Pages

Wednesday, 30 July 2014

James Cameron - Producent van Avatar en de Titanic, Wie is hij Eigenlijk?
James Cameron,

Producent van Avatar en Titanic,

wie is hij eigenlijk?

 

Openbaring 11:7
En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond [Abyss] opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.


Openbaring 17:8
Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond [Abyss] en gaat naar zijn werk van verderf. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.


Is het slechts toeval dat het juist deze week - 14 april 2012 - 100 jaar geleden is dat de Titanic gezonken is?


“Blaas de Trompet onder de Volken!”
  

Koningstrompetten.

Jeremia 51:27
"Hef een banier omhoog in het land, blaas de trompet onder de volken, zet de volken in tegen de stad, roep tegen haar op de koninkrijken van Ararat, Minni en Askenaz. Stel tegen haar een legeroverste aan, laat paarden oprukken als ruige treksprinkhanen."


Ezechiël 33:3
"Wanneer de wachter de vijand aan ziet komen, slaat hij alarm en om de mensen te waarschuwen."


De Profeet is een Wachter voor het Huis van Israël.


Zijn mandaat is om zondaren te waarschuwen voor hun ellende en gevaar. Hij moet de goddelozen waarschuwen om zich van hun wegen te bekeren, opdat ze mogen leven. Wanneer hij dat niet doet zullen zielen te gronde gaan.


Wachters

Goddelijke Orde is dit jaar van 2012.

God vestigt Goddelijke Orde in Zijn Kerk.

12 is het Apostolisch nummer, van Goddelijke Regering.


Daniël 5:12
Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de naam Balthazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven.


Ezechiël 28:3
"Bent u wijzer dan Daniël, is geen enkel geheim voor u verborgen?"


Daniël 5:14
Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u is, en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden.


1 Petrus 2:13
Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber,


Elke menselijke orde - "elk menselijk instituut" letterlijk, "iedere menselijke creatie." Alhoewel door Goddelijke aanwijzing, door middel van voordracht en in de uitoefening van hun autoriteit. Aardse bestuurders zijn slechts menselijke instituten, door mensen
en in relatie tot mensen. De Apostel spreekt als boven alle menselijke dingen uitgeteld. (Goddelijke Regering).


“12 is Goddelijke Regering. Goddelijke orde”

Jezus vestigde Goddelijke Regering, Goddelijke orde in de Bovenzaal.

 “Er waren 12 Apostelen plus de Heer”


“Maar op de nacht van het Pascha”

Hij ontmaskerde Judas die nacht, als De Verrader, en daar Vestigde Hij Goddelijke regering van de Ware Apostolische Regering aan De Tafel van de Heer,


12 = Goddelijke orde.


Judas . . . . kende de plaats; omdat Jezus daar vaak heen ging. De handelingen van Judas, na het Laatste Avondmaal, kunnen we onszelf gemakkelijk voorstellen in hun beschrijving. Hij gaat onmiddellijk naar Kajafas, of een andere leidend lid van het Sanhedrin, en verteld hem waar Jezus is, en kondigt aan dat hij klaar is om zijn verbond te vervullen, en onmiddellijk voor het staan houden te zorgen.


Handelingen 26:7
"Ook de twaalf stammen van ons volk hopen daarop en dienen God volhardend, dag en nacht. Omwille van deze hoop word ik, koning Agrippa, door de Joden aangeklaagd!"


Lukas 22:48
"Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, verraad je de Mensenzoon met een kus?"


Matteüs 26:47
Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd.


“De fundamenten van waarheid”


Apostolische Waarheid, Apostolische sleutels, zullen in dit uur gegeven worden aan de Kerk.


Volheid, Goddelijke Orde Hersteld in Zijn Regerende Kerk.


2011 = Was chaos,
2012 = is Goddelijke Orde, De Ware Vrouw = 144.


"De ware Bruid/Vrouw is geheel onderdanig aan de Bruidegom."


2013 = Rebellie, chaos. Komende op de aarde, zal het vaart krijgen.


De Draak komt nu met een vloed over de aarde, en brengt chaos, en disharmonie.


Wij verklaren: "Goddelijke Orde wees gevestigd in onze levens, huizen, huwelijken, familie, financiën, werk en in de Kerk.


Mattheüs 12:35
De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat.


Lukas 12:37
"Het zal goed zijn voor die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat Hij zich zal omgorden om te dienen en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen."


"Maar waarom zweren de landen samen en beramen de mensen tevergeefs een plan"


Psalm 2:1-2
Waarom zweren de landen samen en beramen de mensen een tevergeefs plan? De koningen der aarde stellen zich op en heersers komen samen tegen de HEER en zijn Gezalfde.

"Er is een samenzwering uit de hel"

Kwade Heersers worden geoordeeld


“De strijd van de Aarde”

“De verborgen Regering van Illuminati”

“De Regering van Lucifer, de Eén Wereld Orde”


Deze verborgen Regering is verborgen in onze Kerkgeschiedenis, in onze families, in onze huizen, en arbeidsplaatsen. Dit staat al voor een lange tijd tegen ons allemaal. Wij hebben het alleen niet gezien. Deze verborgen ongeziene Regering van de Illuminati Heerschappij, het brengt krankzinnigheid, een bindende mind controle.


"Wij hebben het niet gezien"


Vrijmetselarij is de geest van Geloofsafval en toch in al deze tijd is het toegestaan geweest in de fundamenten van de Kerk, en het Leiderschap. En over de gehele aarde.


Jakobus (James in Engels) 1:8
"Hun loyaliteit is verdeeld tussen God en de wereld."


James Cameron


Wie is hij? Wie is hij geestelijk? Waarom daalde hij af in de Abyss? En voor welke reden, kan men zich afvragen.


"Bij het binnengaan van het Shrine Auditorium in Los Angeles, in 1998, werd James Cameron ingehuldigd als 33e graad Vrijmetselaar."


Blauw; één van de primaire kleuren van de Orde van de Oosterse Ster is de kleur blauw en deze kleur is letterlijk over heel Avatar geschilderd. De kleur vertegenwoordigd de eerste drie graden van Vrijmetselarij, bekend als de blauwe graden en vertegenwoordigd ook de heersende bloedlijn. Deze kleur wordt door heel Cameron’s werk heen gezien, of het nu is als schrijver, regisseur of producer.


Herdenken van de Titanic

 

Is het slechts toeval dat het juist deze week - 14 april 2012 - 100 jaar geleden is dat de Titanic gezonken is?


Genesis 7:11
" In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de Grote Diepte "Tehom" opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet."


Bronnen van de Grote Diepte - 2e maand 17e dag in Noach’s 600e jaar.


Openbaring 11:7
En wanneer zij [de twee getuigen] hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond [Abyss] opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.


Kan dit misschien een aanwijzing zijn naar wat er gebeurd is, zou dit aan elkaar gekoppeld kunnen worden?


Een paar jaar geleden is er een film geweest geproduceert door o.a. Kevin De La Noy, waarin acteur Leam Neeson Zeus speelde, een hoge Warlock [Magier], en op een zeker moment in de film geeft hij het bevel: "Laat de Kraken vrij". [Laat de Draak
vrij]


“Kan het ondenkbare zijn gebeurd?”

Een project op de lijst van Cameron was "The Abyss" een film over een groep arbeiders op een booreiland die helpen om een gezonken kern onderzeeër terug te vinden. Gedurende dit terugvinden worden ze zonder dat ze het zelf weten bekeken door een buitenaardse intelligentie. In de speciale editie van de film, werd het duidelijk gemaakt dat de buitenaardse wezens de mensheid waarschuwden om samen te komen als één of anders vernietiging tegemoet te zien.
  

Gedurende het maken van de film, was James Cameron getraind door het "consortium" in de technieken, vergelijkbaar met die van Dr. Cameron's * Psychische Sturing", door het tot het uiterste drijven van de arbeiders en de acteurs op de set. Volgens gepubliceerde verslagen, was Mary Elizabeth Mastrantonio tot zo'n grens gedreven dat ze nu Cameron koste wat het kost vermijd. Tot op de dag van vandaag, weigert Ed Harris zelfs maar te praten over zijn ervaring met Cameron op de set.


* Dr. Cameron: begon zijn carrière in psychologie als assistent van de "Office of Special Services (O.S.S.), ondervragen van gevangenen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Onder zijn meest bekende patiënten was Rudolf Hess. Veel van Dr. Cameron's werk hield psychiatrische technieken in gemaakt voor het aanpassen en beheersen van de gedragspatronen van mensen. Dr. Cameron werd gecontracteerd door de C.I.A. om zijn werk voort te zetten in gedragsmanipulatie onder de Projecten Bluebird en Artichoke die later MK-ULTRA zouden worden in 1953.
  

"The Abyss" was ook de eerste film waarin "morphing" technieken gebruikt werden (waarbij een plaatje langzaam veranderd in iets anders) die een fotorealistische computer animatie maakte wat gebruikt werd om het publiek te fascineren, te boeien. De film had ook Oscars verdiend voor Beste Visuele effecten wat nog meer bewijs was voor het gebruik van MK-ULTRA gecombineerd met computer technologie. De film werd uitgebracht voor het publiek in 1989. Dit was hetzelfde jaar waarin President George Bush werd ingezworen en waarin de Berlijnse Muur in Duitsland viel. Beide  gebeurtenissen waren gepland door de Vrijmetselaars op de wereld voor te bereiden voor het wereldwijd samenkomen als één. De naam "Abyss" stond symbool voor het dieper en dieper gaan van Cameron in de informatie die voorbehouden is (geheim) aan de Vrijmetselaars. De film the Abyss was een horror film in de diepe oceaan.

Wezens, Marianentrog.  
Een bezoek aan de Avatar wateren.“en een bezoek aan de bodem van de Marianentrog”

“En nu weten we waarom”

“Kan het ondenkbare zijn gebeurd?”


Hollywood regisseur James Cameron is teruggekeerd naar de oppervlakte nadat hij bijna 11 kilometer diep gedoken was naar de diepste plaats in de oceaan, de Marianentrog in de Stille Oceaan. Hij maakte de solo duik in een onderzeeër genaamd "Deepsea Challenger", en hij spendeerde meer dan drie uur aan het verkennen van de oceaan bodem, voordat hij snel omhoog kwam terug naar de oppervlakte wat ongeveer 70 minuten in beslag nam. [Deze nummers zijn ook symbolisch.]


Openbaring 12:9
"En de grote draak werd eruit gegooid - de oude slang, die genoemd wordt "Duivel", en "De Tegenstander", die de hele wereld misleidt - hij werd op aarde gegooid, en zijn boodschappers werden samen met hem eruit gegooid.


"En zijn Boodschappers werden samen met hem eruit gegooid"


Interessante Quote: De Apostolische Prefectuur van de Marianen werd opgericht op 17 September 1902.


2 Timotheüs 2:20
Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik.


God heeft Zijn vaten van oneer die gemaakt zijn om vernietigd te worden nadat ze hun doel verwezenlijkt hebben. 33e graad van Vrijmetselarij is het voertuig van dood en hel en James Cameron hoort bij dit 33e graad Voertuig.


 

Dit voertuig van de 33e graad Vrijmetselarij van het beest heeft het vermogen om door de lucht te reizen (geestelijk). Astraal reizen van de draak. Een 33e graad Vrijmetselaars man ontvangt de vleugels om in staat te zijn om te vliegen - Astraal te reizen. Het voertuig (geestelijk) van het beest, de Baphomet Draak.


Openbaring 8:4
De rook van de wierook, vermengd met de gebeden van Gods Heilige mensen, steeg op naar God vanaf het altaar waar de engel ze had uitgegoten.


"Steeg op naar God, het voertuig van Heiligheid aan God"
  

“Gods Heilige Voertuig”

Deuteronomium 33:26
Niemand is er als God, Jesjurun! Hij rijdt op de hemel om u te helpen, en in Zijn majesteit op de wolken.


Psalm 68:34
"Aan Hem Die rijdt door de aloude hemel der hemelen; zie, Hij laat Zijn stem donderen, een stem met macht."


Psalm 104:3
"Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, rijdt op de vleugels van de wind."


Romeinen 8:6
"Want het hebben van een vleselijk mind is dood; maar een geestelijke mind te hebben is leven en vrede.


Spreuken 15:14
"De mind van de verstandige zoekt kennis, maar de mond van dwazen voed zich met domheid."

"HAARP instrument"

HAARP had zichzelf bewezen als een nieuw instrument voor mind control. Deze technologie werd voorbereid voor een toekomstige gebeurtenis. Ronald Reagan had ons al hints gegeven met zijn "toespraak over dreiging van buitenaf". Meer van dit plan werd ontdekt door bezorgde burgers en militie types die ontdekt hadden dat er "gevangenenkampen" gebouwd werden door de hele VS. Het doel van deze kampen was om iedereen gevangen te zetten die mogelijk deze gebeurtenis zou kunnen hinderen. Het gebruik van de signalen van de mind control van HAARP zal samenvallen met deze
"gebeurtenis" om ervoor de zorgen dat de mensen van de aarde meewerken. Degene die niet geraakt worden hierdoor zoals de liberalen, patriotten, individualisten, overleveraars, en iedereen die niet denkt zoals de gevestigde media wil dat ze denken, zou weggevoerd worden naar deze detentie kampen in veewagens. Welkom in de Nieuwe Wereld Orde. In 1992, na het zien van de film film "A Night to Remember", begon Cameron aan onderzoek voor een toekomstig project genaamd "Titanic" wat zou passen in zijn patroon van mind control en Vrijmetselaarij symbolen.


De uitreiking van de Oscars werd gehouden in het Tempel Auditorium in Los Angeles op 23 maart 1998. Het gebouw was gebouwd in 1927 door de "Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine" beter bekend als de Shriners. De Shriners zijn een organisatie die alleen 32e graad Vrijmetselaars toelaat en die gesticht is in New York City in de 1870 jaren door de Amerikaanse acteur William Florence. Bij het binnengaan van het Shrine Auditorium in Los Angeles, werd James Cameron ingehuldigd als 33e graad Vrijmetselaar. En daar ontving hij zijn vleugels om te vliegen, astraal te reizen.


De Titanic had 11 Oscars gewonnen en de categorien waarin ze gewonnen waren liet zien waar de Wet van Een (Law of One) en de Zonen van Belial (Sons of Belial) hun invloed hadden. Toen Cameron de Oscar oppakte voor beste film, had hij het publiek, van 1 miljard mensen, verteld dat "wij zijn hier vanavond om de magie van de films te vieren". Die verklaring werd gegeven om de connectie van de MKULTRA met de film industrie te ontmaskeren. Cameron zei ook dat de boodschap van Titanic is: "Het ondenkbare kan gebeuren, de toekomst is niet te weten, en het enige ding wat we echt bezitten is vandaag, en dat het leven kostbaar is." "het ondenkbare kan gebeuren"


“Wat is dan het ondenkbare?”


Kan het zijn dat James Cameron Astraal kan Reizen? Vergeet niet dat deze mannen kunnen vliegen en Astrale Reizigers zijn.


“Astraal Reizen”


In deze laatste dagen kunnen we niet naïf blijven, en onwetend. Anders zullen we gedesoriënteerd raken, en in allerlei vormen van krankzinnigheid, en verbanning gaan, en afwijken.


Daniël 5:12
Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de naam Balthazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven.


Op dit hoge niveau van Graad van Vrijmetselarij, wordt een man, een kandidaat, daar getransfigureerd als een "Reiziger". Hij is een tovenaar, geestelijk. Elke man die ingegaan is in de 33e graad van Vrijmetselarij staat in het ambt van een hoog niveau Warlock [Magier] en is dan automatisch een Moslim, en ontvangt een Koran in zijn handen.

“Een 33e graad Vrijmetselaar is ook een Astraal Reiziger”


Matteüs 16:19
"Ik zal u de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; en wat u bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel, en wat u ontbindt op aarde, zal in de hemel ontbonden zijn."


Jezus gaf ons de Apostolische sleutels, en de sleutels van Dood en Hel. Maar de valse Apostelen van de hel, hebben ook die macht gekregen in de 33e graad. "Zij zijn geslaagd, en aan hen zijn de geestelijke vleugels om te vliegen gegeven."


Valse vleugels om op te stijgen naar hoogtes en om neer te dalen in dieptes. Vals voertuig van Vrijmetselarij.


Hermes / Mercury

2 Korintiërs 6:15-16
"En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welke overeenkomst is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn."


Dit was een verkapte waarschuwing over de Zonen van Belial ‘s plannen voor onze toekomst en Cameron weet van de vernietiging die komt van hun "Nieuwe Wereld Orde" wat een invasie van de Aarde door bondgenoten inhoud van de Zonen van Belial van Sirius. Uiteindelijk vroeg Cameron aan iedereen om een moment stilte in acht te nemen voor de slachtoffers op de Titanic. Het was heel duidelijk op dit punt dat hij zich losgebroken had van de greep van de Zonen van Belial afdeling van Vrijmetselarij en zich had geschaard aan de kant van de Wet van Een (Law of One).


De Zonen van Belial en hun "consortium" hebben hun volgende stap gezet door het proberen om te kopen van James Cameron met geld door hem $100 miljoen dollars te geven van de opbrengst van de Titanic film. Of Cameron werkelijk overstag gegaan is zal afhangen van of hij voet bij stuk houdt in al zijn zakelijke overeenkomsten en zijn passies omgeeft met een moreel "kompas". De Zonen van Belial zullen op hem wachten.

"Wee hun"

Jesaja 29:15
"Wee hun die naar grote diepten gaan om hun plannen te verbergen voor de HEER, die hun daden in duisternis doen en denken, "Wie ziet ons? Wie zal het weten?"


Psalm 83:4
Zij beramen listig (hekserij) een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.


Daniël 7:26
"Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, om het te verteren en te vernietigen tot het einde."


Kolossenzen 1:16
"Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: of het nu tronen, heerschappijen, overheden of machten zijn; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen."

 
“Zijn Wil is dat Geen ervan Verloren Gaat”

Matteüs 18:14
Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat.


Habakuk 1:4
Dus de wet is verlamd, en het recht gaat nooit meer ervan uit. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom kom het recht verdraaid tevoorschijn.
De Valse Een wereld Orde, de Valse Regering, hebben een blauwdruk op aarde gecreëerd.

“De Ronde Tafel van Koning Arthur 13 Zetels 12+1=13”

13 is het nummer van Illuminati, wat de valse Regering is, wat chaos is, en rebellie.

 

Ik geloof dat deze valse Regering, van Illuminati, van de Vrijmetselarij, een ieder van ons gebonden heeft. In onze gevallen Natuur. In onze Erfzonde (Original Sin), onze Iniquity.

“Valse Hollywood 12”


Volgens "de officiële geschiedenis”, had James Cameron, nadat hij van school af gegaan was, een consortium van tandartsen uit Tustin, Californie, die een belastingaftrek mogelijkheid zochten, ervan overtuigd om een korte film te financieren. In werkelijkheid, waren deze tandartsen "psychiaters" en detectives verbonden aan het MKULTRA programma van de CIA en Dr. Cameron. James Cameron en de "psychiaters" kenden elkaar vanuit een broederschap organisatie waar ze toebehoorden. Deze geheime broederschap hielp met de financiering van Cameron's eerste film en zou hem blijven helpen met zijn carrière. Hij was deze organisatie binnengekomen toen hij 21 jaar werd. De meerderheid van de mensen in de intelligence groeperingen, inclusief Dr. Cameron, behoorden aan dezelfde organisatie toe die bekend staat als de Vrijmetselarij.


Met al dit succes had Cameron genoeg vaart gemaakt om hogerop te klimmen in de Schotse Rite Graden van Vrijmetselarij om de leiding en directie te krijgen van
een gevestigd "consortium" in Hollywood bekend als de Twaalf van Hollywood.
  

"Hollywood-12" of HW-12 was een spiegelgroepering van die van de Overheid van de VS de Majestic-12 of MJ-12.


"Wie is de ongezien 13e?"


MJ-12 was opgericht in 1947 na de crash van een buitenaards voertuig in Roswell, New Mexico, ontworpen om de geschiedenis te manipuleren en om informatie over buitenaardse wezen te beheersen. HW-12 was van origine opgericht in de jaren '50 gedurende de "Rode Schrik" (angst voor Communisme) en de McCarthy heksenjacht
(leider van anticommunistische senaat verhoren) die over heel Amerika ging.


Toen de Vrijmetselaars en hun "consortium" van psychiaters voor het eerst de MK-ULTRA technologie introduceerde in Hollywood, om het publiek voor te bereiden voor buitenaardse wezens en de Nieuwe Wereld Orde, werd er bepaald dat er een consortium opgebouwd zou moeten worden tussen hen die ervaring hadden in het maken van films om de technologie te kunnen implementeren en het in de juiste handen te kunnen houden.


Dit alles bereikte zijn hoogtepunt in het vormen van de Twaalf van Hollywood, wat bestond uit film studio's en televisie netwerken. Onder de Twaalf van Hollywood leden zijn vandaag de dag: 20th Century Fox, Universal, Paramount, Warner Brothers, Sony/ Columbia Pictures, Amblin Entertainment, Disney, Orion, CBS, NBC, ABC. Het is de missie van de HW-12 om de MK-ULTRA technologie maximaal te gebruiken in ALLE entertainment media, inclusief films, televisie, tijdschriften, computers en nu ook het internet.


In 1995 kwam "Strange Days" voor het eerst uit, een film geschreven en "geproduceerd" door Cameron en geleid door zijn 3e vrouw (nu ex-vrouw) Kathryn Bigelow. "Strange Days", genoemd naar een lied van de "Doors", wat symbool stond voor de rare dingen die zouden gaan gebeuren vanaf 1995 en die de geschiedenis zouden vormen naar de wereldregering tegen het millenium.

Geschreven door: “Giorgio_C” : Van de regisseur James Cameron wordt gezegd dat hij een Illuminati Vrijmetselaar van de Hollywood broederschap is, een entertainment gevestigde orde gefundeerd op de ideologie van de Globalist/Zionist/Illuminati/Nieuwe Wereld Orde.


De Vrijmetselarij Illuminati geheime organisatie verheerlijkt hun succesvolle misleiding van geheimzinnigheid door "het vertellen van fictieve verhalen". De meerderheid van de bevolking is extreem dom gehouden door de fantasie wereld van illusie; echter een groeiende minderheid begint de listige misleiding te herkennen van de geheime dubbelzinnige context van de geheime Illuminati agenda.

 

De sinistere oorsprong van de Avatar: Het verlangen naar een Meester Ras - door
eugenetisch voortbrengen van nageslacht – werd populair gedurende het Nazi tijdperk in Duitsland. De film Avatar geeft genetische manipulatie en het vermengen van soorten weer die een alien-mensachtig meester ras produceert, die het DNA van een geest van een gastheer omvat, wat correspondeert met de sinistere agenda om Lagere Entiteiten een gastheer te laten zijn voor een menselijk lichaam - een voor de mens voordelige
werkelijkheid in vergelijking met bezetenheid. Het geïndoctrineerde "geëvolueerde menselijk prototype" omvat Illuminati thema’s en tekens in de Avatar film. De Satanische obsessie voor een Meester Ras gaat terug naar voor de Zondvloed en de Nefilim (reuzen).


Avatar is het verhaal van een onwillige held, Jake Sully, een gewonde ex-marinier, wiens bewustzijn wordt geprojecteerd in een hybride (Avatar) van Pandora, instappend in een ontdekkingstocht, stapt hij de grens over, en leidt een epische strijd om de inheemse beschaving van de aliens te redden. De agenda van de menselijke bezoekers met het doel om de exotische rijke biodiversiteit op Pandora, de maan van een nieuw ontdekte planeet Alpha Centauri B-4, te uit te buiten.


De sinistere omkering van de context - De Openbaring en Misleiding van Hollywood: Voortdurend, door de jaren heen hebben de illuminati filmmakers uit Hollywood een "laatste oorlog" neergezet in de verhaallijn van meerdere films. Deze "laatste oorlog" is tussen de goede en de slechten'; maar, de goede kant is altijd onbekwaam en beperkt in de strijd. Herhaaldelijk is er een "redder" aanwezig. Wanneer de kwade machten voelen om de zwakke goede kant te overmeesteren, gebeurd er een wonderbaarlijke gebeurtenis die ervoor zorgt dat de "onschuldige kant" de strijd wint van de kwade
donkere kant.

Met zijn vleugels van de 33e graad daalt hij, James Cameron,


af naar de Abyss,

“De Diepte”

26 Maart 2012, 5.32pm AEST James Cameron en de Marianentrog veroorzaakt titanische angst.Marianentrog | Challenger Deep - Diepste Punt op Aarde. De Marianentrog is een trog in de Zuidelijke Stille Oceaan waarbij Challenger Deep het diepste punt is op de Aarde.  Ten plaatse van Challenger Deep, is de oceaan 10.916 meter diep en het zit vol met geheimen! Tot aan April 2012 hadden slechts drie mannen de moed en de kans om naar de bodem van de oceaan in de Marianentrog te gaan, zeven mijlen onder de zeespiegel.

Er is een simpele reden waarom er meer mensen de Aarde verlaten hebben en de ruimte bezocht hebben dan dat er naar het diepste punt op Aarde zijn geweest: de druk in Challenger Deep is gelijk aan 1000 atmosfeer. Wat betekent dat het gelijk is aan de druk van 1000 kilo op een gebied zo groot als een nagel. In de afgelopen weken hebben we allemaal gehoord en gelezen over James Cameron's succesvolle expeditie naar de oceaanbodem. 

Hij heeft miljarden dollars gespendeerd, 5 jaar van zijn leven en vele zenuwen in de voorbereiding voor een van de meest drukbestendige stukken van technologie die er ooit gebouwd zijn: een verticale onderzeeër voor 1 persoon. Hij was de derde man die ooit de duisternis van de Marianentrog zag. Lange tijd werd er geloofd dat er geen leven was in die donkere diepten van de Marianentrog. Eeuwenlang dachten we dat leven daar niet mogelijk was op meer dan 3000 meter diepte. Wat hebben wij dat verkeerd gedacht! In 2012, was een aantal uur alle tijd die we hadden om het onbekende te verkennen. Wie weet wat we hadden kunnen vinden als we meer tijd gehad hadden...


Dit is een hele nieuwe wereld, en die nieuwe wezens zijn alien levensvormen voor ons, en de Marianentrog is een "nieuwe planeet". “De Marianentrog is de diepste plaats op Aarde”


Dichtbij de het epicentrum deze week (Indonesië).

 

Over de Marianen Eilanden. Klinkt het "heet" beneden?

De eilanden werden gevormd toen de dikke en erg oude westerse rand van de plaat van de Stille Oceaan naar beneden duikt om de bodem van de Marianentrog te vormen, en neemt daarbij water wat gevangen is mee onder de Marianen plaat (aardkorst). Dit water wordt opgewarmd en gekookt wanneer de plaat verder naar beneden wordt meegenomen, en dat resulteert in de vulkanische activiteit die de boog van Marianen eilanden heeft gevormd boven deze naar ondergedrukte regio.


Zie de naam Marianen. Dit brengt Moeder Maria en Marie Magdalena in gedachten. James Cameron was de regisseur en producer van "the Lost Tombs of Jesus special" die uitkwam op de History Channel op 4 maart 2007 over de Bloedlijn en nakomelingen van Maria Magdalena en Jezus.


Pas in de 17e eeuw ontdekte Galileo dat atmosfeer gewicht heeft.


De Bijbel zegt dat er bronnen zijn in de zee (Job 38:16). Moderne wetenschap heeft ontdekt dat er duizenden onderwater bronnen zijn en miljoenen tonnen (metrisch stelsel) aan water aan de oceanen toevoegen ieder jaar.


De Bijbel zegt dat de zee grote diepte heeft (Job 38:16).Wij weten nu dat het diepste punt van de zee, de Marianentrog in Zuidoost Azie, 35.810 feet is. De mens kan daar vandaag de dag net zo min wandelen als Job dat kon in zijn dagen.


De Bijbel beschrijft de weg van licht en de plaats van de duisternis.(Job 38:19). Dit is wetenschappelijk precies. Licht is niet in een bepaalde plaats gevestigd of situatie, noch komt het eenvoudigweg te voorschijn of verdwijnt spontaan. Licht reist! Het verblijft op een manier altijd op weg naar een andere plaats. Wanneer licht stopt met reizen, is er duisternis. Dus is duisternis statisch, en blijft op een plek, maar licht is dynamisch, op een bepaalde manier verblijvend. Gebonden in deze energieën van licht, het elektromagnetisch spectrum, en de relatie tussen materie en energie zijn al de verschijnselen van de fysieke kosmos. (Dr. Henry Morris, The Remarkable Record of Job).


De Bijbel beschrijft het splitsen van licht (Job 38:24). Het was niet tot in de 17e eeuw dat er ontdekt werd dat licht wat door een prisma gaat in zeven kleuren gesplits wordt. Verder, "Dit refereert niet alleen aan het zichtbare licht spectrum (rood tot paars) maar ook aan al de fysieke systemen die ontwikkeld zijn om de basis entiteit van licht" (Henry Morris)


De Bijbel zegt dat het licht de wind creëert. (Job 38:24) Maar het is slechts recent dat de moderne wetenschap van het weer heeft ontdekt dat wind wordt gemaakt wanneer de zon het aardoppervlak opwarmt, wat veroorzaakt dat de hete lucht opstijgt en koudere lucht neerdaalt, wat weerssystemen veroorzaakt.


De Bijbel beschrijft de verbazingwekkende hydrologische cyclus. (verdamping, atmosferische circulatie, condensatie, neerslag, afvloeiing) (Job 38:25-30; Pred. 1:7). Dit was geschapen op de tweede en derde dag van de Schepping (Gen. 1:6-10) en is een van de verbazingwekkende en belangrijke systemen die ervoor zorgen dat leven kan floreren op de aarde. Echter het proces van verdamping en condensatie was niet ontdekt tot de 17e eeuw en niet volledig begrepen tot de 20e eeuw.


HAARP werd als eerste gebruikt om de massa mensen in Los Angelos via mind control te beheersen gedurende de eerste vier maanden van 1992 om stress te veroorzaken onder de bevolking en om spanning te creëren. Deze spanning had een lucifer nodig om een vuur te ontsteken. De lucifer was de rechtszaak omtrent Rodney King die geslagen was (een zwarte man vreselijk geslagen door de politie). Op 29 April 1992 werden vier politieagenten, die op videotape stonden terwijl ze King het jaar ervoor vreselijk afgetuigd hadden, vrijgesproken van alle aanklachten.

 

Het gebruik van HAARP werd gecombineerd met het constant herhalen van de aftuiging van Rodney King op televisie bijna een jaar lang, wat ervoor zorgde dat de spanningen een hoogtepunt van wrijving bereikten. Deze wrijving had de lucifer aangestoken en de mind control van HAARP over de bevolking van Zuid Centraal Los Angeles was de brandstof. Het resultaat was de rellen in Los Angeles die de dood van bijna 60 mensen heeft veroorzaakt. De situatie was zo onbeheersbaar geworden dat president George Bush het leger wilde sturen en de oorlogssituatie af wilde kondigen.

 

Wanneer de dingen te erg waren geworden zou Bush zijn autoriteit van de Executive Order 11490 daarvoor gebruikt hebben.


Dit weekeinde de Titanic Cruiseschip, een eeuw geleden.“Anologie van de Titanic, het Cruiseschip dat voer in 1912”


“Voertuig van het vlees van Illuminati - En de Ark van Noach”


Genesis 6:19
En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten komen om ze met u in leven te houden: een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn.


2 Verschillende Voertuigen”


Titanic, het voertuig van dood en vernietiging, en het voertuig van het vlees, en het tegenovergestelde de Ark van Noach wat het voertuig is van Glorie en Kracht, het was de Ark van het Verbond. Titanic, een eeuw terug. Het stond bekend als "het Voertuig van Dromen" die dromen zijn nooit gerealiseerd, vanwege de totale vernietiging van het voertuig van Illuminati. De Film de Titanic wordt dit Jaar 2012, opnieuw getoond in 3D.


2 dimensionaal = De mogelijkheid om te zien en te horen.
3 dimensionaal = Is om te zien, horen en te voelen.


Iedereen die deze film nu ziet zal de gevoelens van ijskoud water, het geluid van bonzen, en de bewegingen van het schip terwijl het tegen de ijsberg vaart, hebben. Het is interessant dat het nu in deze eeuw, deze maand, deze week "een viering van dood is", dit schip van Titanic Illuminati.


“Maar God heeft iets anders”


Dat in 2012, u en ik eruit komen, uitkomen van het voertuig van het vlees, uit het voertuig van vleselijkheid, uit het voertuig van de mens, uit Dood in dit jaar 2012.


Openbaring 18:4
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.


"Kom eruit, kom eruit"


Terwijl ik dit stuk afsluit met schrijven deze morgen, hoor ik op de televisie het thema lied gespeeld worden van de Titanic "my heart will go on". Ironisch.


2012: Het cruiseschip "Costa Concordia". Reis vanuit Rome, ligt gedeeltelijk onderwater met verloren gegane mensenlevens in haar.


Costa Concordia

“Concordia is de godin van Rome, van "Harmonie"


Maar er was geen harmonie, maar chaos, van hulpeloosheid en paniek, en angst van het gevangen zitten op haar, niemand om hen eraf te helpen. Verlaten door de kapitein van de Concordia. Vele rechtszaak worden er gevoerd.


Haggaï 2:22
Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda: Ik zal doen beven de hemel en de aarde.


Dit is een ongelooflijk jaar 2012 - 1912. Het is de tijd om uit het voertuig van Vernietiging te komen, 2012, van Illuminati.  Kom eruit, Kom eruit, door het Woord van de Heer. In de Ark van Noach. Noach vond genade in de Ogen van de Heer, hij, en zijn huisgezin waren beschermd, precies op het moment toen de hele aarde vernietigd werd. Nu in 2012, is de aarde zichzelf aan het vernietigen zoals we deze week zagen met de massieve Aardbevingen. Deze tijd, dit moment, zegt God Almachtig: "Ik breng je in het Voertuig van Mijn Geest, van het Bovennatuurlijke". Om veilig gehouden te worden door Mijn Geest.


Zacharia 4:6
Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.


In dit uur waar er wereldwijd zoveel vernietiging is, zegt Hij tegen ons, kom uit het Voertuig van Dood van Illuminati, en kom in het Voertuig van Leven. Amen.


Openbaring 12:9
"En de grote draak werd eruit gegooid - de oude slang, die genoemd wordt "Duivel", en "De Tegenstander", die de hele wereld misleidt - hij werd op aarde gegooid, en zijn boodschappers werden samen met hem eruit gegooid.


"En zijn Boodschappers werden samen met hem eruit gegooid"


Openbaring 20:3
Hij gooide hem in de Afgrond [Abyss], en sloot en verzegelde het boven hem, om hem te weerhouden van het weer misleiden van de volkeren totdat de duizend jaren beëindigd waren. En daarna, moet hij voor een korte periode weer vrijgelaten worden.


Openbaring 12:11
"Maar zij hebben de overwinning behaald over hem door het Bloed van het Lam en door de getuigenis die zij gedragen hebben, en omdat zij hun leven van weinig waarde hielden en zelfs niet terugdeinsden van de dood."


Matteüs 6:13
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

 

Jezus, kijkt naar Zijn Wereld


Gods zegen
Josie Hagen