterlijk of geestelijk zijn stilgelegd in wanen en onwerkelijkheid  moeten we nu vanuit dit patroon komen.


We moeten staan voor onze jonge adolescenten die worden beïnvloed door alle vormen van vleselijke kennis, zelfs via de media en het internet.
  

"Ketens die de ziel binden aan de Zetel van het Draken Beest"
"Nu is het uur om de Draak te Bestrijden"


Het is geen gemakkelijke strijd, dat is de waarheid en de realiteit, maar de Heer God Almachtig heeft in ons een Strijdersgeest geplaatst.


Openbaring 12:9  En de Grote Draak werd (op de aarde) geworpen, de Oude Slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.


"Die de Gehele Wereld misleidt"

"De Anatomie van een Epidemie"


Allemaal vanwege de moedwillige lust van een prostituee, de verleidelijke minnares van toverkunsten, die de naties Slaaf maakt van haar Prostitutie en volkeren door haar Hekserij.
Het aantal mensen die de Holocaust overleefden is slinkende - ze zijn nu allemaal oude mannen en vrouwen. Maar de Holocaust draagt een bijzonder belang voor Israël. Kan zij ervoor zorgen dat de volgende generatie weet en niet vergeet wat er gebeurd is in Europa zeven decennia geleden?


Er is niet veel kleur te zien aan de poorten van Auschwitz en de blauwe ster van David onderscheidt zich op de helder witte achtergrond. De Israëlische soldaten die de vlag voeren komen niet als toeristen natuurlijk - ze zijn hier als een officiële militaire delegatie om te leren van de lessen van de Holocaust en om de stukken van fragmenten van familie geschiedenis die werden verbrijzeld door oorlog en genocide samen te voegen. Ze zijn iets van een attractie voor de buitenlandse toeristen. Duitse, Poolse en Japanse bezoekers filmen de scène op hun mobiele telefoons als de Israëli's paraderen naast de spoorwegen waarop meer dan een miljoen Joden tot hun dood zijn gebracht door de nazi's.


“Afwijzing is het bepalende kenmerk van een Vaderloze Generatie"


Meer dan 25 miljoen kinderen in de Verenigde Staten en over de hele aarde liepen weg uit de deuren van ons leven, om nooit meer naar huis terug te keren.
Vaderloosheid is nu uitgegroeid tot de culturele norm.


Een verhaal dat te horen in onze geschiedenis, te zien in onze films en lezen is in onze blogs en websites. Het is een verhaal van verdriet en pijn van eenzaamheid en afwijzing. Een verhaal dat hard nodig heeft om te worden gehoord.


“De Vaderloze Generatie”


Vaderloosheid creëert een honger in de ziel dat eist te worden opgevuld.
Eén manier dat vaderloosheid wortels krijgt is in schaamte. Schaamte is een doordringend gevoel van Vernedering.


Te leven in schaamte is leven in vernedering en schande. Het is de dwingende en constante behoefte om zich te verontschuldigen voor alles, inclusief zichzelf.


“25 miljoen kinderen”


Dat is een Enorm aantal wanneer u de diepte overweegt van de afwijzing en verlies en schaamte die blijven doorgaan in het gehele leven en zelfs gedurende het gehele leven een constante nood blijven geven die moet worden gevuld.


En hoe meer ik erover lees, hoe meer ik zien dat vaderloosheid iets is waar we niet meer omheen kunnen. Het niet hebben van een vader om je heen laat diepe gaten achter die moeilijk te definiëren zijn en in elk individu anders naar voren komt.
En toch, als we het niet proberen te begrijpen, en als we het niet op de Juiste manier begeleiden, zullen we alleen maar een achteruitgang blijven zien. "En daarmee en een Opstijging van het Beest van die Vaderloze Generatie"


“Een Opstijging van het Beest van de Vaderloze Generatie"
Deze vaderloosheid is niet iets unieks in de Verenigde Staten. Vaderloosheid is de realiteit van de naar schatting 146 miljoen kinderen over de gehele wereld.


Jesaja 1:17  Leer goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.


“Leer de Vaderlozen te Verdedigen door in de Redenen te gaan”

"Het Afstaan van de Vaderrol"


Een vader die afstand doet van zijn plaats in het gezin zal het meestal ook erg moeilijk vinden om zijn kinderen emotioneel te voeden en te koesteren. Want de vader is degene die het kind een gevoel van identiteit geeft, dus als de vader afstand doet van zijn vaderrol, dan zal het kind ook vaak bot worden in de ontwikkeling van zijn of haar identiteit.


Een kind kan een valse identiteit op zich nemen, en zelfs beginnen een dubbele bezieling aan te nemen. Zo kan er een enorme leegte in de emoties ontstaan zodat hij of zij, die honger naar liefde hebben, zich kunnen bewegen naar verleiding. Als onze identiteit correct is gevestigd, zullen we in staat zijn om te staan op de dag van het testen.


"Het Afstaan van Discipline en Confrontatie"


Als een kind niet wordt gedisciplineerd met de liefde van de vader, zal het gevoelens van afwijzing, onwaardigheid en grote onzekerheid opnemen.
Vaderloosheid zaait een verwarde identiteit en een verlies van potentieel en een verlies van onze bestemming. Afwijzing, Verwerping, Rebellie, Vaderloos, Moederloos, Verschoppeling, Dakloos, Thuisloos.


9 juni 2013. Laatst bijgewerkt op 23:52 GMT.
Een miljoen Britse kinderen groeien op zonder vader in hun leven, zegt een nieuw rapport over een gebroken gezin. Het rapport van het Centrum voor Sociale Rechtvaardigheid zegt dat eenoudergezinnen met meer dan 20.000 per jaar toenemen. Sommige gebieden zijn virtuele "menselijke woestijnen" vanwege het hoge aantal vaderloze kinderen in de huishoudens, voegt.


"Een Tsunami van Instortingen"


Dit heeft geleid tot een groot aantal kinderen die opgroeien zonder een zinvolle relatie met hun vaders, zoals het rapport definieert met een contact twee keer per jaar of iets meer.


De afwezigheid van vaders is gekoppeld aan hogere aantallen van tiener criminaliteit, tienerzwangerschap en het is een groot nadeel, zegt het rapport.  Het waarschuwt dat het Verenigd Koninkrijk een "tsunami" van gebroken gezinnen aan het ervaren is. Het wijst gebieden van het van het land aan met zeer hoge niveaus van eenoudergezinnen - hoewel dit niet noodzakelijk betekent dat die kinderen wel wonen in het gezin maar geen contact hebben met hun vaders.


In een wijk aan de rivier kant van Liverpool, is er in ten laatste 65% van de woningen met kinderen geen vader aanwezig. Liverpool heeft acht van de top 20 gebieden met het hoogste niveau van vaderloze gezinnen.


“De Verborgen Holocaust”


“Ketens die de ziel Binden”


"Mannelijke woestijnen" In vele delen van onze steden zijn er "mannelijke woestijnen" en we moeten dringend wakker worden voor wat er fout gaat.


"Vooral bij kinderen die in een aantal van de armste delen van het land opgroeien, zijn zelden mannen aangetroffen in het huis of in de klas."


“Kinderen op grote schaal Verlaten”
Het Verenigd Koninkrijk is gerangschikt als 16e in het kinderwelzijn index van de Verenigde Naties.


"Anatomie van een Epidemie"


Nahum 3:4 Vanwege de vele hoererijen der hoer, uitnemend in bevalligheid, Meesteres in Toverkunsten, volken verkopend door haar hoererijen, en geslachten door haar toverkunsten.


Nahum 3:1-3 Wee de bloedstad, louter leugen, vol van verscheuring, zonder ophouden rovend! Hoor, zweepgeklap! hoor, wielengeratel! en jagende paarden en opspringende wagens, steigerende rossen en vlammende zwaarden en bliksemende lansen, en tal van verslagenen, een menigte doden, en eindeloos veel lijken; men struikelt over hun lijken.


De ruiter tilt zowel het lichte zwaard en de bliksemende spies, en er is een veelheid van doden, een groot aantal karkassen, er is geen einde aan hun lijken, ze struikelen over hun lijken.


Vanwege de veelheid van de hoererijen van de goed bevallige hoer, Meesteres der Toverijen, die naties verkoopt via haar hoererijen, en geslachten met haar toverijen.


Ziet, Ik ben tegen u, spreekt de HEERE der Heirscharen, en Ik zal uw rimpels ontdekken op je gezicht, en Ik zal de heidenen uw naaktheid tonen en de koninkrijken uw schaamte.


Nahum 3:5-7 Zie, Ik zál u! luidt het woord van de HERE der heerscharen, Ik til uw slippen op tot aan uw aangezicht, en Ik laat aan de volken uw naaktheid zien, aan de koninkrijken uw schaamte. Ik werp vuil op u, Ik maak u te schande en stel u ten toon,
"De Meesteres van Toverkunsten"

"De Overname van ons DNA”
“De programmering van de mensheid”

"Genetische Zuivering"


Hitler was een heel volk tot afgoderij, en de geest van afgoderij, aan het brengen, hij biologeerde de mensen. De Jeugd werd gedwongen tot afgoderij van "de Stier" van "Zijn woorden zijn als van zijn mond" genomen.


Zoals de Speer in deze eeuw wordt opgeheven, zo zal het een ander uiterlijk hebben. Wij zullen het niet zien met natuurlijke ogen.


De Geest van Hitler is hier en de mensen worden al beïnvloed door het. De valse extase die Hitler had, zal weer in een groter deel van de valse Messias zijn, als hij zich voordoet aan de macht, zal het niet meteen een Messias te zijn!


Kijk uit voor de Bilderberger Conferenties, hun nieuwste plannen presenteren ze daar. Het volgende plan is het podium, voor de liquidaties, de beëindiging van de volkeren van de aarde. Holocaust.


Bid daarom altijd, en stop nooit, zodat de dag u niet neemt met verrassing.


"We zullen Genezen van Trauma's"


Kan antidepressiva de zelfmoordkans doen verdubbelen tot vertienvoudigen, ja het kan DNA schade veroorzaken in het sperma en de foetus waardoor mannen onvruchtbaar worden en kinderen al worden geboren met een zwak hart, en zoals een placebo = neppil nagenoeg net zo effectief blijkt om depressie te verminderen? Zoals blijkt dat het aantal depressie-patiënten in Nederland jaarlijks met 11% groeit (SFK, 2011) en dat de onvruchtbaarheid in Europa enorm toeneemt bij mannen.


Wij verklaren, dat als voor mij en mijn familie, wij alleen de Heer zullen dienen.


We zullen niet langer deel uitmaken van een valse vruchtbaarheidscultus, het zaad van Sodom, de valse vruchten. Die valse vruchten brengen voort de Antichrist!


"Het zaad van ongerechtigheid = het DNA van de Antichrist of het Beest"


Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een Beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.


"Ik zag een beest opkomen uit de zee"
"De Zee van volkeren, de massa"


Openbaring 12:17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;


Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.


“Overname van ons DNA”


Volgens “Mind Controle” zal de trauma en de schok van ritueel misbruik de controle nemen over de “Dubbele DNA Strengen” van wat ooit onze persoonlijkheid was.Wetenschappers gebruiken de term “Dubbele Strengen” om de chemische structuur van de twee slingerende DNA Strengen te beschrijven. Deze vorm – die er net zo uitziet als een gedraaide ladder – geeft DNA de kracht om biologische instructies met grote precisie door te geven. Wij moeten pro-actief zijn en alle draadjes van Illuminati programmering diep vanuit onze generaties door gebed, berouw en bekering er uitrekken. Programmering van ons DNA.
  

"De overigen van haar zaad in de Bloedlijnen"


 Het Beest is in zekere zin het zaad van de slang, kinderen des toorns.


"Overwonnen door het bloed van het Lam"


Jesaja 14:29-31 Verheug u niet, gij gans Filistea, omdat de roede die u sloeg, verbroken is, want uit de wortel der slang zal een adder voortkomen en haar vrucht zal een vliegende draak zijn. Dan weiden de eerstgeborenen der geringen en de armen legeren zich veilig, maar uw wortel doe Ik van honger sterven en uw overblijfsel zal hij doden. Jammer, gij poort; schreeuw, gij stad; sidder, gij gans Filistea! Want uit het noorden komt rook en in de gelederen blijft niemand achter.


Ook biedt onze tegenstander vervuilde autoriteit aan degenen die zichzelf hebben gesteld tegenover de Here Jezus en Zijn eindtijd mandaten.
"Het Elite Plan voor een Sociale Nieuwe Wereld Orde!”


De Satanische doctrine onderwijst dat uiteindelijk de Nieuwe Wereld Orde pas in de maatschappij kan worden opgericht na een tijd van geplande grote wereld turbulentie en chaotische wanorde. Het is dit begrip - "Orde Vanuit Chaos" - die de basis is van alle Vrijmetselaars leringen.


Vrijmetselaars ingewijden, verheven tot de 33 graad, krijgen een "juweel" om trots dragen. Dit sieraad is versierd met het teken van de drie, met elkaar verbonden, driehoeken die zowel de onheilige drie-eenheid en het nummer 666 vertegenwoordigen. Het juweel is ook ingeschreven met de Latijnse inscriptie "Ordo Ab Chao," geïnterpreteerd als "Orde uit Chaos.” Hier is het 33e graad Vrijmetselaars Symbool.


De hogere ingewijden weten heel goed dat in de werking voor het Plan van een Nieuwe Wereld Orde dood en bloedvergieten ongeëvenaarde chaos is voorgeschreven.


John Randolph Price, voorzitter van de Planetaire Commissie en organisator van de jaarlijkse massale en wereldwijde “Instant van samenwerking” evenement, heeft afgekondigd dat de ‘goddelijke plannen’ chaos vereist, om de wereld te reinigen en zuiveren, voordat er een helder en nieuw tijdperk kan ontstaan.


De “schapen” zijn meestal in slaap, maar velen zijn wakker. Wat ze niet beseffen is dat de wereld in een periode van geschiedenis maken terecht is gekomen. Grote veranderingen zijn aanstaande.


De wereld zoals we die nu kennen zal niet meer bestaan, maar zal veranderen in heel iets anders. De Illuministen zijn de schapen aan het hoeden in hun Luciferiaanse Nieuwe Wereld Orde - wereldregering – Wereldwijde Militaire Politie Staat. We leven in interessante tijden! Dit is een uitstekend artikel…9 juni 2013 Laatst bijgewerkt op 23:52 GMT
Een miljoen Britse kinderen opgroeien op zonder vader in hun leven, zegt een nieuw rapport over een gebroken gezin. Het Centrum voor Sociale Rechtvaardigheid rapport zegt eenoudergezinnen nemen toe met meer dan 20.000 per jaar en zullen boven de twee miljoen zijn voor de volgende algemene verkiezingen. Sommige gebieden zijn virtuele "mannen woestijnen" vanwege het hoge aantal wezen huishoudens.


"Een Tsunami van defecten"


Dit heeft geleid tot een groot aantal kinderen opgroeien zonder een zinvolle relatie met hun vaders - die het rapport definieert als contact twee keer per jaar of meer. De afwezigheid van vaders is gekoppeld aan hogere tarieven van tiener criminaliteit, zwangerschap en nadeel, zegt het rapport, waarschuwt dat het Verenigd Koninkrijk is het ervaren van een "Tsunami" van gebroken gezinnen.


Het rapport wijst gebieden van het VK aan met zeer hoge niveaus van eenouder gezinnen - hoewel dit niet noodzakelijk betekent de kinderen die er wonen geen contact hebben met hun vaders. In een wijk in het Riverside afdeling van Liverpool, is er geen vader aanwezig in ten laatste 65% van de woningen met kinderen. Liverpool heeft acht van de top 20 gebieden met het hoogste niveau van vaderloze gezinnen.

  
"Amygdala klier en de Heilige Graal"


"De Amygdala Klier is vernoemd naar Maria Magdalena." De super gevoeligheid van deze klier, zet het occulte vermogen vrij, te ruiken of te onderscheiden door het Limbisch systeem, die valse wonderen zal vrijgeven zoals het veranderen van water in wijn.


Aandoeningen zoals autisme, depressie, narcolepsie, zijn vermoedelijk in verband met abnormaal functioneren van de Amygdala klier, vanwege schade aan ontwikkeling problemen daarin.

"De zeven geesten"


De Amygdala klier en valse onderscheiding plus de zeven geesten van Maria Magdalena, zal de valse wonderen vrijgeven

"Kroon van het leven"

Jakobus 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.


Openbaring 2:16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond.


Wij zullen de Kroon van het Leven ontvangen als Volhouders, als Overwinnaars!


Openbaring 7:3 En hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
De knechten van onze God aan hun voorhoofden. "Het zegel van de levende God"


"Het zegel van de levende God"


Lukas 10:17-19 En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

Uw kooplieden waren “de belangrijkste mensen als de inkopers van drugs”


"De Mensheid te Verdoven of Vergiftigen"


Openbaring 18:23-24 En geen licht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.


Uw kooplieden waren belangrijke mensen van de wereld. Door uw magische spreuk zijn alle volken verleid. In haar werd gevonden het bloed van profeten en van Gods heilige volk, van allen die op de aarde zijn geslacht. "
In een dag, wanneer we enorme aantallen sterfgevallen zullen zien als gevolg van bijwerkingen van voorgeschreven geneesmiddelen, beïnvloedt door de farmaceutische geneesmiddelen industrie hebben gerealiseerd, is het interessant om de Bijbelse verwijzing naar Hekserij en Tovenarij op te merken:

Schuldig aan het verhogen van misdaden tegen de menselijkheid: Big Pharma:


     

Bill Gates geeft toe, dat we met vaccins, de wereldbevolking kunnen laten dálen…
Romeinen 6:6-7 Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede-gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.


We weten, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan wordt, opdat wij zouden niet langer slaven van de zonde zijn;


Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.


*In deze passage, het woord “tovenaars” komt van het Griekse woord 'pharmakos' (Strongs # 5332), wat is afgeleid van het Griekse woord "Pharmakon' en is gedefinieerd in Strongs Grieks woordenboek van het Nieuwe Testament als volgt:


"De Hel heeft haar Mond Vergroot en Breed Geopend"


Jesaja 5:14-15 Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin verzinkt de luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel is. Dan wordt de mens verlaagd en de man wordt vernederd, ook worden de ogen der hoogmoedige vernederd.


"De Eindtijd Mind Control van het Beest"


In de tijd van de tweede wereldoorlog, in de nazi's onder Hitler ’s regime, was Josef Mengele was absoluut gepassioneerd over eugenetica. Hij was vastbesloten over het veranderen van ons DNA, de Snelweg van ons DNA.“De snelweg van ons DNA”


God zelf is ook zeer gepassioneerd over het veranderen van ons DNA, onze genen. Dus moeten we ook radicaal waken voor het Veranderen van onze Genetica, we moeten onze genetica omkeren, terug naar de volledige DNA van de Geest van de Heer,


Leviticus 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u gegeven op het altaar om verzoening te doen voor uw ziel, want het is het bloed dat verzoening doet voor de ziel.

“Het Bloed dat Verzoening doet voor de Ziel”

Waarom smeden de Volken een complot?

Waarom spannen de Naties tezamen?

De koningen der aarde staan op.

De machthebbers spannen samen.

Tegen de Here en Zijn gezalfde zeggende;

“Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen.”

Die in de Hemel zetelt lacht, de Here spot met hen.

Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn en laat hen schrikken in Zijn woede, zeggende: ”Ik heb immers Mijn Koning geïnstalleerd over Sion, Mijn Heilige Berg.”


“Ik heb Mijn Koning geïnstalleerd over Sion, Mijn Heilige Berg”


“De Grote Depressie was Opzettelijk Gemaakt”

Psalm 2:1-6 Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg."Trein met Kinderen" Naar de Paus.

Vaticaanstad (ANP) - Paus Franciscus ontvangt zondag Aproximat 300 Kinderen ontmoette sociale van Psychische problemen in Het Vaticaan. Die Worden voldaan EEN-Speciale trein opgepikt in Milaan, Bologna, Florence en Rome.

Aankomst Kindertrein in Vaticaan - Vaticaanstad, 18 juni 2013 (VIS).“We keren een vervloekte Identiteit om”


Als we in ons leven zijn verlaten, onteerd, en om vele redenen vervloekt, wordt het innerlijke beeld van wie we zijn verslagen, kleiner gemaakt en gebroken.


We moeten bidden en voorbidden om van ons en onze familie, gezinnen af te breken de gehele structuur die zijn gebaseerd op de fundamenten van Vaderloosheid, Moederloosheid, Schande en Machteloosheid.


Vele mensen in deze epidemie op aarde zullen vinden dat hun beeld als in een gevangenis is, een misvormde beeld aan de binnenkant. Schande zal opstand kweken, woede, haat, en ook een noodzaak voor wraak.


Wij verklaren in Jezus Naam dat “Babylon zal vallen en branden”.
  


Wij verklaren in Jezus naam dat de opzet in onze families van het worden gedreven in de wereld van drugs en verdovende middelen wereld die een toestand van slaap, een toestand van verdoving, een staat van bewusteloosheid heeft geproduceerd, zonder zintuigen, breek van ons DNA. Het is komt uit onze genetica, nu in Jezus naam. Door het Bloed van het Lam.


De rook van de draak komt van onze families. We zullen niet langer dag en nacht gepijnigd worden.


Openbaringen 18:8  Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en Zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.


Wij moeten profetisch verklaren dat Babylon de Grote, de moeder van hoererij, van ons leven afvalt, van onze familie en kerk, in Jezus naam!


Openbaringen 10:11  En er werd tot mij gezegd: Gij moet Profeteren wederom over vele natiën en volken en talen en koningen.


Winden van God kom in Uw macht en Blaas op ons ons en herstel ons tot Leven.


Ezechiël 37:8  Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet.


Kom Adem van de Almachtige en Blaas over hen “Herstel Leven aan hen”


Hosea 13:14  Doch Ik zal hen van het Geweld der Hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van de dood: o dood! waar zijn uw pestilentiën? hel! waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn,


"De verlossing van Jezus Christus"


"Wees bereid om door te breken"

Einde deel 3 van de serie Meester Bouwers.

Het volgende deel is het 2e deel van deze brief:

“Anatomie van een Epidemie – de Slaaf Mentaliteit”Gods zegen

Josie Hagen

------------------------------------------------------

Lees hier verder: 

Anatomie een epidemie


Architecten van de Een Wereld Orde


VaderloosheidAankomst kindertrein in Vaticaanstad


Nederlandse Slavernij


Anatomie van een Epidemie