Pages

Monday, 17 March 2014

De Overwinning van Het Lam!"De overwinning van het Lam"

Openbaring 17:14-16
Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen. En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest, verlaten maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.


 

“Het Verzoenend Bloed van het Lam”


De Verzoening van de Heer. Wij houden van de Ware Verzoening door het Bloed dat Jezus ons heeft voorzien.


Wij nemen de volledige omwisseling van de gunst en de Zegen van de Heer, we nemen in Jezus naam alles dat het Verzoenende Bloed voor ons heeft gedaan en gebracht.
Hij herinnert Zijn Verbond voor eeuwig, het Woord dat Hij gebood, voor Duizend generaties.

        
Deuteronomium 7:9
Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het Verbond en de Goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.


 

Openbaring 12:11
“En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.”“Verbond met God Vuur en Bloed”

“Jezus Christus Hij heeft Vuur in Zijn Ogen en Vuur in Zijn Voeten,
Vuur in Zijn Zwaard”

“Brandend Laaiend Vuur in het Verbond van het Lam”

“Val aan de Voeten van Jezus”

“Dit is het uur om het Beest te overwinnen”

“Het Overwinnen van het Beest”


Openbaring 12:11
“En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.”


Zij hebben overwonnen door het Bloed van het Lam en door het Woord van hun getuigenis, omdat zij de Heer meer liefhadden dan zichzelf en niet bang waren om te sterven.


Zacharia 9:15
De HEER van de Hemelse Machten is hun schild. Ze zullen de vijand door slingerstenen verbrijzelen, ze zullen zijn bloed drinken tot ze dronken zijn, tot ze ervan overlopen als een plengschaal en met bloed besmeurd zijn als de hoeken van het altaar.


De Bovennatuurlijke gaven van de Kracht van God zal ons leiden naar de overwinning van de geest van het Beest, door de Bovennatuurlijke Kracht van God, en het breken van de Kracht van de bloedlijn van het Beest.

Wij zijn nu in het Uur van de Vloed van het Beest en de bloedlijn van het Beest, het is een tijd van de vloed van Sodom van vuil op de aarde, maar we zijn geroepen om het Zout van de Aarde te zijn.


Het Woord van God zegt dat als iemand het Beest en het Beeld van het Beest aanbidt zij een merkteken zullen ontvangen op hun voorhoofden en op hun handen.


“Zij zullen een merkteken op hun voorhoofden en op hun handen ontvangen”


Bloedtest kan Alzheimer voorspellen, zeggen onderzoekers.

Zij toonden aan dat 10 niveaus van testen vetten in het bloed kunnen voorspellen – met een 90% nauwkeurigheid - het risico van de ziekte opkomend voor de komende drie jaar. Hun bevindingen, gepubliceerd in Nature Medicine (natuurlijke medicijnen), worden nu getest in grotere klinische studies.
“Verlies van weefsel in een dementerend brein
in vergelijking met het brein van een gezond iemand”“Dementerende Hersenen verlies van verstand”

Dementie over de gehele wereld, 44 miljoen dementen wereldwijd.

“De Dementie Tijdbom”


God wil ons vullen. Zijn Tempels op aarde vullen met Zijn Glorie en Kennis om ons Vaatwerk van Waarde en Eer te maken, vol van Glorie en geen dement verstand, het verstand van het Beest, niet geprogrammeerd door het Beest “We zullen zijn beeltenis niet dragen”.


Haggai 2:7-8
Want zo zegt de HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit Huis met Heerlijkheid vervullen, zegt de HERE der Hemelse Heerscharen.


Jesaja 5:13
Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan begrip, zijn edelen worden hongerlijders, en zijn menigte versmacht van dorst.“En haar menigte versmacht van dorst”


“Duizenden verzamelden zich in Hong Kong na de brutale aanval op redacteur”

BBC News - Organisatoren zeiden dat 13.000 mensen, waaronder journalisten, activisten en wetgevers in de snel georganiseerde rally marcheerden, doch de politie zei dat de opkomst lager lag, op 8.600. Demonstranten, in het zwart gekleed, zwaaiden banners verklarend: "Ze kunnen ons niet allemaal doden", zij veroordeelden de wrede aanval op Lau en drongen bij de politie aan om de zaak snel op te lossen verklaarden dat journalisten zich niet zouden laten beïnvloeden door geweld.


"Ze kunnen ons niet allemaal doden"“Het Opstaan van de Massa’s van de Aarde”

Duizenden verzamelden zich in Hong Kong na brutale aanval op een redacteur.

Hong Kong (AFP) – Duizenden gingen op zondag de straten van Hong Kong op, om te protesteren tegen bedreigingen van de persvrijheid in de stad, dagen nadat een voormalige krant redacteur werd aangevallen met een hakmes op klaarlichte dag.

“Mensen zouden vrijheid niet als vanzelfsprekend moeten nemen. We kunnen niet garanderen dat het nooit zal veranderen. “Iedereen is nodig om het te bewaken” hoorde hij zeggen.


Job 31:34
omdat ik bevreesd was voor een grote menigte, en de verachting van de geslachten mij ontsteld zou doen raken, zodat ik zweeg en de deur niet uitging!


Daniël 11:33
En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een tijdlang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving.


Openbaring 17:15
Toen zei de engel tegen mij: “De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, regeert, zijn natiën en menigten en volken en talen.”

 "We staan aan de vooravond van een ramp", Oekraïne ’s nieuwe, door het Westen gesteunde, vertelde premier Arseniy Yatsenyuk – slechts een week aan de macht na de omverwerping van een pro-Russisch regime - de natie van 46 miljoen.

“De natie van 46 miljoen”

Kiev ( AFP ) - Oekraïne waarschuwde zondag dat het op de rand van een ramp was en heeft militaire reservisten opgeroepen na de dreiging van Rusland om binnen te vallen bij zijn Westers-leunende buurman, het riskeerde de ergste crisis sinds de Koude Oorlog – Lees verder in onderstaande link.


 


Openbaring 14 vertelt hoe Johannes een engel hoorde verklaren dat Babylon zou worden vernietigd en in Openbaring 16:19 begint de afrekening van die vernietiging, en Openbaring 17:18 vervolgt met de afrekening in meer detail. Net als in andere delen van Openbaring, de vernietiging van Babylon is beschreven met behulp van symbolische taal.


Openbaring 16:19
En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap van zijn toorn te geven.


Babylon was de hoofdstad van het oude Babylonië, maar in de Schriften verwijst de naam vaak naar de hele natie. In het Oude Testament lezen we dat de Babyloniërs het koninkrijk van Juda veroverden, waarbij ze vele Israëlieten gevangen namen naar Babel.


Openbaring 17:18
En de vrouw, die gij zag, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde. 

"Gods belofte en waarschuwing"

2 Kronieken 7:13-14
Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats.


De Here God, stond toe dat de plagen op de Egyptenaren waren om Farao's koppige wil te breken en om Zijn macht en superioriteit over deze heidense goden van Egypte te tonen. Toen verspreide een sluipende duisternis zich over het land, alles bedekkend voor drie dagen. De Israëlieten werden echter gespaard en hadden in de plaatsen waar ze woonden wel licht.


De 10e graad van de Vrijmetselarij: Toen kwam de tiende plaag. De tiende plaag was de dood van de eerstgeborenen. Elke eerstgeboren zoon, zelfs het eerstgeboren mannelijke dier, stierf gedurende die nacht. Dit was wat Mozes in het begin al voorspelde.

“Hier wordt Gods genade gezien”

Exodus 11:4-7
En Mozes zei: Zó zegt de HERE: te middernacht ga Ik door het midden van Egypte. Dan zal iedere eerstgeborene in het land Egypte sterven, van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de slavin achter de handmolen, ook alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer zal zijn. Maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven roeren, tegen mens noch dier, opdat gij weet, dat de HERE scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten.


Openbaringen 16:1-21
En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en verschrikkelijke en kwaadaardige zweren braken uit over de aarde, en er kwamen kwaadaardige en schadelijke zweren bij de mensen die het merkteken van het Beest hadden en die zijn beeld aanbaden.


“Zijn Beeld in de gelijkenis van het Beest”BREAKING - China sluit zich aan bij Rusland “in overeenstemming” (Sky News) - Rusland heeft gezegd dat China het grotendeels "in overeenstemming" eens is over Oekraïne, nadat andere wereldmachten Moskou veroordeelden voor het sturen van troepen naar het land. Honderden Russische soldaten hebben een militaire basis omringd in de Krim, om het in en uitgaan van Oekraïense soldaten te voorkomen.

De verdrongen Oekraïense president Viktor Janoekovitsj had Rusland gevraagd om troepen over de grens te sturen om burgers te beschermen, heeft VN-gezant in Moskou beweerd. Vitaly Churkin vertelde aan een vergadering van de Veiligheidsraad: “De heer Janoekovitsj schreef de Russische leider Vladimir Poetin op zaterdag. Duizenden Russische troepen zijn Oekraïne en de Krim regio overspoeld – Zie link onderaan.


Daniel 7:5
En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een Beer; het richtte zich op de ene zijde op, en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees.


Openbaring 13:2
En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

“De zeer wrede aard van de beer en zijn klauwen stijgen op”

 

“Dit voertuig dat opstaat is genadeloos”


“Honger Gebruiken als Oorlogswapen”

Syrië: Assad krachten 'gebruikmaken van uithongering als oorlogswapen ". Een grote menigte van mensen in de rij voor hulp bij het ​​Yarmouk vluchtelingenkamp in de buurt van Damascus. Syrië ConflictA Palestijnse pleidooi van Yarmouk Evacuatie in beelden "gras eten om te overleven".  Vernietiging van chemische wapens op zee – Lees verder in het hoofdverhaal.

Verhongeringstactiek tegen burgers wordt door de Syrische regering gebruikt als oorlogswapen - Amnesty International zegt."De schrijnende aantallen van gezinnen die hun toevlucht nemen tot het eten van katten en honden, burgers die worden aangevallen door sluipschutters als ze naar voedsel op zoek gaan, zijn maar al te bekende details geworden van het horror verhaal dat zich aan het afspelen is in Yarmouk." BBC Report.


 “Maar dit is een volk geplunderd en beroofd”

Kiffah in Yarmouk Vluchtelingenkamp Kiffah: "Er is geen brood"


 

“Er is geen brood”

Jesaja 42:21-24
De HEERE had lust aan hem, om Zijn gerechtigheid; Hij maakte hem groot door de wet, en Hij maakte hem heerlijk. Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was geen redder; tot plundering en er was niemand die zeide: “Geef hen terug”. Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg?


 “Wee de leiders van Mijn volk”

Zie o.a. artikel uitgebracht op 21 april 2010 voor de mensen: Paus Francis kust een Madonna icoon, aan hem geschonken door de Russische president Vladimir Poetin. “Aanbidding van het Beeld van het Beest”


Openbaring 2:13
Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des Satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont.


“Waar de Satan woont”

“De zetel van Satan van het Beest”

“Satan’s zetel is de zetel van Sodom. Selah”

Openbaring 12:11
“En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.”


Openbaring 15:2 
En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods.


Jeremia 23:1-2
Wee de herders - die de schapen welke Ik weid - verderven en verstrooien, luidt het woord des HEREN. Daarom, zo zegt de HERE, de God van Israël - tot de herders die mijn volk weiden - Gij verstrooit en verstoot mijn schapen, en zoekt ze niet op; zie, Ik bezoek aan u de boosheid uwer handelingen, luidt het woord des HEREN.


“Een 21e Eeuw opwekking van bloedvergieten en dood”


We zullen niet marcheren in het Beest zijn leger.

We zullen niet worden gemarkeerd door het Beest, geprogrammeerd door het Beest, en niet door het Zwarte Zegel van de Stier Beest Met Overwinning, alle Angst in ons zal Breken.

God spreek tot ons, laat de waarschuwing toch horen, laat me de roep horen, laat ons de urgentie van het uur horen!


Ezechiël 3:27
Maar als Ik tot u spreken zal, dan zal Ik uw mond openen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here HERE. Wie horen wil, hore. En wie het nalaten wil, late het na. Want zij zijn een weerspannig geslacht.


"Wek Uw Kerk tot Leven, Oh God"!


Wij verklaren het Leven over ons, we gaan uit de dood komen. We kunnen in totale overwinning staan.


Openbaring 15:2
En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods.


Kolossenzen 1:25
Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Aan hen heeft God bekend willen maken hoe Glorierijk dit mysterie is voor alle Volken: Christus is in u, de hoop der Heerlijkheid.


Efeziërs 3:3
dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb.


Hosea 13:14
Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden.


Openbaring 12:11
“En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.”


“Hij leidt hen eruit”

Heer Jezus Leid ons uit alle slavernij van ons verleden en vandaag komen we uit de Tempels en Lodges en alle valse vereringen van onze voorvaderen.

We komen uit alle corruptie en misleiding van de kennis van de boom van goed en kwaad.

We breken in Jezus naam het meegenomen zijn in de Bloedlijn van het Beest. We breken het Hoge niveau van Illuminati bloedlijnen van onze vaders, de bloedlijnen van de Meester Vrijmetselaars, van de Druïdes, van Heksen, van Mormonen, Hindoes, Boeddhisten en van de Oranje Lodge. We verklaren breek van ons in Jezus naam.

We breken in de Naam van Jezus de troon van het Beest in onze generaties van de bloedlijn van de Vrijmetselarij van Lodges gebouwd door hekserij van Rome en Oranje Bloed in ons DNA.

 “De Bloedlijn van de Nephilim”

Ezechiël 16:6
Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: U zal Leven.


Ezechiël 16:22
Bij al uw gruwelen en uw ontucht en uw hoererij hebt gij niet gedacht aan de dagen van uw jeugd, toen u naakt en bloot waart en laagt te trappelen in uw bloed.


We breken de kracht van ons Geestelijk DNA van onze Generaties  dat heeft veroorzaakt dat velen van onze gezinnen afdaalden in bloed en vuur, Dood en Hel op aarde.

“We breken deze zetel in Jezus Naam”

Wij verklaren in Jezus naam en door het Bloed van het Lam een Bovennatuurlijk verwijderen van het merkteken van het Beest van mijn lichaam en van dat van mijn gezin, familie.

We breken door het Bloed van Jezus het beeld van het Beest van ons en onze gezinnen, families.

We scheiden van alle valse bloed verbonden met het Beest en alle valse priesterschappen. We herroepen het en doen er geheel afstand van in ons leven in Jezus Naam. Amen.

Heer Jezus was van onze bloedlijn weg elk vals bloed, de vermenging van bloed en vuur, van het Beest.


“En zij hebben overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van zijn getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.”


Openbaring 15:2
En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.


Het bloed van Jezus Christus is tegen alle boze werken van de hoge ambten van de Illuminati en de Hoge Meesters van de Maçonnieke orde en het valse Jezuïeten priesterschap.

“Stefanus spreekt het Sanhedrin aan”

Handelingen 7:33
En de Here zeide tot hem: Doe uw schoeisel van uw voeten, want de plaats, waar gij staat, is heilige grond. Ik heb de mishandeling van Mijn volk, dat in Egypte is, heel goed gezien, en Ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te verlossen; en nu, kom, Ik zal u naar Egypte zenden. Die Mozes, die zij afgewezen hadden toen zij zeiden: Wie heeft u tot een leider en rechter aangesteld? hém heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de Engel Die aan hem verschenen was in de doornstruik.


"Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen"


Handelingen 7:53-55
Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: “De dood is verslonden tot overwinning.” Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.


“Het overwinnen van de Wereld”

1 Johannes 5:4-6
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de Overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.“Lof van de Grote Menigte”
  
Openbaring 7:16-17
Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het Lam, Dat in het Midden van de Troon is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.


  
Gods zegen
Josie Hagen


====================================================


Lees verder in de onderstaande linken:


Duizenden verzamelen zich in Hong Kong na brutale aanval op redacteur


Oekraïne waarschuwde zondag dat het op de rand van een ramp stond


China verklaart achter Rusland te staan in akkoord over Oekraïne


Bloedtesten kunnen Alzheimer voorspellen


Honger als een wapen