Pages

Monday, 22 July 2013

Zij is de Vrouw die Rijd op het Beest - Breek de Rode Kap van Rome!

  

“De Vrouw van Koninkrijken”


In de Bijbel vertegenwoordigd een Trompetstoot een waarschuwing. In het boek Openbaring vertegenwoordigen de trompetten een bittere waarschuwing van de Heer Jezus, namelijk dat de genadetijd op het punt staat voor alle mensen te sluiten.

Het is door de Trompetten dat Christus zal trachten de aandacht van de mensheid te vangen en onze gedachten te keren naar het naderende einde en het belang van zijn laatste oproep van genade.

En in dit uur zijn we allemaal door de Heer geroepen om actief te zijn, om gemotiveerd en bezig te zijn. We worden geroepen om de oude wijn weg te doen. Om het uit onze Hof te verdrijven. Doe het weg uit de Hof van ons gehele Verstand, de Mind. Verdrijf het oude zodat het nieuwe kan binnenkomen, verdrijf de oude wijn van Mysterie Babylon, in Jezus Naam.

"Verdrijf de Wijn van Mysterie Babylon"

"De Koningin"

Jesaja 47:5 Zet u zwijgend neer en ga in de duisternis, gij dochter der Chaldeeën, want men zal u niet langer koningin der koninkrijken noemen.


"De Dame van Koninkrijken"


Vrijheidsbeeld van de Valse Koningin


Zij is niet de koningin van de Vrijheid, maar de koningin van de Slavernij. Zij is de Koningin op de Fundamenten van Rome, Fundamenten van Vrijmetselarij.

De Koningin, de godin, de Koningin van de Koninkrijken, Izebel, Marianne, Maria, is de kracht die mensen in de waanzin, krankzinnigheid en bloedvergieten drijft.


“Zij is de Aanbidding van de Koningin van de Hemel”

“Dat de kracht die mensen in waanzin drijft


Jesaja 47:10  Gij vertrouwde op uw boosheid; gij zei: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zei: Ik ben het en niemand anders.

“Er is geen andere”Die gelijkenis vertoont met het “geestelijk bloedvergieten” in het Huis van God


 “Koningin van Krankzinnigheid”

Zij is een godin van slavernij, van knechtschap, voor ieder van ons die in hun geestelijke geschiedenis, in hun geestelijke fundamenten van Rome, Vrijmetselarij, alle wortels van Reformatie en Protestantse, we moeten proactief zijn en meewerken omdat zij zal zitten als een Koningin en over ons zal regeren totdat wij haar ontmaskeren, haar ontbloten en haar er uit drijven.
  


“Jezebel, valse moeder, valse verzorgster, Artemis, degene met de vele borsten”


Van Spurgeon’s  - Christenen, herinnert u de voorzienigheid van uw God! Laat die oude naam, "El Shaddai" — God Alvoorzienend, u als muziek in de oren klinken — zoals sommigen het vertalen, "De Veel-Borstige God," gevend van Zichzelf de voeding aan al Zijn schepselen.

De definitie van de naam El Shaddai is van vitaal belang in het begrijpen hoe
in dit leven tevredenheid te bereiken. God kennende als El Shaddai is een leven veranderende ervaring. Het woord “El” is het meest gebruikelijke woord onder de mensheid voor God of Godheid. Het betekend letterlijk “Kracht” of “Krachtige Macht”. De letterlijke betekenis van het woord “Shaddai” is “veel-borstige”. Het wordt gebruikt als een idioom in het Hebreeuws voor “Gever en Drager van Leven.” Zoals een moederborst leven gevende melk produceert voor haar baby, zo is El Shaddai de Krachtige Macht die Leven geeft en het voedt en onderhoudt. God kennend als El Shaddai is als het ontvangen van de moedermelk, maar dan in geestelijke zin. Ons geestelijk leven is gevoed en gesteund door het kennen van God als El Shaddai. Hij heeft Leven in Zichzelf en Hij geeft het door aan de mensheid. Hij geeft ons niet alleen Leven, Hij wil ons leven ook ondersteunen en dragen.

Zij is definitief de Koningin van Vrijmetselarij en Rome. De Romeinse Maconnieke Koningin Godin. Zoals Openbaring zegt: “Zij zorgt ervoor dat mensen ten onder gaan door gebrek aan kennis.
Openbaring 2:20   Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij, bedrijven en afgodenoffers eten.


Hosea 4:6   Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God verwaarloosd hebt, zal ook Ik uw zonen verwaarlozen.


“Daarom gaat Mijn volk in Gevangenschap vanwege gebrek aan Voedsel
Ze is ook bekend als Marianne. Zij die de Rode Kap draagt, of de Rode Bisschop hoed, Mijter.

“Het Scharlaken Beest”


Die lijkt op “Vergoten Geestelijk Bloed” in het Huis van God


“Ze is ook de Koningin van Illuminatie”

Ze is bekend als de godin van steen, stoïcijns, om mensen in waanzin te brengen, te zijn zonder geweten, gefragmenteerd in het gehele verstand. Maar zij is ook vol ogen van jaloezie, en zij zal niet tolereren dat een andere doctrine of wijn binnen komt

Zij is er de oorzaak van dat, bij veel mensen onbekend, hun hersenen bijna gestenigd worden, en het lichaam gefragmenteerd is.

Wij verklaren dat de tijd waar we weer de aardbeving van God los laten in de fundamenten is gekomen, diep in de generaties, wij laten de aardbeving van God komen, om de mensen vrij te zien worden.


Spreuken 2:18  Want haar huis, haar onderwijs, leiden weg naar dood, haar paden voeren naar de schimmen, naar dood.


Zij is de koningin van de Koninkrijken, ze is de godin van de losbandigheid, de slavernij.


“Ze is de Koningin van Vrijmetselarij”

 

Zij is de Vrouw die rijd op het Beest.

Openbaring 17:7  Toen zei de engel: ‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens.
Jesaja 29:15 Wee hun die een plan diep voor de HERE verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?


“Wie ziet ons, wie zal dit weten?
Zij is Izebel: Marianne, Diana, Maagd en maart. Zij is het die veroorzaakt dat mensen gebonden zijn, worden gestenigd, en in sommige opzichten zelfs bijna te worden onthoofd.


De Godin Diana was de Romeinse tegenhanger van de maagdelijke Griekse Godin Artemis, dochter van de god Zeus en Leto.


Wij verklaren in de Naam van Jezus: Ze komt van onze huizen, ze komt uit onze familie bloedlijn, we zullen niet doodbloeden, in Jezus Naam!


Het is alleen door proactief te zijn en te doen wat de Heer zegt, Woord op Woord, Mond op Mond, dat wij doen wat de Heer zegt.


Het is heel belangrijk in ons leven, als we confronteren Dood en Hel, en Izebel, en Antichrist, dat we bidden en de Heer vragen in onze gedachten te brengen alle woorden die over ons leven zijn uitgesproken, in het verleden of in het heden, het waren woorden van Dood en woorden van Moord.


Woorden die u specifiek moet breken, zeer belangrijk in deze tijd, bijvoorbeeld:

*      Ik wou dat je niet geboren was.
*      We hebben jullie nooit gewild.
*      Ik hoop dat het kind sterft.
*      Ik wou dat je dood was.
*      Ik wil dat dit kind niet.
*      Je bent niet geliefd.
*      Je bent niet goed.
*      Je bent hopeloos.


Breek de woorden van dood, van je gezin, je huis, van je leven, in Jezus Naam.


Ik verklaar in deze nieuwe tijd, zelfs van gebed en strategische oorlogsvoering dat we kunnen verklaren:  Vader, ik dank U, dat U Uw Zoon Jezus stuurde, om mij te verlossen van de dood.
Johannes 19:2  En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en deden Hem een purperen kleed om, 


“Een Kroon van Dorens was op Zijn Hoofd gezet”
We breken de Rode Kap en we breken de mijter van de Rode Schedel van constant bloeden. We breken het gebrek aan kennis van geen vechtvaardigheden.


We nemen de omwisseling van Christus en ontvangen Zijn leven.


We kiezen vandaag leven, naar uw woord.


We kiezen voor Woord tot woord, Adem naar adem.


We zullen leven en de daden van de Heer verkondigen.


Vader, we kiezen te komen uit alle subtiele overeenkomsten met de dood die ik heb gemaakt, of die we hebben gemaakt, die ons onbewust binden tot vernietiging zelfs met onze eigen woorden, onze eigen houding, onze eigen motief en actie.


En Vader we willen onszelf losmaken, onze huizen, families, huwelijken, onze levens, van alle eerdere overeenkomsten die onze families hebben gemaakt in Verbonden met Dood en Hel, in de generaties, in het bijzonder Vrijmetselarij, in Rooms-Katholicisme, in de Reformatie, en in al deze traditionele religies, die verbonden zijn aan elkaar.


We herroepen door de “Kracht van het Bloed van het Lam” alle bloed verbonden, gemaakt in onze Generatie lijn.


Wij verwerpen elk woord, woorden van dood die over ons en zelfs over onze jonge levens zijn uitgesproken.


Wij verwerpen alle woorden die niet verbonden zijn aan het leven.


Vader, wij staan in de kracht van overeenstemming en wij laten ons leven,  onze huizen, onze kinderen en kleinkinderen vrij uit de greep van de sterke man van Dood en Hel, Apollyon, en al zijn vernietiging, verbrijzeling en het vermoorden van ons leven, onze huizen, financiën, kinderen en kleinkinderen.


Deze sterke man, zelfs deze sterke man van Openbaring, van Izebel, Antichrist en Dood en Hel, het zal komen uit ons leven en huishouden. Vernietiging zal ons niet gebonden blijven houden.


Wij verklaren totale vernietiging van de vernietiger ’s wettelijke rechten over ons leven. We brengen het Bloed van het Paaslam op elke deur, raam- en bovendorpel. Wij Verklaren het komt van ons af.


Vernietiging zal mij niet overwinnen, maar de vernietiging zal worden overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van ons getuigenis.


Wij breken in de naam van Jezus het als een kind zijn opgedragen aan Moeder Maria, Koningin van de Hemel.


Wij verklaren zij is niet onze Moeder!


En Heer, alle bloed eden van de Vrijmetselarij, van het Katholieke Systeem, van de Reformatie, die wetende of onwetend zijn gemaakt, o Heer verklaar: Alle eden breken.


We snijden onszelf vrij van het Merkteken van het Beest en de Zegel van het Beest.“Het Scharlaken Beest”


We zullen niet langer worden gestopt om te genieten van de volheid van het leven.


Dood en Hel komen uit onze Mind in Jezus naam. En we noemen de naam van Moloch en Mary en Samaris, de aanbidding met menselijke offers, kinderoffers, wij verklaren we komen er uit. Het zal niet langer onze kinderen en kleinkinderen eisen in Jezus Naam!


Ik lag de bijl aan de wortels, van alle depressie, die voortvloeien uit stopzetting, gekoppeld aan afwijzing die de deur zelfs van zelfvernietiging had geopend.
Alle gevolgen van de afgoderij van menselijk slachtoffers, en afgodendienst in onze familie eindigt, in Jezus Naam, het komt uit ons, verklaren wij de totale bevrijding, in Jezus Naam.


“Alle mensenoffers komen van onze levens af”


Ik leg de Bijl aan de wortels van alle depressie, gekoppeld aan verlatenheid, gekoppeld aan de verwerping, die de deur zelfs tot zelfvernietiging opende.


Alle gevolgen van de afgoderij van mensenoffers en afgodendienst in onze familielijn breekt, in Jezus Naam, het komt van ons af. Wij verklaren totale bevrijding in Jezus Naam.


“Alle Gevolgen van de Afgoderij van Mensenoffers en Afgodendienst”


Wij breken de Rode Kap, de Mijter en de Rode Schedel van constant bloeden.


Jeremia 44:19  En als wij, vrouwen, aan de Koningin van de Hemel reukoffers brengen en plengoffers voor haar uitgieten, gaat het dan buiten onze mannen om dat wij voor haar offerkoeken maken naar haar beeltenis, en voor haar plengoffers uitgieten?


“De Kroon is over de Naties”


Zij is over de Volkeren, Hoog niveau van Hekserij over de aarde.


“Koningin Izebel gaat Vallen”


Dit Hoogste niveau van Hekserij komt van ons af, onze huizen, onze families, onze familielijn, onze huwelijken zullen niet langer door haar worden beïnvloed.


Wij zullen ontbonden worden in het Koninkrijk van God en Hij zal Heersen en alle valse tronen zullen vallen.

“Haar val zal groot zijn”


De troon van Jezus komt terug in onze huizen en in onze Natie.


Ware opwekking zal komen.


Openbaring 14:1  En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden Zijn Naam en de Naam Zijns Vaders geschreven stonden.


Openbaring 17:1  En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren,


“De Grote Hoer die zit aan vele Wateren”


Vele wateren betekent dat zij zit op de “Gehele Menigte van de Aarde”.


Haar dagen zijn genummerd, we staan in overeenstemming dat zij niet langer over ons zal heersen.


Wij maken deel uit van de Menigten en wij verklaren in Jezus Naam dat zij gaat vallen, de Koningin Heks valt in de Naam van Jezus.


“De Kerk is in het Uur van het Grootste Ontwaken in de Kerkgeschiedenis”

“De Zetel van het Beest en de Zetel van de Hoer zullen vallen in de Kerk”

“Ware Opwekking komt als het Beest en de Scharlaken Hoer Vallen”


“Het brein, gehele verstand, de Mind”
2 Thessalonicenzen 2:1-4  Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.


"Zodat hij zit als god in de tempel van God"

"Zichzelf tentoonstellend dat hij god is"


De zoon van verderf, of de mens der zonde, wil zitten in de Zetel van de Tempel van onze Minds, zodat we worden bewaard in de zonde, onder zijn heerschappij.


Openbaring 14:9-11 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.


“Het voorhoofd van het Beest”


Indien iemand het Beest aanbidt, en zijn Beeld, en ontvangt het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand.


We zijn in een dringend uur, we moeten de Zetel van ons verstand, onze mind, ons voorhoofd, nu helemaal overgegeven en toewijden aan de Heerschappij van Jezus Christus,
Openbaring 9:4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.


“Maar alleen aan de mensen,

die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden”


We moeten alle bedrog van ons gehele verstand afbreken, totaal verwijderen de wanhoop, hopeloosheid, ellende, complete negativiteit en de haat, zelfhaat. Anders is het de leugen die begint te Regeren vanuit de Regeringszetel.


Job 3:25 Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij.


Angsten moeten van ons verstand en onze emoties worden.


We moeten de Naam van God op ons Voorhoofd hebben, als we een geheel gezond verstand willen, stabiel zijn in al zijn wegen, vooral in deze laatste dagen.
De Geest van Christus is een Mooie Geest.


Boordevol mededogen, aanbidding, prachtige creativiteit, gewaardeerde intelligentie, geweldige wijsheid, altijd stromende liefde, vriendelijkheid, uitbundig licht van energie, nooit eindigende gunst, genade, barmhartigheid, onwankelbare macht, goddelijke integriteit, onweerlegbare kracht, onbetwistbare autoriteit, gedisciplineerde borging van Zijn geloof, om er maar een paar te noemen.


De Geest van Christus heeft de mogelijkheid om een stadion, gevuld met 's werelds meest briljante wetenschappers, in verwarring te brengen met slechts één gedachte.
We moeten de bolwerken breken, van ons leven en ook de familie bolwerken.


We zijn nu in deze tijd en het seizoen waar we geen keuze meer hebben dan om het te doen. We moeten alle werken van de duisternis over ons verstand neerhalen.


Jakobus 1:12   Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben“De Stem van Waarzeggerij”

Zij is het vrouwelijke gezicht van Satan zelf”


Ze bindt de realiteit van Jezus en ze blokkeert de vrucht en ons vrucht dragen, maar wij verklaren in dit uur zullen we 100% vruchtbaar zijn!


Wij verklaren dat de Sluizen van de Hemel open staan voor Opwekking in onze huizen.

Want de Hemelen zijn veel te lang afgesloten geweest en we hebben schoon genoeg van gesloten hemelen.


Wij verklaren in de Naam van Jezus dat de Hemelen open zullen gaan zoals nooit tevoren!


Wij zullen de Stem van de Vader horen als helder Kristal.


Izebel komt van de vaderlijke lijn af!


Wij zijn ons aan het reinigen van de Bloedlijn van de Koningin Heks.


Wij verklaren in Jezus naam "haar regering" is voorbij, we zullen het Lam van God volgen waar hij gaat.

Gods zegen

Josie Hagen